Search for the most beautiful word
inrun
lead-free

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "somebody"

 

"somebody" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 281

somebody {zaimek}

somebody {zaim.} (też: anybody, anyone, any, one)

ktoś {zaim.}

Somebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.

Ktoś powiedział kiedyś: "Kiedy słyszę słowo "kultura", sięgam po pistolet”.

More than two -- you're reading about Larry Page already, somebody reads very fast.

więcej niż dwa -- już czytacie o Larrym Page'u, ktoś czyta bardzo szybko.

We hear a lot about a Marshall Plan: somebody even called it an Ashton Plan.

Dużo słyszeliśmy o planie Marshalla. Ktoś nazwał go nawet planem Ashton.

So even if somebody made the smallpox genome, that DNA itself would not cause infections.

Nawet jeśli ktoś utworzy genom ospy, to DNA samo w sobie nie spowoduje infekcji.

Somebody asked whether there could be a summit on piracy in the future.

Ktoś zapytał czy jest możliwość zorganizowania w przyszłości szczytu w sprawie piractwa.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "somebody":

 

Podobne tłumaczenia

"somebody" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "somebody" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You can really get inside somebody's perception and have them experience something.

Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.

Boy. ~~~ For somebody growing up in Wales in a little village, that's enough.

Chłopie, dla kogoś kto dorastał w małej wiosce w Walii to prawdziwy zaszczyt.

It's like when you're mean to your wife because you're mad at somebody else.

To jak gdy jesteś niemiły dla swojej żony ponieważ jesteś wściekły na kogoś innego.

You kept moving ahead in a life where you're dependent on working for somebody.

I zawsze trzymałeś się swoich ideałów, a odstępstwa od nich były niewielkie.

And I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.

I znalazłem kogoś z New York Timesa. ~~~ Przyparłem go do muru i przyszpliliłem.

Or if Roper had fought somebody as good as Conklin, would he be the champion today?

Albo Roper, gdyby walczył z kimś równie dobrym jak Conklin, mógłby być dziś mistrzem?

You cannot ask somebody to be creative in 15 minutes and really think about a problem.

Nie możesz komuś kazać być kreatywnym w 15 minut i dogłębnie przemyśleć problem.

And don't just find another technologist friend; find somebody different than you.

Nie chodzi mi o kolejnego specjalistę; poszukajcie kogoś zupełnie innego.

My own theory of success -- and I'm somebody who is very interested in success.

Moja własna teoria sukcesu, a jestem osobą niezmiernie zainteresowaną tym zagadnieniem.

This is gobbledygook for if the United States fights somebody we're going to be huge.

W żargonie sugeruje, że jeśli Stany z kimś walczą, to my jesteśmy wielcy.

Do not drive to the hospital, get somebody else to take you or call for an ambulance.

Nie prowadzić samochodu; pacjenta powinna zawieźć inna osoba lub należy wezwać karetkę.

And maybe somebody's never said that to you, but you've done a really, really good job.

Możliwe, że nikt tego wam nie powiedział, ale wykonaliście kawał dobrej roboty.

Somebody else? Who else would like -- see I don't -- haven't seen any women's hands up.

Kto jeszcze chciałby -- nie widzę -- nie zauważyłem żadnych damskich rąk w górze.

When was the last time you heard somebody talk about failure after failure after failure?

Kiedy ostatnio słyszeliście kogoś opowiadającego o swoich ciągłych porażkach?

Don't wait until you make your first million to make a difference in somebody's life.

Nie czekajcie, aż zarobicie pierwszy milion żeby odmienić czyjeś życie.

If you're somebody who drives, you know, one day a week, do you really need your own car?

Jeśli jeździsz samochodem tylko raz na tydzień, czy potrzebne ci własne auto?

And he thought it would take another 18 years for somebody to win that.

Był pewien, że upłynie kolejnych 18 lat, zanim komukolwiek się to uda.

And then somebody, I think it was BMW, introduced a light that went out slowly.

Potem jakaś firma, chyba BMW, wprowadziła lampkę, która powoli gasła.

And they thought, "Well, we've got electricity, we'll plug somebody into the wall.

Pomyśleli sobie: "Mamy elektryczność, więc podłączymy kogoś do prądu.

I chose this career but I have somebody who has chosen to be at home.

Ja wybrałam tę działalność, ale mam kogoś, kto wybrał pozostanie w domu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.