Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "silly"

 

"silly" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 49

silly {przymiotnik}

silly {przym.} (też: asinine, addled, foolish, stupid)

głupi {przym. m.}

But it's not a cri de coeur about man's hubris in the face of the elements. ~~~ It's just a sick, silly joke.

Ale to nie jest wołanie o wyższości człowieka nad żywiołami - ot, głupi dowcip

(Laughter) Now I, of course, thought, "Well this is American data," and I thought, "Well, those silly Americans.

(Śmiech) Ja oczywiście sobie pomyślałem: cóż, to są amerykańskie dane. ~~~ Oraz pomyślałem, że to ci głupi amerykanie.

Well actually, I was not silly.

Tak się składa, że nie byłem głupi.

Him, you silly bastard!

Bierz jego ty głupi kretynie!

Silly young Czechs!

Głupi młodzi Czesi!

silly {przym.} [pot.] (też: daft, idiotic)

durnowaty {przym. m.} [pot.]

silly {przym.}

głupiutki {przym. m.}

silly! {wykrzyknik}

silly! {wykrz.}

głuptasie! {wykrz.}

You silly girl, I have one.

Ty głuptasie, mam taką.

I don't know, silly.

Nie wiem, głuptasie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "silly":

 

Podobne tłumaczenia

"silly" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "silly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Indeed, there are many silly barriers, and those are the ones we should get rid of.

Rzeczywiście wiele jest nierozsądnych barier i to właśnie ich powinniśmy się pozbyć.

The Czech President describes the climate change package as a silly luxury.

Prezydent Czech określa pakiet zmian klimatycznych mianem zbytecznego luksusu.

There’re no silly buoyancy tanks -- it’s permanently, positively buoyant.

Nie ma śmiesznych zbiorników balastowych. ~~~ Pojazd ma stałą, dodatnią pływalność.

One slightly silly thing that's invisible is this story, which is invisible to you.

Pewnym niewidzialnym głupstwem jest ta historia - niewidzialna dla was.

I maintain if the EU was the answer, it must have been a very silly question.

Uważam, że jeżeli UE jest odpowiedzią, pytanie musiało być bezsensowne.

Fortunately, after the positive votes, he is merely making himself look very silly.

Po pozytywnych, na szczęście, głosowaniach, tylko się ośmiesza.

They made his silly outfits, like this, (Laughter) and they did his silly hairstyles, or whatever.

Robili jego głupkowate ubrania, jak to. ~~~ (Śmiech) I jego idiotyczne fryzury itd.

When I first told it to my friends in mathematics they said, "Don't be silly.

Odkryłem, że ta liczba była dobrym miernikiem nierówności.

Now, that sounds silly, but each of these devices has something interesting in it that maybe you could use.

Brzmi to dość dziwacznie, ale każdy z tych przedmiotów ma w sobie jakąś część, która może nam pomóc.

It's worse than silly -- it's really bad science.

jak byśmy nie wiedzieli o pierwszej, jest niedorzeczne.

Silly boy, over 60 % of guys are circumcised.

Głuptas, ponad 60 % chłopaków jest obrzezanych.

And while this machine in some sense is silly, in retrospect, it actually served a very important purpose.

Ale potem spotkałem Yvesa Behara. ~~~ W pewnym sensie ta wersja jest niepoważna, ale doprowadziła do czegoś ważnego.

I've got to admit I feel silly saying that.

Muszę przyznać, że czuję się głupio mówiąc to.

Just like the web, the search queries presented may include silly or strange or surprising terms and phrases.

Proponowane zapytania, tak jak strony w internecie, mogą zawierać niemądre, dziwne lub zaskakujące hasła bądź wyrażenia.

That is not such a silly idea in essence.

Właściwie nie jest to taki zły pomysł.

Think of hunting with silly string.

Wyobraźcie sobie polowanie z serpentyną w aerozolu.

Perhaps they are silly to do that.

Być może są niemądrzy, że to robią.

And by the way, when I graduated from MIT, I thought the worst and silliest thing to do would be to go to Paris for six years.

A na marginesie, kiedy skończyłem studia na MIT, wyjazd do Paryża był już dla mnie idiotycznym pomysłem.

That seems a little silly to me.

Wydaje mi się to trochę śmieszne.

It's a little quirky and silly.

Troszeczkę dziwaczna i głupawa.
 

Wyniki z forum

"silly" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: służyć za przyzwoitkę, strzelić karpia, oryginał, ekscentryk, czubek

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.