Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sink"

 

"sink" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-81 z 174

sink {rzeczownik}

sink {rzecz.} (też: basin)

zlew {m.}

Finally, we want multifunctional spaces and housewares -- a sink combined with a toilet, a dining table becomes a bed -- same space, a little side table stretches out to seat 10.

Wielofunkcyjne pomieszczenia i wyposażenie: zlew połączony z toaletą, stół, który zamienia się w łóżko. ~~~ Ta sama przestrzeń, a mały stolik można rozsunąć na 10 osób.

sink {rzecz.} (też: kitchen sink)

sink {rzecz.} (też: washbasin, wash basin, bathroom sink, basin)

umywalka {f.}

to sink {czasownik}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to submerge, to dive, to immerse, to souse)

zanurzyć {czas.}

And just notice how she rolls under and turns; she doesn’t sit there and try and blow air into a tank and kind of flow up or sink down -- she just rolls.

Nie siedzi tam próbując wdmuchiwać powietrze do zbiornika, by się wynurzyć lub zanurzyć, po prostu się zawija.

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to drown, to founder)

zatonąć {czas. dk}

And the ship sinks, and the captain has lost everything, but for a life jacket.

I statek zatonął, kapitan stracił wszystko, prócz swej kamizelki ratunkowej.

We are all in the same boat: if the boat sinks, no one will be saved.

Wszyscy płyniemy na tej samej łodzi i jeśli ona zatonie, nikt nie się nie uratuje.

This one sank carrying a prefabricated, Home Depot Roman temple.

A ten zatonął ze składaną, rzymską świątynią rodem z OBI.

This shipwreck sank 100 years before the birth of Christ.

Ten statek zatonął 100 lat p.n.e.

This ship sank 1,500 years ago.

Ten statek zatonął 1500 lat temu.

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to submerge, to submerse)

zatopić {czas.}

They had been captured in the German occupation zones, and as burying them underground was difficult, the decision was made simply to sink them into the sea.

Była to broń znaleziona w strefach okupacyjnych Niemiec, a trudno ją było zakopać w ziemi, więc zdecydowano, że najlepiej będzie zatopić ją w morzach.

And I went out to sea on a Scripps ship and we almost got sunk by a giant rogue wave, and I was too young to be -- you know, I thought it was great!

Wypłynęliśmy na statku "Scripps" i prawie zatopiła nas monstrualna fala, a ja, młody i głupi, tylko się zapaliłem.

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to drown, to go under, to founder)

(HU) Peter Mandelson is leaving the sinking ship and giving up his captain's bridge.

Pan Peter Mandelson opuszcza tonący okręt i porzuca swój mostek kapitański.

to sink [sank|sunk] {czas.}

utopić {czas.}

to sink [sank|sunk] {czas.}

utonąć {czas. dk}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to drown)

topić {czas.}

Do we want to sink ships?

Czy chcemy topić statki?

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to disappear, to shrink, to fade out, to trail off)

zaniknąć {czas. dk}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to run aground, to settle, to land, to subside)

osiąść {czas.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to fall down, to flop)

opaść {czas.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to submerge)

zanurzyć się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to disappear, to shrink, to evanesce, to peter out)

zanikać [zanikam|zanikał] {czas. ndk}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to settle, to land, to subside)

osiadać {czas. ndk}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to drown)

utopić się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to melt)

topić się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to slide, to slip, to fall behind, to lag behind)

obsunąć się {czas. zwr. dk}

Week after week, the melt probe will sink of its own weight through the ancient ice, until finally -- Now, what are you going to do when you reach the surface of that ocean?

Tydzień po tygodniu sonda pod wpływem swojego ciężaru będzie zapadać się coraz niżej w lodzie, aż... ~~~ Co zrobimy, kiedy dotrzemy do powierzchni oceanu?

