Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "somebody"

 

"somebody" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 296

somebody {zaimek}

somebody {zaim.} (też: anybody, anyone, any, one)

ktoś {zaim.}

I do not accept that somebody takes responsibility for his neighbour's children.

Nie zgadzam się, żeby ktoś brał na siebie odpowiedzialność za dzieci sąsiada.

Some of those stories are that somebody is just going to sort everything out for us.

Część tych opowieści jest o tym, że ktoś postara się poukładać wszystko za nas.

Somebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.

Ktoś powiedział kiedyś: "Kiedy słyszę słowo "kultura", sięgam po pistolet”.

Their own photos are getting tagged with meta-data that somebody else entered.

Ich zdjęcia zostają naznaczone w meta-danych, które ktoś gdzieś wprowadził.

More than two -- you're reading about Larry Page already, somebody reads very fast.

więcej niż dwa -- już czytacie o Larrym Page'u, ktoś czyta bardzo szybko.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "somebody":

 

Podobne tłumaczenia

"somebody" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "somebody" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You can really get inside somebody's perception and have them experience something.

Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.

It's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.

Żeby go aresztować, wcale nie musieliśmy go znaleźć gdy akurat kogoś zabijał.

Boy. ~~~ For somebody growing up in Wales in a little village, that's enough.

Chłopie, dla kogoś kto dorastał w małej wiosce w Walii to prawdziwy zaszczyt.

And always as a child I had this fantasy that somebody would come and rescue me.

U Masajów kozy i krowy to najcenniejszy dobytek. ~~~ W Rift Valley są jak mercedesy.

It's like when you're mean to your wife because you're mad at somebody else.

To jak gdy jesteś niemiły dla swojej żony ponieważ jesteś wściekły na kogoś innego.

You kept moving ahead in a life where you're dependent on working for somebody.

I zawsze trzymałeś się swoich ideałów, a odstępstwa od nich były niewielkie.

And he had the best answer I ever heard to this question: "Well, somebody has to."

I ludzie ciągle pytają Jamesa Watsona - a on nie zawsze jest poprawny politycznie...

And I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.

I znalazłem kogoś z New York Timesa. ~~~ Przyparłem go do muru i przyszpliliłem.

Or if Roper had fought somebody as good as Conklin, would he be the champion today?

Albo Roper, gdyby walczył z kimś równie dobrym jak Conklin, mógłby być dziś mistrzem?

You cannot ask somebody to be creative in 15 minutes and really think about a problem.

Nie możesz komuś kazać być kreatywnym w 15 minut i dogłębnie przemyśleć problem.

And don't just find another technologist friend; find somebody different than you.

Nie chodzi mi o kolejnego specjalistę; poszukajcie kogoś zupełnie innego.

My own theory of success -- and I'm somebody who is very interested in success.

Moja własna teoria sukcesu, a jestem osobą niezmiernie zainteresowaną tym zagadnieniem.

This is gobbledygook for if the United States fights somebody we're going to be huge.

W żargonie sugeruje, że jeśli Stany z kimś walczą, to my jesteśmy wielcy.

Do not drive to the hospital, get somebody else to take you or call for an ambulance.

Nie prowadzić samochodu; pacjenta powinna zawieźć inna osoba lub należy wezwać karetkę.

And maybe somebody's never said that to you, but you've done a really, really good job.

Możliwe, że nikt tego wam nie powiedział, ale wykonaliście kawał dobrej roboty.

Somebody else? Who else would like -- see I don't -- haven't seen any women's hands up.

Kto jeszcze chciałby -- nie widzę -- nie zauważyłem żadnych damskich rąk w górze.

Somebody who's working for you, you know, or a partner, or even yourself.

Kogoś kto dla Ciebie pracuje, twojego partnera, czy nawet siebie samego.

If somebody lost an arm, we gave them a wooden stick with a hook on it.

Byli dumni z tego, że bez chwili zwłoki ranni żołnierze są zabierani z pola walki.

When was the last time you heard somebody talk about failure after failure after failure?

Kiedy ostatnio słyszeliście kogoś opowiadającego o swoich ciągłych porażkach?

Don't wait until you make your first million to make a difference in somebody's life.

Nie czekajcie, aż zarobicie pierwszy milion żeby odmienić czyjeś życie.
 

Wyniki z forum

"somebody" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.