Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "something"

 

"something" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 3335

something {zaimek}

something {zaim.} (też: anything, aught)

coś {zaim.}

It is not an announcement; it is something the Commission has already proposed.

To nie jest zapowiedź; to coś, co Komisja już proponowała i uważa za konieczne.

I am sure that Commissioner Frattini will have something to add in this respect.

Jestem pewien, że komisarz Frattini sam będzie miał w tym temacie coś do dodania.

I hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.

Mam nadzieję, że możemy im zaoferować coś trwałego i pozytywnego na przyszłość.

Mr President, today I also wanted to mention something of a very personal nature.

Panie Przewodniczący, chciałem także dzisiaj powiedzieć coś bardzo osobistego.

But something unexpected happens when you drop a magnet down an aluminum tube.

Ale, gdy spuścisz magnes w dół aluminiowej rury, dzieje się coś niespodziewanego.

to something {czasownik}

to something {czas.} (też: to respond)

odezwać {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"something" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "something" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.

Moim skromnym zdaniem, brakuje czegoś innego - i tym czymś jest bezpieczeństwo.

Not only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.

Nie tylko, zawsze mamy też to niejasne uczucie, że czegoś się od nas oczekuje.

They want something to eat tomorrow, but we have no answers to their problems.

Im jest potrzebna żywność na jutro, a my nie potrafimy rozwiązać ich problemu.

What we are saying quite simply is that, now, something else is being decided.

Całkiem zwyczajnie mówimy teraz o konieczności podjęcia jeszcze jakiejś decyzji.

It is about having a trained workforce, which is something that we know we need.

Dotyczy wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebujemy i wszyscy o tym wiemy.

It is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.

Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.

It seems to me that Mr Piebalgs was implying that he favoured something similar.

Wydaje się, że komisarz Piebalgs dawał do zrozumienia, iż byłby za czymś podobnym.

Those of us who earn a certain income level, we have something called choice.

Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".

However, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.

Wciąż jednak chcę, by występowała pani z pomysłami, chcę, żeby pani czegoś broniła.

This is something we must make crystal clear: our idea, our policy, is partnership.

Musimy to wyjaśnić jednoznacznie: nasza idea, nasza polityka, to partnerstwo.

I would like to say that I think that the fund itself is something of a scandal.

Chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie fundusz jako taki jest czymś skandalicznym.

And you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.

Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.

First, I think, is his relationship to, in fact, evil is something to learn from.

Po pierwsze, jego podejście do zła jest czymś, czego moglibyśmy się od niego uczyć.

You can really get inside somebody's perception and have them experience something.

Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.

There is no military solution for Afghanistan, something the report also states.

Stwierdzono też, że w kwestii Afganistanu nie istnieje rozwiązanie militarne.

So if I do something that hurts you, I feel that pain. ~~~ So I tend to avoid that.

Jeśli robię ci krzywdę, czuję wynikający z tego ból, więc próbuję tego unikać.

Does something seem strange about this to you? Something odd? Something off?

Pięć: Podsumowując, nakręcili książkę "Wspólnota" i grał w nim Christopher Walken.

Something like this always happens three days before a European Council meeting.

Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.

And the people who avoid that have 30 percent less infectious disease or something.

Ludzie, którzy tego unikają, zapadają na choroby zakaźne około 30% rzadziej.

This is something we've actually known for a while, so it's not a real breakthrough.

Wiedzieliśmy o tym od jakiegoś czasu, więc nie jest to dla nas żaden przełom.
 

Wyniki z forum

"something" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.