"somebody" po polsku

EN

"somebody" - polskie tłumaczenie

PL

EN somebody
volume_up
{zaimek}

somebody (też: anyone, one, some one, someone)
volume_up
ktoś {zaim.}
And somebody brought a boyfriend, somebody a father.
Ktoś przyprowadził ze sobą chłopaka, ktoś inny ojca.
Somebody asked whether there could be a summit on piracy in the future.
Ktoś zapytał czy jest możliwość zorganizowania w przyszłości szczytu w sprawie piractwa.
Somebody somewhere looking at the Open Street Map, and realizing it could be better.
Ktoś, gdzieś, patrząc na tę mapę, zauważył coś do poprawienia.

Synonimy (angielski) dla "somebody":

somebody

Przykłady użycia - "somebody" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishAnd I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.
I znalazłem kogoś z New York Timesa. ~~~ Przyparłem go do muru i przyszpliliłem.
English. ~~~ For somebody growing up in Wales in a little village, that's enough.
Chłopie, dla kogoś kto dorastał w małej wiosce w Walii to prawdziwy zaszczyt.
EnglishYou cannot ask somebody to be creative in 15 minutes and really think about a problem.
Nie możesz komuś kazać być kreatywnym w 15 minut i dogłębnie przemyśleć problem.
EnglishSomebody else? Who else would like -- see I don't -- haven't seen any women's hands up.
Kto jeszcze chciałby -- nie widzę -- nie zauważyłem żadnych damskich rąk w górze.
EnglishAnd maybe somebody's never said that to you, but you've done a really, really good job.
Możliwe, że nikt tego wam nie powiedział, ale wykonaliście kawał dobrej roboty.
EnglishOr if Roper had fought somebody as good as Conklin, would he be the champion today?
Albo Roper, gdyby walczył z kimś równie dobrym jak Conklin, mógłby być dziś mistrzem?
EnglishAnd don't just find another technologist friend; find somebody different than you.
Nie chodzi mi o kolejnego specjalistę; poszukajcie kogoś zupełnie innego.
EnglishThis is gobbledygook for if the United States fights somebody we're going to be huge.
W żargonie sugeruje, że jeśli Stany z kimś walczą, to my jesteśmy wielcy.
EnglishIf you're somebody who drives, you know, one day a week, do you really need your own car?
Jeśli jeździsz samochodem tylko raz na tydzień, czy potrzebne ci własne auto?
EnglishWhen was the last time you heard somebody talk about failure after failure after failure?
Kiedy ostatnio słyszeliście kogoś opowiadającego o swoich ciągłych porażkach?
EnglishDo not drive to the hospital, get somebody else to take you or call for an ambulance.
Nie prowadzić samochodu; pacjenta powinna zawieźć inna osoba lub należy wezwać karetkę.
EnglishAnd then somebody, I think it was BMW, introduced a light that went out slowly.
Potem jakaś firma, chyba BMW, wprowadziła lampkę, która powoli gasła.
EnglishAnd they thought, "Well, we've got electricity, we'll plug somebody into the wall.
Pomyśleli sobie: "Mamy elektryczność, więc podłączymy kogoś do prądu.
EnglishIf you see somebody in the blue -- yeah, this guy -- he was a prisoner, and he was a teacher.
Jeśli zobaczycie kogoś w niebieskim, o tego gościa, był więźniem i nauczycielem.
EnglishDon't wait until you make your first million to make a difference in somebody's life.
Nie czekajcie, aż zarobicie pierwszy milion żeby odmienić czyjeś życie.
EnglishWhy should somebody who has never held a cigarette in their hand have to be involved in that?
Dlaczego ci, którzy nigdy nie trzymali w ustach papierosa, mają w tym uczestniczyć?
EnglishIt didn't happen to me, it happened to somebody else, but it's going to be worth your time."
Nie przytrafiła się mnie, ale komuś innemu, ale będzie warta twojego czasu".
EnglishMS: Technology's not the way you want to describe something somebody's putting in their armpit.
MS: Określenie "technologia" nie pasuje do czegoś, co ludzie nakładają pod pachę.
EnglishWould you think of somebody who you adore, who's no longer there?
Pomyślcie proszę o kimś kogo podziwiacie, a kto już odszedł, kogo już nie ma.