angielsko-polskie tłumaczenie słowa "slow"


Czy chodziło Ci o siła

EN slow angielskie tłumaczenie

slow {przym.}
slow {przysł.}
PL

EN slow
volume_up
{przymiotnik}

slow (też: free, single, sluggish, unoccupied)
volume_up
wolny {przym. m.}
It is making slow progress, but it is making progress.
So it's big, so it's slow.
irregular heartbeat, angina, slow or fast heartbeat,
nieregularne uderzenia serca, dławica piersiowa, wolne lub szybkie uderzenia serca
slow (też: creepy, languid, leisurely, lingering)
volume_up
powolny {przym. m.}
Due to the slow onset of action, acute hypotension does not occur.
Z uwagi na powolny początek działania nie następuje ostre niedociśnienie.
It costs about a dollar for each base -- a very slow way of doing it.
Jedna zasada kosztuje około dolara -- bardzo powolny sposób działania.
Our own path to 20th century liberal democracy was a very slow one.
Nasz marsz do dwudziestowiecznej liberalnej demokracji był bardzo powolny.
slow (też: tardy)
volume_up
nierychliwy {przym. m.} [wzn.]
slow (też: listless, sluggish, namby-pamby, wishy-washy)
volume_up
ślamazarny {przym. m.}

Przykłady użycia - "slow" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto have slow reactions
Englishto be on a slow fuse
Englishto move as slow as molasses in January
Englishto move as slow as molasses in January
Englishto move as slow as molasses
Englishto move as slow as molasses
EnglishI don't know if you remember a Mac that was 16 Megahertz, that's slow speed.
Nie wiem, czy pamiętacie 16-megahercowego Macintosha. ~~~ To jest mała szybkość.
EnglishYou'll slow us down. ~~~ We have to flee our women and children, we have to run."
Najwyższy wódz rzekł do nich: "Niestety, nie możemy was wziąć ze sobą, spowolnicie nas.
EnglishIronic that my legs are fine, and it's my shoulders that slow up my walk.
Co za ironia, z moimi nogami wszystko w porządku, a ramiona spowalniają mój chód.
EnglishI spent the first five minutes underwater desperately trying to slow my heart rate down.
Spędziłem pierwsze pięć minut pod wodą desperacko próbując spowolnić akcję serca.
EnglishJust as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
Podobnie jak zbyt wolno zareagowaliśmy na burzę gospodarczą, ale to zupełnie inna sprawa.
EnglishA slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
Od powolnego fokstrota bolą plecy, a druga strona może być rozczarowana.
EnglishSo really, just an amazing image, slowed down extremely, to extremely slow speeds.
Naprawdę zdumiewający obraz, spowolniony esktremalnie, do ekstremalnie niskich wartości.
EnglishNever mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.
Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.
EnglishWe are moving forward, but progress in the area of gender equality is slow.
Robimy postępy, ale postęp w sferze równouprawnienia płci następuje wolno.
EnglishECALTA should be given to you once a day, by slow infusion (a drip) into your vein.
Lek ECALTA powinien być podawany raz dziennie, w powolnym wlewie dożylnym (kropelkowym).
EnglishThis has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
Współpraca została spowolniona w wyniku katastrofalnego zarządzania kryzysem przez Niemcy.
EnglishThe whole thing, however, is moving at a terribly slow and tiring pace.
Jednakże cała sprawa posuwa się naprzód w niezwykle żółwim i męczącym tempie.
EnglishI do not accept the principle that somehow Europe has been slow or late.
Nie akceptuję założenia, jakoby Europa była w jakiś sposób spowolniona lub opóźniona.
EnglishMycamine should be administered once daily by slow intravenous (into a vein) infusion.
Mycamine należy podawać raz na dobę w powolnym wlewie dożylnym (do żyły).