Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "something"

 

"something" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 3245

something {zaimek}

something {zaim.} (też: anything, aught)

coś {zaim.}

You see, I think Richard said something about people that are against something.

Widzicie... Richard mówił coś chyba o jakichś ludziach, którzy są czemuś przeciwni.

Madam President, something absolutely unprecedented happened in this Chamber today.

Pani przewodnicząca! Wydarzyło się dziś w tej Izbie coś zupełnie bezprecedensowego.

Let me take an example of something which affects us all: Alzheimer's disease.

Pozwolę sobie wziąć za przykład coś, co dotyczy nas wszystkich: chorobę Alzheimera.

And we wanted to make sure that we did something that would work for a music video.

Chcieliśmy być pewni, że stworzyliśmy coś co będzie się nadawać do teledysku.

In fact, this is something worthy of an E (European) designation: European Electric.

Jest to rzeczywiście coś godnego oznaczenia "E” (europejski - "European Electric”).

to something {czasownik}

to something {czas.} (też: to respond)

odezwać {czas. dk}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"something" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "something" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.

Moim skromnym zdaniem, brakuje czegoś innego - i tym czymś jest bezpieczeństwo.

Not only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.

Nie tylko, zawsze mamy też to niejasne uczucie, że czegoś się od nas oczekuje.

What we are saying quite simply is that, now, something else is being decided.

Całkiem zwyczajnie mówimy teraz o konieczności podjęcia jeszcze jakiejś decyzji.

It is about having a trained workforce, which is something that we know we need.

Dotyczy wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebujemy i wszyscy o tym wiemy.

It is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.

Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.

Those of us who earn a certain income level, we have something called choice.

Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".

However, I still want you to come up with ideas; I want you to defend something.

Wciąż jednak chcę, by występowała pani z pomysłami, chcę, żeby pani czegoś broniła.

This is something we must make crystal clear: our idea, our policy, is partnership.

Musimy to wyjaśnić jednoznacznie: nasza idea, nasza polityka, to partnerstwo.

I would like to say that I think that the fund itself is something of a scandal.

Chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie fundusz jako taki jest czymś skandalicznym.

And you know, an epiphany is usually something you find that you dropped someplace.

Wiecie, objawienie jest zwykle czymś, było gdzieś porzucone, a wy to znajdujecie.

First, I think, is his relationship to, in fact, evil is something to learn from.

Po pierwsze, jego podejście do zła jest czymś, czego moglibyśmy się od niego uczyć.

You can really get inside somebody's perception and have them experience something.

Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.

There is no military solution for Afghanistan, something the report also states.

Stwierdzono też, że w kwestii Afganistanu nie istnieje rozwiązanie militarne.

Something like this always happens three days before a European Council meeting.

Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.

And the people who avoid that have 30 percent less infectious disease or something.

Ludzie, którzy tego unikają, zapadają na choroby zakaźne około 30% rzadziej.

This is something we've actually known for a while, so it's not a real breakthrough.

Wiedzieliśmy o tym od jakiegoś czasu, więc nie jest to dla nas żaden przełom.

And then the city of Amsterdam gave us a plaza and asked us to do something.

Oto projekt w Amsterdamie, gdzie poproszono nas o zrobienie czegoś na placu.

Remind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'

Przypomnijcie im to, czego nas uczono, a mianowicie "nie rozmawiajmy z obcymi”.

That diversity is something that we should respect; it is our greatest asset.

Ta różnorodność jest czymś, co powinniśmy szanować; jest to nasz największy majątek.

I think, and I hope, that this will really mean something considerable for Pakistan.

Sądzę - i mam taką nadzieję - że będzie to miało istotne znaczenie dla Pakistanu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.