Search for the most beautiful word
sable
oilcan

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "slit"

 

"slit" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 26

slit {rzeczownik}

slit {rzecz.} (też: aperture, crevice, chink, cranny)

szczelina {f.}

slit {rzecz.} (też: slot, scar)

picza {f.} [wulg.]

to slit {czasownik}

to slit [slit|slit] {czas.} (też: to cut)

poderżnąć {czas. dk}

to slit [slit|slit] {czas.} (też: to split, to fracture)

rozłupać {czas. dk}

to slit [slit|slit] {czas.} (też: to cut)

podrzynać {czas. ndk}

to slit [slit|slit] {czas.} (też: to rive)

rozłupić {czas.}

to slit [slit|slit] {czas.} (też: to rive)

rozłupiać {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "slit":

 

Podobne tłumaczenia

"slit" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "slit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And there were rare but searing chants of "slit-eye" and the occasional graffiti: "Asian, go home."

Były rzadkie, ale zjadliwe wierszyki o "skośnookich" i czasem graffiti: "Azjaci, do domu".

If one of those incompetent medical officers told me to stop treatment, I would've slit his throat right there.

Jeśli jeden z tych niekompetentnych medyków kazałby mi zaprzestać udzielania pomocy, poderżnąłbym mu gardło na miejscu.

Through that small little slit between the glass box and the wood, the air goes underneath the sculpture and creates the other one.

Przez wąską szczelinę pomiędzy szklanym pojemnikiem i drewnem pod rzeźbą przechodzi powietrze i tworzy kolejną rzeźbę.

Slits for mouths?

Szpary zamiast ust?

And I want to ask the colleagues who have gathered in this hall: "What are you waiting for, colleagues, that my throat be slit open in actual fact?

Chciałbym zapytać kolegów zebranych na tej Sali, czy czekają aż moje poderżnięte gardło stanie się faktem?

For this, a diode laser generating non-thermal red light (wavelength 689 nm± 3 nm) is used via a slit lamp mounted fibre optic device and a suitable contact lens.

W tym celu stosuje się laser diodowy, wytwarzający światło czerwone bez oddziaływania termicznego (długość fali 689 nm± 3 nm).

Dietary restriction in relation to visual disorders It is recommended that a slit-lamp examination of the eyes is performed before initiation of nitisinone treatment.

Ograniczenia dietetyczne w przypadku zaburzeń widzenia Przed rozpoczęciem leczenia nityzynonem zaleca się wykonania badania oczu z użyciem lampy szczelinowej.

Lösch's Johanna did not die of her naivety at the end, but slit the throats of the rich, for: "Only violence helps where violence rules."

W finale przedstawienia Johanna Löscha nie umiera z powodu swej naiwności, tylko rozpruwa gardła bogaczom, gdyż „tylko przemocą można coś wskórać tam, gdzie panuje przemoc”.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.