angielsko-polskie tłumaczenie słowa "sincere"

EN sincere angielskie tłumaczenie

EN sincere
volume_up
{przymiotnik}

sincere (też: artless, bona fide, candid, direct)
volume_up
szczery {przym. m.}
It'll sound corny, but it's sincere.
Jest on szczery, choć pewnie zabrzmi banalnie.
This compassion is certainly spontaneous and sincere, but it is short-lived.
Współczucie to jest z pewnością spontaniczne i szczere, lecz jego żywot jest krótki.
I think that it is important that apologies be sincere and unequivocal.
Uważam, że ważne jest, aby przeprosiny były szczere i jednoznaczne.
sincere (też: cardiac, cordial, hearty, hospitable)
volume_up
serdeczny {przym. m.}
Overall, sincere congratulations to the rapporteurs and thank you very much for the cooperation.
Ogólnie mówiąc, serdeczne gratulacje dla sprawozdawców. Bardzo wam dziękuję za współpracę.
I would like to take this opportunity to offer him my sincere thanks.
Korzystając z okazji składam mu serdeczne podziękowania.
For this, I offer my very sincere thanks to everyone.
Za to składam każdemu z nich bardzo serdeczne podziękowania.

Synonimy (angielski) dla "sincere":

sincere

Przykłady użycia - "sincere" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFinally, I should like to offer the rapporteur sincere thanks for this excellent report.
Na koniec chcę serdecznie podziękować sprawozdawczyni za wspaniałe sprawozdanie.
EnglishLet me just offer my sincere thanks to the Commission and our rapporteur once again.
Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Komisji i naszemu sprawozdawcy.
EnglishI would like to pass on my sincere thanks to the two co-rapporteurs, Ms Bauer and Ms Hedh.
Chciałabym serdecznie podziękować obu współsprawozdawczyniom, paniom Bauer i Hedh.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Na koniec chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Kyösti Kirrankoski.
English(DE) Mr President, I would first of all like to offer my sincere thanks to Mr Simpson.
(DE) Panie Przewodniczący! Na początek pragnę gorąco podziękować panu posłowi Simpsonowi.
English(DE) Madam President, I would like to offer my very sincere thanks to the Court of Auditors.
(DE) Pani przewodnicząca! Chciałabym szczerze podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu.
EnglishMay I reiterate my sincere thanks to all my fellow committee members for this report.
Chciałbym raz jeszcze szczerze podziękować swoim kolegom z komisji za niniejsze sprawozdanie.
EnglishMy sincere thanks, President of the European Council, Janez Janša, for your report.
Panie przewodniczący Janša! Bardzo dziękuję za pana sprawozdanie.
EnglishStill on this particular subject I would again express sincere thanks to my colleague Mr Buzek.
Kontynuując ten temat chciałbym wyrazić podziękowania mojemu koledze, panu Buzkowi.
EnglishMy sincere thanks go to you, Commissioner, and to all the staff of your departments.
Serdecznie dziękuję pani, pani komisarz, i wszystkim pracownikom podległych pani departamentów.
English(SL) I should like to extend my sincere congratulations to the rapporteur and the commissioner.
(SL) Chciałbym szczerze pogratulować sprawozdawczyni i pani komisarz. Pani komisarz!
EnglishA sincere welcome to Commissioner Füle, and my best wishes for the success of his future work.
Gorące powitanie dla komisarza Fülego i najlepsze życzenia sukcesów w przyszłej pracy.
EnglishI would like to express my sincere condolences to all families that have lost family members.
Chciałabym złożyć moje najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich.
English. - (NL) I too wish to offer my sincere thanks to Mr Bowis.
w imieniu grupy GUE/NGL. - (NL) Ja również chciałabym serdecznie podziękować Johnowi Bowisowi.
EnglishMy sincere thanks to my fellow Members and to everyone involved.
Chciałbym szczerze podziękować posłom, posłankom i wszystkim innym uczestnikom procedury.
EnglishSincere thanks once again for your excellent work, Mrs Doyle.
Pani poseł Doyle, jeszcze raz serdecznie dziękuję za pani doskonałą pracę.
EnglishTherefore, once again a sincere thank you for your cooperation which has brought synergy.
Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję państwu za współpracę, która zaowocowała współdziałaniem.
EnglishMy sincere thanks also to the Commission and its President, José Manuel Durão Barroso.
Chciałbym także serdecznie podziękować Komisji i panu przewodniczącemu José Manuelowi Durão Barroso.
EnglishFor this I would like to express sincere thanks on behalf of our group.
Chciałbym im w imieniu naszej grupy szczerze za to podziękować.
EnglishI should, however, like to offer my sincere congratulations to Mr Marty.
Natomiast panu Marty'emu chciałbym szczerze pogratulować.