Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "something"

 

"something" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 3424

something {zaimek}

something {zaim.} (też: anything, aught)

coś {zaim.}

Stephen Pink's Girlfriend: In the beginning, he's like, "Write something dirty!"

Dziewczyna Pink'iego: na początku, on miał takie teksty - "Napisz coś sprośnego!"

It is not an announcement; it is something the Commission has already proposed.

To nie jest zapowiedź; to coś, co Komisja już proponowała i uważa za konieczne.

I am sure that Commissioner Frattini will have something to add in this respect.

Jestem pewien, że komisarz Frattini sam będzie miał w tym temacie coś do dodania.

I hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.

Mam nadzieję, że możemy im zaoferować coś trwałego i pozytywnego na przyszłość.

Did you ever move your fuckin' ass from Hollywood to go and film something real?

Ruszyłeś kiedyś swój pierdolony tyłek z Hollywood by sfilmować coś prawdziwego?

to something {czasownik}

to something {czas.} (też: to respond)

odezwać {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"something" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "something" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is something that the Member States of the European Union should put right.

Jest to problem, który państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny rozwiązać.

How could we care about something less than something that happens after we die?

Czym mogli byśmy się mniej przejmować niż tym, co się stanie z nami po śmierci?

And in 1939, a lawyer, Sydney Kaye, started something called Broadcast Music Inc.

W 1939 roku prawnik Sydney Kaye założył organizację Broadcast Music Incorporated.

It's being able to do something that other people can't do or can't understand.

Jest to zdolność do wykonywania czegoś reszta ludzi nie potrafi, lub nie rozumie.

In my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.

Moim skromnym zdaniem, brakuje czegoś innego - i tym czymś jest bezpieczeństwo.

Not only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.

Nie tylko, zawsze mamy też to niejasne uczucie, że czegoś się od nas oczekuje.

Now, if something like this, which has happened in the U.K., that's where they go.

Jeśli wypadek ma miejsce w Wielkiej Brytanii, oto gdzie trafiają poszkodowani.

It is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.

Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.

They want something to eat tomorrow, but we have no answers to their problems.

Im jest potrzebna żywność na jutro, a my nie potrafimy rozwiązać ich problemu.

What we are saying quite simply is that, now, something else is being decided.

Całkiem zwyczajnie mówimy teraz o konieczności podjęcia jeszcze jakiejś decyzji.

It is about having a trained workforce, which is something that we know we need.

Dotyczy wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebujemy i wszyscy o tym wiemy.

It seems to me that Mr Piebalgs was implying that he favoured something similar.

Wydaje się, że komisarz Piebalgs dawał do zrozumienia, iż byłby za czymś podobnym.

Those of us who earn a certain income level, we have something called choice.

Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".

The problem is that, in cancer, there isn't something else that's inside of you.

Problem jest w tym, że rak, nie jest czymś z zewnątrz, co dostało się do organizmu.

And you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.

Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.

First, I think, is his relationship to, in fact, evil is something to learn from.

Po pierwsze, jego podejście do zła jest czymś, czego moglibyśmy się od niego uczyć.

You can really get inside somebody's perception and have them experience something.

Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.

So, I'd like to tell you something about the story of these extra dimensions.

Teoria ta miała jednak wielki wpływ na fizykę 20 wieku, a także obecne badania.

So if I do something that hurts you, I feel that pain. ~~~ So I tend to avoid that.

Jeśli robię ci krzywdę, czuję wynikający z tego ból, więc próbuję tego unikać.

However, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.

Wciąż jednak chcę, by występowała pani z pomysłami, chcę, żeby pani czegoś broniła.
 

Wyniki z forum

"something" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.