angielsko-polskie tłumaczenie słowa "some"

EN some angielskie tłumaczenie

volume_up
some {przym.}
PL
volume_up
some {przysł.}
volume_up
some {zaim.}

EN some
volume_up
{przymiotnik}

some (też: certain, a certain)
volume_up
niejaki {przym. m.}
In three years, there has not only been too little progress in the pace of reform, there have also been some setbacks.
W ciągu trzech lat nie tylko odnotowano zbyt małe postępy w zakresie tempa reform, ale również niejaki regres.
In the run-up to the Games, China gave foreign journalists some space.
W okresie poprzedzającym Olimpiadę Chiny dały zagranicznym dziennikarzom niejaką swobodę działania.
As the texts suggest, the negotiated conditions should help to establish some stability in this area.
Jak sugeruje się w tekście, wynegocjowane warunki powinny pomóc w zapewnieniu niejakiej stabilności w tej dziedzinie.

Synonimy (angielski) dla "some":

some

Przykłady użycia - "some" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto cut sb some slack
Englishto get some kip
Englishto get some fresh air
EnglishThis too is a question that must be considered with some care, should it arise.
Tę kwestię także należy rozważyć z pewną dozą ostrożności, o ile się ona pojawi.
EnglishI have heard some criticism that the euro recovery plan is not about efficiency.
Słyszałam słowa krytyki, jakoby europejski plan naprawy nie obejmował wydajności.
EnglishThere have been some positive developments, but equally there is more to be done.
Choć rozwój wypadków był w pewnej mierze pozytywny, wiele pozostaje do zrobienia.
EnglishTobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.
Uprawa tytoniu to jedyne źródło dochodów dla około 130 000 europejskich rolników.
English(DE) Mr President, I voted in favour of the resolution, but with some heartache.
(DE) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem rezolucji, ale nie bez oporów.
EnglishYou're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
EnglishAnd already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.
Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.
EnglishThere are now some 3,000 of these centers employing about 15,000 people in Africa.
Jest teraz około 3000 takich punktów zatrudniających około 15,000 osób w Afryce.
EnglishThe following side effects have been experienced by some patients taking Nespo:
sz U pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:
EnglishSome of the side-effects may be caused by a combination of these three things.
Część działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.
EnglishThat is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
EnglishI will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
Będę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne pytania.