Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "spaces"

 

"spaces" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 90

spaces {rzeczownik}

spaces {l.mn.}

przestrzenie {niemęskoos.}

Streets have names; blocks are just the unnamed spaces in between streets."

Ulice za to mają; kwartały to tylko nienazwane przestrzenie między ulicami."

High modernists said, we will create sort of singular spaces that are generic.

Późni moderniści mawiali: stworzymy swego rodzaju pojedyncze, standardowe przestrzenie.

In TEDistan, there are no borders, just connected spaces and unconnected spaces.

W TEDistanie nie ma granic, tylko połączone i niepołączone przestrzenie.

(For many years these spaces have been designed for him by set designer Olaf Altmann.)

Te przestrzenie sceniczne od lat projektuje scenograf Olaf Altmann.

And unfortunately it's veneering commercial spaces, often inappropriately.

I niestety wypełnia przestrzenie handlowe, często niewłaściwie.

spaces {l.mn.} (też: sites, territories)

tereny {niemęskoos.}

spaces {l.mn.} (też: spacing, intervals)

odstępy {niemęskoos.}

space {rzeczownik}

space {rzecz.} (też: room)

Many children are used to dismantle the ships because it is easy for them to get into small spaces.

Przy demontażu statków pracuje wiele dzieci, ponieważ z łatwością mogą się one dostać do niewielkich pomieszczeń.

Children work on dismantling these vessels, because they can enter small spaces easily, and unfortunately, they remove toxic materials without any protection at all.

Przy demontażu statków pracują dzieci, ponieważ z łatwością mogą dostać się one do niewielkich pomieszczeń i niestety usuwają materiały toksyczne bez jakiejkolwiek ochrony.

A particular priority in this regard is the drafting of provisions relating to schools and other public indoor spaces used by vulnerable groups.

Szczególnym priorytetem w tej dziedzinie jest opracowanie przepisów odnoszących się do szkół i innych zamkniętych pomieszczeń publicznych, wykorzystywanych przez narażone grupy.

space {rzecz.} (też: room)

luz (wolna przestrzeń) {m.}

space {rzecz.}

spacja {f.}

space {rzecz.} (też: row, table, blank, column)

rubryka {f.}

space {rzecz.} (też: expanse, clearance)

It's a bit like this: imagine that we'd only ever encountered Euclidean space.

To trochę tak: wyobraźcie sobie, że napotkaliśmy dotąd tylko przestrzeń euklidesową.

If we had, our brains probably would perceive rocks as full of empty space.

Gdybyśmy ewoluowali, nasze mózgi pewnie postrzegałyby skały jako pustą przestrzeń.

Space has, from now on, multiplied its spheres of action and application.

Mnożą się sfery działania i zastosowania wykorzystujące przestrzeń kosmiczną.

So Einstein found that the medium that transmits gravity is space itself.

I do czego doszedł? ~~~ Odkrył, że to sama przestrzeń niesie siłę grawitacji.

It was a space, as Matt Ridley talked about, where ideas could have sex.

Była to przestrzeń, jak powiedział Matt Ridley, gdzie pomysły mogły uprawiać sex.

space {rzecz.} [astron.]

przestrzeń {f.} [astron.]

space {rzecz.} [astron.]

przestrzeń kosmiczna {f.} [astron.]

Space has, from now on, multiplied its spheres of action and application.

Mnożą się sfery działania i zastosowania wykorzystujące przestrzeń kosmiczną.

They, together, built the civilisation that allowed mankind to reach space.

Oni razem stworzyli cywilizację, która umożliwiła człowiekowi wejście w przestrzeń kosmiczną.

In 2003, everyone that the United States sent to space was killed.

W 2003 każda osoba, którą Stany Zjednoczone wysłały w przestrzeń kosmiczną, zginęła.

European Space Policy: How to bring space down to earth (debate)

Europejska polityka przestrzenii kosmicznej: Europa i przestrzeń kosmiczna (debata)

In other words, space can be used in the militarisation of the EU and in the arms race.

