Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Settle down!"

 

"Settle down!" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-19 z 19

Settle down!

  Spokój! (nawołanie do porządku)

to settle down {czasownik}

to settle down {czas.} (też: to settle in)

zadomowić się {czas. zwr.}
  ustatkować się {czas. zwr.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "settle down":

 

Podobne tłumaczenia

"Settle down!" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Settle down!" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They have helped to settle down the markets, which was exactly what we needed to do.

Pomogły uspokoić rynki, a tego właśnie potrzebowaliśmy.

We need to settle down before we wreck the planet.

Musimy się uspokoić zanim całkowicie zniszczymy naszą planetę.

Here's an octopus moving across the reef, finds a spot to settle down, curls up and then disappears into the background.

Tu mamy ośmiornicę płynącą przez rafę. ~~~ Znajduje odpowiednie miejsce, zwija się i wtapia w otoczenie. ~~~ Nie jest to prosta sprawa.

Whether it was through settling down in agricultural communities, all the way through modern medicine, we have changed our own evolution.

Czy to przez osiedlenie się i rolnictwo, czy też przez współczesną medycynę, zmieniliśmy naszą własną ewolucję.

I moved out of the house, I got a job, I found a girl, I settled down -- and I realize it sounds like a bad sitcom or a Cat Stevens' song --

Wyprowadziłem się, znalazłem pracę i dziewczynę, brzmi jak historia z serialu lub piosenki Cata Stevensa.

Settle down.

Zająć miejsca.

This is a short-term problem which needs a short-term solution, because in four years' time everything will have settled down and will work normally.

Jest to problem krótkoterminowy, wymagający krótkoterminowego rozwiązania, gdyż za cztery lata wszystko zostanie ustalone i będzie działać normalnie.

Ladies and gentlemen, let us please settle down, because an important decision awaits us - the election of two Vice-Presidents of the European Parliament.

Proszę Państwa! Uspokójmy nastroje, bo czeka nas ważna decyzja - wybór dwóch wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego.

Over the past two years, the number of jobs has risen, employment ratios have improved, and the turbulent employment indicators have also settled down.

W ciągu ostatnich dwóch lat liczba miejsc pracy wzrosła, poprawiły się współczynniki zatrudnienia a niestabilne wskaźniki zatrudnienia także się ustabilizowały.

First of all, we are in a position to be able to reduce their work costs, living costs, costs of settling down and adapting to the challenges of a new way of life.

Przede wszystkim, jesteśmy zdolni do obniżenia kosztów ich pracy, kosztów utrzymania, kosztów osiedlania się i dostosowywania się do wyzwań nowego stylu życia.

It is time to calm the institutions down, settle the issues and focus on real policymaking.

Nadszedł już czas, aby uspokoić instytucje, rozstrzygnąć kwestie sporne i skoncentrować się na wyznaczaniu rzeczywistych kierunków polityki w poszczególnych obszarach.

Let us also remember that prices can come down as well as rise, and that markets always tend to overshoot before settling down at a realistic level.

Pamiętajmy też, że ceny mogą spadać i rosnąć, a rynki zawsze mają tendencję do nadmiernej zwyżki cen przed jej ustaleniem na realistycznym poziomie.

It is regrettable that the report does not lay down methods of settling conflicts of competency, determining which state should exercise jurisdiction.

Szkoda, że w przedmiotowym sprawozdaniu nie ustala się metod rozstrzygania konfliktów właściwości, wskazując, które państwo powinno sprawować jurysdykcję.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

SETI · setpiece · sets · sett · settable · settee · setter · setting · setting-up · settings · settle-down · settled · settlement · settlements · settler · settlers · setup · seven · seven-branched · seven-hundredth · seven-year

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.