angielsko-polskie tłumaczenie słowa "somebody"

EN somebody angielskie tłumaczenie

somebody {zaim.}
PL

EN somebody
volume_up
{zaimek}

somebody (też: anyone, one, some one, someone)
volume_up
ktoś {zaim.}
And somebody brought a boyfriend, somebody a father.
Ktoś przyprowadził ze sobą chłopaka, ktoś inny ojca.
Somebody asked whether there could be a summit on piracy in the future.
Ktoś zapytał czy jest możliwość zorganizowania w przyszłości szczytu w sprawie piractwa.
Somebody somewhere looking at the Open Street Map, and realizing it could be better.
Ktoś, gdzieś, patrząc na tę mapę, zauważył coś do poprawienia.

Synonimy (angielski) dla "somebody":

somebody

Przykłady użycia - "somebody" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto give somebody information
Englishto give somebody tit for tat
Englishto give somebody tit for tat
Englishto catch somebody red-handed
Englishto throw the book at somebody
Englishin somebody's shoes
Englishin somebody's shoes
Englishto be in somebody's bad books
Englishto be in somebody's bad books
Englishto refuse somebody the right to sth
Englishto refuse somebody the right to sth
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishAnd I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.
I znalazłem kogoś z New York Timesa. ~~~ Przyparłem go do muru i przyszpliliłem.
EnglishYou kept moving ahead in a life where you're dependent on working for somebody.
I zawsze trzymałeś się swoich ideałów, a odstępstwa od nich były niewielkie.
EnglishYou cannot ask somebody to be creative in 15 minutes and really think about a problem.
Nie możesz komuś kazać być kreatywnym w 15 minut i dogłębnie przemyśleć problem.
English. ~~~ For somebody growing up in Wales in a little village, that's enough.
Chłopie, dla kogoś kto dorastał w małej wiosce w Walii to prawdziwy zaszczyt.
EnglishIt's like when you're mean to your wife because you're mad at somebody else.
To jak gdy jesteś niemiły dla swojej żony ponieważ jesteś wściekły na kogoś innego.
EnglishAnd maybe somebody's never said that to you, but you've done a really, really good job.
Możliwe, że nikt tego wam nie powiedział, ale wykonaliście kawał dobrej roboty.
EnglishMy own theory of success -- and I'm somebody who is very interested in success.
Moja własna teoria sukcesu, a jestem osobą niezmiernie zainteresowaną tym zagadnieniem.
EnglishSomebody else? Who else would like -- see I don't -- haven't seen any women's hands up.
Kto jeszcze chciałby -- nie widzę -- nie zauważyłem żadnych damskich rąk w górze.