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to submerge, to submerse)

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to sink into)

zapaść się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to subside)

obsunąć {czas. dk}

to sink [sank|sunk] (in(to) sth) {czas.} (też: to subside)

wgłębiać się (w coś) {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] (in(to) sth) {czas.} (też: to subside)

wgłębić się (w coś) {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to subside)

wgłębić się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to slide, to slip, to fall behind, to lag behind)

obsuwać się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to slump, to slide, to slip, to subside)

osunąć się {czas. zwr. dk}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to slide, to slip, to subside, to slump)

osuwać się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sink":

 

Podobne tłumaczenia

"sink" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sink" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And one reason is, this enormous heat sink heats up Greenland from the north.

Jednym z powodów jest to, że ta wielka ilość ciepła ogrzewa Grenlandię od północy.

The EU needs to pay special attention to the risk posed by biofuels to forest sinks.

UE powinna zwrócić szczególną uwagę na ryzyko, które stanowią dla lasów biopaliwa.

Let us allow the moving discussion Zeng Jinyan has just had with us to sink in deeply.

Niech ta wzruszająca rozmowa, którą odbyła z nami Zeng Jinyan, zapadnie w nas głęboko.

So, I shelved it, and I made this other movie about a big ship that sinks.

Tak więc zaniechałem tego projektu i nakręciłem inny film o wielkim tonącym statku.

Day in day out you decide to save banks; meanwhile, the Irish are sinking.

Dzień w dzień podejmujecie decyzje o ratowaniu banków, a tymczasem Irlandia tonie.

There we met a group of people whose boat had sunk and people had died.

Spotkaliśmy tam grupę osób, których łódź zatonęła, w wyniku czego zginęli ludzie.

Chemical weapons were sunk here after World War II in the late 1940s.

Broń chemiczna została zatopiona po II wojnie światowej, w drugiej połowie lat 40.

The dollar is sinking and prices of raw materials, including basic foodstuffs, are soaring.

Dolar tonie, a ceny surowców, w tym podstawowych artykułów spożywczych, wzbijają się do góry.

Will the country remain at peace or will it sink into another war?

Czy w kraju utrzyma się pokój czy też pogrąży się on w kolejnej wojnie?

Even if it is not yet sinking, it is high time we started bailing.

I nawet, jeśli jeszcze nie tonie, nadszedł najwyższy czas na działanie.

Colleagues, we are on a ship with a giant hole in its side; it is sink or swim at this moment.

Szanowni Posłowie! Płyniemy statkiem, w którym powstała wielka dziura, musimy się więc ratować.

(The mountains rose, the valleys sank down) Unto the place which thou hadst founded for them.

Wstąpiły góry, zniżyły się doliny na miejsce, któreś im założył.

And he started out, "Doris, more than any other woman I have ever known ... " And my heart sank.

I zaczął tak: "Doris, najbardziej ze wszystkich kobiet, które znam ..." Poczułam serce w gardle.

It addresses the concerns that followed the sinking of the Erika oil tanker off the French coast.

Ma rozwiać obawy będące wynikiem zatonięcia tankowca Erika u wybrzeży Francji.

Twelve vessels sank or ran aground here during a severe storm.

Wskutek gwałtownych sztormów zatonęło tam lub osiadło na mieliźnie dwanaście okrętów.

I have to be honest with you: my spirits are sinking a bit in that regard.

Muszę być z państwem szczera: zaczynam w to nieco powątpiewać.

Ever since, the country has sunk into unbelievable confusion.

Od tego momentu kraj zaczął pogrążać się w niewiarygodnym chaosie.

Let these words sink into your ears: for the Son of man shall be delivered up into the hands of men.

Składajcie wy do uszów waszych słowa te: albowiem Syn człowieczy ma być wydany w ręce ludzkie.

Do we need to sink into a health and regulatory phobia and drift?

Czy powinniśmy więc poddać się lękowi dotyczącemu zdrowia i regulacji prawnych i dać mu się sterować?

However, the state must not sink to the level of the terrorists.

Jednak państwo nie może zniżyć się do poziomu terrorystów.
 

Wyniki z forum

"sink" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

singles · singlet · singleton · singly · singsong · singster · singular · singularitarianism · singularity · sinister · sink · sinkage · sinkhole · sinking · sinless · sinner · sinologist · sinology · Sinope · sins · sinter

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.