angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to something"

EN to something angielskie tłumaczenie

to something {czas.}
something {zaim.}
PL

EN to something
volume_up
{czasownik}

to something (też: to respond)
volume_up
odezwać {czas. dk}

Przykłady użycia - "to something" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto look like something the cat brought in
Englishto look like something the cat dragged in
Englishto look like something the cat brought in
Englishto look like something the cat dragged in
EnglishIn my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.
Moim skromnym zdaniem, brakuje czegoś innego - i tym czymś jest bezpieczeństwo.
EnglishIt is about having a trained workforce, which is something that we know we need.
Dotyczy wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebujemy i wszyscy o tym wiemy.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishWhat we are saying quite simply is that, now, something else is being decided.
Całkiem zwyczajnie mówimy teraz o konieczności podjęcia jeszcze jakiejś decyzji.
EnglishHowever, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.
Wciąż jednak chcę, by występowała pani z pomysłami, chcę, żeby pani czegoś broniła.
EnglishI would like to say that I think that the fund itself is something of a scandal.
Chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie fundusz jako taki jest czymś skandalicznym.
EnglishThere is no military solution for Afghanistan, something the report also states.
Stwierdzono też, że w kwestii Afganistanu nie istnieje rozwiązanie militarne.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
EnglishAnd you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.
Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.
EnglishNot only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.
Nie tylko, zawsze mamy też to niejasne uczucie, że czegoś się od nas oczekuje.
EnglishThis is learning something, learning an idea, from an organism and then applying it.
To jest uczenie się czegoś, przejmowanie pomysłu od organizmu i zastosowanie go.
EnglishFirst, I think, is his relationship to, in fact, evil is something to learn from.
Po pierwsze, jego podejście do zła jest czymś, czego moglibyśmy się od niego uczyć.
EnglishThose of us who earn a certain income level, we have something called choice.
Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".
EnglishMr President, President Chávez has been something of a darling of the Left in Europe.
Panie przewodniczący! Prezydent Chavez jest niejako ulubieńcem lewicy w Europie.
EnglishI think, and I hope, that this will really mean something considerable for Pakistan.
Sądzę - i mam taką nadzieję - że będzie to miało istotne znaczenie dla Pakistanu.