angielsko-polskie tłumaczenie słowa "September"

EN September angielskie tłumaczenie

EN September
volume_up
{rzeczownik}

September (też: Sept)
September 2001, when we had something very real to be scared about.
Wrzesień 2001, kiedy mieliśmy coś bardzo realnego, aby się bać.
September 2008: Assignment issued to students.
Wrzesień 2008: udzielenie zleceń uczniom, podział zadań
., Online-RedaktionSeptember 2009

Synonimy (angielski) dla "September":

September
English

Przykłady użycia - "September" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishthe Polish September Campaign
Englishthe September Campaign
English. - Since 11 September 2001, America has led a global war on terror.
na piśmie. - Od 11września 2001 r. Ameryka prowadzi światową wojnę z terroryzmem.
EnglishThis very serious situation was condemned at the G20 Summit in Pittsburgh in September.
Tę bardzo poważną sytuację oceniono negatywnie podczas wrześniowego szczytu G-20 w Pittsburgu.
EnglishIn 2001, the September 2001 television season, humor succumbs to judgment once and for all.
W 2001, we wrześniowym sezonie telewizyjnym w 2001 dowcip, raz na zawsze, ustępuje opinii.
Englishfor Trudexa to Abbott Laboratories Ltd. on 1 September 2003.
zc Pełne sprawozdanie EPAR na temat preparatu Trudexa dostępne jest tutaj.
EnglishAnd this just came off last September at ARS Electronica; we repeated it in England.
Na ekranie za nimi jest wizualizacja dźwięków mowy.
EnglishAt the same time, we must also put this case in the context of the parliamentary elections in September.
Jednocześnie musimy postawić tę sprawę w kontekście wrześniowych wyborów parlamentarnych.
EnglishIn mid-September 2009, three individuals were convicted, and each was sentenced to at least 30 years in prison.
W połowie 2009 roku za winne uznano trzy osoby. Każdą z nich skazano na 30 lat więzienia.
EnglishWelcome to the event on Saturday, September 22, 2012!
Zapraszamy do wspólnej zabawy w sobotę, 22 IX 2012!
EnglishThese figures represent substantial downward revisions relative to the previous ECB staff projections for 2008 and 2009 published in September.
jej wartość znajdzie się pomiędzy -1,0% a 0,0%, zaś w 2010 r. pomiędzy 0,5% a 1,5%.
EnglishThis month Frontex's mission continued but we have still seen an increase compared with September of the previous year.
W tym miesiącu misję Frontex kontynuowano, ale nadal widzimy wzrost w porównaniu z wrześniem zeszłego roku.
English. - I enthusiastically supported the amendment proposing to reduce the two September part-sessions to one.
na piśmie. - Zdecydowanie poparłem poprawkę, w której proponowano zmniejszenie liczby dwu sesji wrześniowych do jednej.
EnglishThis outlook is consistent with the September 2009 ECB staff projections for euro area inflation.
Przedstawione perspektywy sytuacji cenowej są zgodne z wrześniowymi projekcjami inflacji dla strefy euro przygotowanymi przez ekspertów EBC.
EnglishThis summary was last updated in September 2007.
EnglishFirst of all, does the Council intend to push for the creation of an international commission of inquiry on the events of 28 September?
Przede wszystkim, czy Rada zamierza naciskać na utworzenie międzynarodowej komisji do zbadania wydarzeń z 28 grudnia?
EnglishSeptember1999 Date of latest renewal:
English. - Mr President, this House has repeatedly been dealing with the dire situation in Darfur, the last resolution having been adopted only in mid-September this year.
autor. - Panie przewodniczący! Ta Izba ciągle zajmuje się tragiczną sytuacją w Darfurze.
EnglishForecasts by international organisations are broadly in line with the September 2009 ECB staff projections.
oznacza to korektę w górę przedziałów zarówno na rok 2009, jak i na 2010, głównie wskutek korzystnych zmian i pozytywnych informacji z ostatniego okresu.
EnglishI will not be able to see them in July, or September, since the mandate for this Commission comes to a close at the end of October, as you know.
Nie będę się z nimi widzieć ani w czerwcu ani w lipcu, ponieważ, jak państwo wiedzą, mandat Komisji wygasa pod koniec października.