Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "soccer"

 

"soccer" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 30

soccer {rzeczownik}

soccer {rzecz.} [sport.] [Amer.] (też: football)

piłka nożna {f.} [sport.]

We are doing more than just presenting soccer as a sport. We tell stories that deal with soccer, stories about people and cultures.“

Przy tym chodzi nam o więcej niż tylko o sport, opowiadamy historie związane z piłką nożną, historie o ludziach i kulturach.“

Höfig, who is also a licensed soccer trainer, believes in the power of the round leather ball to bring people together: „Soccer is the world’s first language.

Höfig, licencjonowany trener piłkarski, mocno wierzy w łączącą siłę okrągłej piłki: „Piłka nożna jest światowym językiem numer jeden.

Over those years, Northern Ireland has had many difficulties, as it has over the past 30 years, but during all that time, soccer was able to bring the people together.

Przez te wszystkie lata Irlandia Północna doświadczyła wielu trudności, podobnie jak w ciągu ostatnich 30 lat, lecz przez cały ten czas piłka nożna jednoczyła ludzi między sobą.

soccer {rzecz.} (też: football)

If we make soccer a central element of Todo Alemán, then hopefully its effect in the digital world will be similar to its effect in the real world.

Jeżeli piłkarstwo stanie się centralnym elementen na Todo Alemán, to mam nadzieję, że będzie to miało podobnie łączący efekt tak w świecie digitalnym jak i rzeczywistym.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "soccer":

 

Podobne tłumaczenia

"soccer" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "soccer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And he brought a soccer ball, and we had soccer every night in this little village.

Przywieźliśmy ze sobą piłkę futbolową i co wieczór urządzaliśmy mecze w tej małej wiosce.

And I'll simply explain what each of those things is that the soccer ball hits.

A ja po prostu opowiem o każdej rzeczy, od której odbije się piłka.

And it specifically refers to this guy, Galvao Bueno, who's the lead soccer commentator for Rede Globo.

I odnosi się do tego faceta, Galvao Bueno, czołowego komentatora futbolowego dla Rede Globo.

And your daughter broke her leg at soccer practice.

Nagle zobaczyłem, jak Twoja córka łamie sobie nogę podczas gry w piłkę.

And, despite being cursed with my athletic inability, he plays soccer.

I, pomimo mojej ułomności sportowej, gra w piłkę.

Girl 7: I run track, I played soccer, I play basketball, and I love a lot of things to do.

Dziewczynka nr 6: Biegałam na torze wyścigowym, grałam w piłkę nożną, gram w koszykówkę i kocham robić wiele rzeczy.

Now this boy can bounce a soccer ball on his head.

Ten chłopiec potrafi odbijać piłkę głową.

He's out there working with the first ever women's soccer team in Kwa-Zulu Natal, Siyathemba, and they can tell it better.

Pracuje w terenie z pierwszą żeńską drużyną piłki nożnej w Kwa-Zulu-Natal, w Siyathemba. ~~~ Oni opowiedzą o tym najlepiej.

More people are killed by pigs, more people are killed by lightning strikes, more people are killed at soccer games in England.

Więcej ludzi zostaje zabitych przez świnie, piorun, albo podczas rozgrywek piłkarskich w Anglii.

I am an English soccer referee and I therefore fear every Polish politician in this House who wants to kill such a person.

Jestem angielskim sędzią piłkarskim i dlatego obawiam się każdego polskiego polityka w tej Izbie, który pragnie zabić kogoś takiego.

Imagine a world without theater, without the arts, without song, without dancing, without soccer, without football, without laughter.

Wyobraźcie sobie świat bez teatrów, bez sztuki, bez muzyki, bez tańca, bez piłki nożnej, bez śmiechu.

Soccer has increasingly developed into a medium that connects the world.

To medium łączące świat.

It looks around, searches for the ball, looks around, searches for the ball, and it tries to play a game of soccer, autonomously: artificial intelligence.

Rozgląda się, szuka piłki i próbuje grać autonomicznie, sztuczna inteligencja.

And even if the answer to the question is "no," it's certainly going to make the experience of your kid's soccer game very different than it would've been.

Zabrać się za pisanie listu?" I nawet jeśli odpowiedź na te pytania brzmi "nie," i tak wrażenia z gry Waszego dziecka w piłkę będą inne niż mogłyby być.

We can go to watch our kid play soccer, and we have our cell phone on one hip, and our Blackberry on our other hip, and our laptop, presumably, on our laps.

Idziemy popatrzeć jak nasze dziecko gra w piłkę, z jednej strony przypięty telefon komórkowy, z drugiej strony Blackberry, i jeszcze laptop na kolanach.

And so the kids are raised in a certain way, jumping through achievement hoops of the things we can measure -- SAT prep, oboe, soccer practice.

No i dzieci są wychowywane w pewien sposób, przeskakując bramki osiągnięć rzeczy, które możemy zmierzyć -- przygotowania do SAT, obój, treningi piłki nożnej.

In any case, the White Book is heralding a new era of active involvement on the part of the EU bodies in regulating professional sport, mainly European soccer.

W każdym razie biała księga obwieszcza nadejście nowej ery aktywnego włączenia się organów UE w regulowanie sportu zawodowego, głównie europejskiego futbolu.

In our brainstorms, we came up with the idea you could use it for a soccer goal: so at the end of the game, you just roll up the goal and put it in your gym bag.

Podczas naszej burzy mózgów wpadliśmy na pomysł, że można go wbudować w bramkę do piłki nożnej – pod koniec gry po prostu ją zwijasz i wkładasz do torby.

And the goal of RoboCup, the actual goal is, by the year 2050 we want to have full size, autonomous humanoid robots play soccer against the human World Cup champions and win.

Celem RoboCup jest stworzenie do 2050 roku pełnych rozmiarów, autonomicznych robotów humanoidów grających w pikę przeciwko ludzkim mistrzom świata, i wygrywających.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

soapsuds · soapy · soaring · sob · sobbing · sober · soberly · sobriety · sobriquet · SoC · soccer · sociable · social · socialism · socialist · socialite · socialization · socialized · socially · societal · societies

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.