angielsko-polskie tłumaczenie słowa "singular"

EN singular angielskie tłumaczenie

singular {rzecz.}
singular {przym.}

EN singular
play_circle_outline
{rzeczownik}

trending_flat
"the singular"

Synonimy (angielski) dla "singular":

singular

Przykłady użycia - "singular" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
Jest to swoisty policzek wymierzony Parlamentowi Europejskiemu oraz Unii Europejskiej.
EnglishOf course we will, in the singular vernacular of conventional diplomacy.
Oczywiście, że tak, w ramach konwencjonalnej, miejscowej dyplomacji.
EnglishYou know, to me, human communities depend upon a diversity of talent, not a singular conception of ability.
Społeczności ludzkie opierają się na różnorodności talentów, a nie jednym jego rodzaju.
EnglishIn his book on the 1929 crisis, John Kenneth Galbraith wrote, and I quote: 'The singular feature of the great crash of 1929 was that the worst continued to worsen'.
John Kenneth Galbraith w swojej książce dotyczącej kryzysu z 1929 r. napisał: "Cechą szczególną wielkiego krachu z 1929 r. było dalsze pogarszanie się najgorszego”.
EnglishBy crossing these formats, each of which is frowned upon individually on the stage, Pollesch has created a Theatre of Hysteria that is singular in its dynamics and intensity.
Kojarząc te dwie formuły, które osobno nie miałyby prawa bytu na scenie, Pollesch stworzył - niepowtarzalny w swej dynamice i intensywności - teatr histerii.