Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "so to speak"

 

"so to speak" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 43

so to speak

It is more informative, more colourful, so to speak, and clearer.

Ma lepsze walory informacyjne, jest - że tak powiem - barwniejsze i bardziej przejrzyste.

Those fellow Members who have not done this have, so to speak, forced this Council regulation on us.

Te koleżanki i koledzy posłowie, którzy tego nie robili, wymusili na nas - że tak powiem - to rozporządzenie Rady.

That is where it saw the light of day, so to speak.

Tam, że tak powiem, ujrzał światło dzienne.

It also proved possible to expand the corridors, so to speak, but we did not manage to put a tax on CO2.

Możliwe okazało się też, że tak powiem, rozszerzenie tych korytarzy, ale nie udało nam się wprowadzić podatku za CO2.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"so to speak" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "so to speak" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It will therefore address this issue in this parallel context, so to speak.

Z tego względu można powiedzieć, że równolegle zajmie się tą kwestią.

It's a new social currency, so to speak, that could become as powerful as our credit rating.

Jest to swoista społeczna waluta, która może stać się równie potężna, co zdolność kredytowa.

And these are percentages versus the original state, so to speak, the pre-industrial era, 1750.

Odsetki porównujemy do stanu oryginalnego z ery przedprzemysłowej, z roku 1750.

This is the first time that we are opening a window, so to speak, on legal migration policy.

Po raz pierwszy otwieramy się na tzw. politykę legalnej migracji.

Every step of the industry's chain of production is regulated, 'from farm to fork' so to speak.

Każdy element łańcucha produkcji jest regulowany, "od pola do stołu”.

However, the reality of the situation, so to speak, required that the scope be partially reduced.

Jednak tak zwane realia wymagały częściowego okrojenia zakresu uregulowań.

And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood.

Jest wyjątkowa, ale myślę, że ...jakby to ująć... nie jest wyjątkowa, na tle wszystkich dzieci.

Everything that followed was linked to this admission and was the consequence of it, so to speak.

Można powiedzieć, że wszystko, co nastąpiło później, było skutkiem tej decyzji.

Beauty is nature's way of acting at a distance, so to speak.

Piękno jest narzędziem jakie ewolucja wykorzystuje na odległość.

So, really fascinating double whammy, so to speak, from these animals.

Naprawę fascynujący podwójny sierpowy, że się tak wyrażę.

The workers were used as human sandbags, so to speak.

Można powiedzieć, że robotników użyto jako ludzkich worków z piaskiem.

But I know that people were trying to get out of eastern Germany because the were locked up, so to speak.

Ale ja wiem, że ludzie próbowali uciekać z Niemiec Wschodnich, gdzie byli - można tak powiedzieć - uwięzieni.

In fact, this whole set, so to speak, commits us to what I will call 'communitisation' of the defence economy.

W gruncie rzeczy cały pakiet obliguje nas do tego, co będę nazywać "uwspólnotowieniem” przemysłu obronnego.

But we are not out of the woods yet, so to speak.

Ale jeszcze nie doszliśmy do końca drogi, jak to można ująć.

These two issues which have been raised by two Members obviously require a scientific opinion, so to speak.

W odniesieniu do obu zagadnień, które zostały poruszone przez dwoje posłów, należałoby zasięgnąć opinii naukowej.

You are therefore creating the blueprint, so to speak.

Tworzy pan zatem coś na kształt modelu.

In the IEU proposal, we are trying to harmonise the provisions - the sanctions regime, so to speak.

We wniosku dotyczącym środowiskowego modułu własnego staramy się zharmonizować warunki - można powiedzieć, system sankcji.

If I could have the incoming Commission inherit, so to speak, one thing from me, it would be this.

Gdybym mógł sprawić, aby nowa Komisja, jeżeli mogę się tak wyrazić, odziedziczyła po mnie jedną rzecz, byłoby to właśnie to.

So if a kid bicycles home, or walks a few miles, they're going to be off the grid, so to speak.

Nie jest w zasięgu innych laptopów.

This would shorten the period which a child spends in a children's home, as the child is not, so to speak, legally free.

Skróciłoby to okres przebywania dziecka w domu dziecka, ponieważ dziecko nie ma swobody decydowania o sobie pod względem prawnym.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

snubber · snuff · snuff-box · snuffle · snug · snuggler · snugly · so · so-called · so-so · so-to-speak · soak · soaked · soaking · soap · soapbox · soapstone · soapsuds · soapy · soaring · sob

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.