Innymi słowy, przestrzeń kosmiczna może być wykorzystywana do militaryzacji UE i wyścigu zbrojeń.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "space":

 

Podobne tłumaczenia

"spaces" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "spaces" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I want to create these oases of sculpture in spaces of cities around the world.

Chcę tworzyć te rzeźbiarskie oazy w przestrzeniach miast na całym świecie.

You can preserve a lot of open spaces and have jobs for people with --

Możemy uratować bardzo dużo z dzikiej przyrody i znaleźć ludziom pracę...

Spaces will cause your URLs to "break," and the tracking won't work.

Powodują one „urywanie” adresów URL, przez co śledzenie nie będzie działać.

And so they created these spaces to reflect what they love to do, and who they were.

Tworzyli te miejsca, by odzwierciedlały to, co kochają i to, kim są.

As an example, this makes it difficult for them to park their cars in designated parking spaces.

Przykładowo powoduje to, że mają trudności z zaparkowaniem samochodu w wyznaczonym miejscu.

You can still have a functioning economy and preserve open spaces with a little planning.

Można zapewnić działającą ekonomię i jednocześnie dbać o przyrodę, planując odpowiednio działania.

As your skill increases, you learn to find those tinier spaces, those tinier movements.

Im bardziej wzrasta Twoja umiejętność, tym bardziej rozpoznajesz te drobne punkty, i drobne ruchy.

We must continue to work on the other three spaces as well.

Musimy także nadal pracować nad trzema pozostałymi obszarami.

In fact, the spaces that have historically led to innovation tend to look like this, right.

W rzeczywistości, miejsca, które w historii doprowadziły do przełomów, raczej wyglądały w ten sposób.

Yes, I'm here for the Open Spaces meeting with Brad Stand.

Jestem z ' Open Spaces ' jestem umówiona na spotkanie z Bradem Standem.

Why do you think I joined the Open Spaces Coalition, man?

A myślisz, że dlaczego dołączyłem do koalicji ' Open Spaces '?

Open Spaces T's and here is the schedule for the benefit.

Koszulki już rozdane, a tutaj jest plan jaki zagwarantuje nam wygraną.

But this is learning too, because we asked them to go out into real spaces.

I to też jest nauka. ~~~ Chodzenie do prawdziwych miejsc.

And we have to understand these main questions: How do people move through these new urban spaces?

Musimy zrozumieć te podstawowe pytania: Jak ludzie przemieszczają się tych nowych miejskich przestrzeniach?

If you have to work in spaces like that, carry headphones with you, with a soothing sound like birdsong.

Jeśli musisz pracować w takim biurze jak to, noś ze sobą słuchawki, z kojącymi dźwiękami np. śpiewem ptaków.

Discontent and demonstrations resulted because the Senate at first kept the freed spaces under lock and key.

Początkowo senat zamknął dostęp do terenów lotniska, doszło jednak do protestów i demonstracji.

I like doing more than just exploring these spaces.

W tych przestrzeniach lubię wykraczać poza eksplorację.

In offices, schools and homes we all spend the overwhelming majority of our time in enclosed spaces.

Wszyscy spędzamy przeważającą część naszego czasu w pomieszczeniach zamkniętych - biurach, szkołach i domach.

Planting productive trees throughout urban spaces.

Kolejne działania to akcje sadzenia drzew owocowych w miastach.

And yet you brought him into the open spaces coalition.

A mimo to pozwoliłeś mu wejść do koalicji z tobą.
 

Wyniki z forum

"spaces" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: oryginał, ekscentryk, czubek, dziwak, pijaczek

Podobne słowa

soybeans · SPA · space · space-saving · space-time · spaceborne · spacecraft · spaceflight · spaceman · spacer · spaces · spaceship · spacesuit · spacetime · spacewalk · spacewalker · spacey · spacing · spacious · spade · spades

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.