Search for the most beautiful word
agglomerate
daisy-chain

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sealed"

Wyniki dla "seal". Nie znaleziono wyników dla"sealed".
 

"sealed" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 203

seal {rzeczownik}

seal {rzecz.} [zool.]

foka {f.} [zool.]

And we sit down, and that's when Goran said to me, "This is a good seal, ya.

Siadamy i Goran mówi do mnie: "To jest dobra foka.

That is how they are perceived by many fishermen: an adult seal gets through an enormous amount of fish on a daily basis.

W ten właśnie sposób postrzega je wielu rybaków: dorosła foka pochłania ogromne ilości ryb każdego dnia.

And even in his voice, he goes, "That's a bloody big seal, ya." (Laughter) And this seal is taking this penguin by the head, and it's flipping it back and forth.

On komentuje: „A to cholernie duża foka”. ~~~ (Śmiech) Foka ta bierze za głowę pingwina i rzuca nim wte i wewte.

The final issue, which is no less important, is trade in articles made from seals.

I ostatnia kwestia, ale równie ważna, to handel produktami pochodzącymi z fok.

If they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.

Jeśli nie będą mogli odstrzelić wystarczającej liczby fok, zabraknie dla nich ryb.

seal {rzecz.} (też: stamp, cachet, sigil)

pieczęć {f.}

It is changed as clay under the seal; And [all things] stand forth as a garment:

Aby się odmieniała jako glina, do której pieczęć przykładają, a oni aby się stali jako szatą nakryci.

Set me as a seal upon thy heart, As a seal upon thine arm: For love is strong as death; Jealousy is cruel as Sheol; The flashes thereof are flashes of fire, A very flame of Jehovah.

Przyłóż mię jako pieczęć na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego

seal {rzecz.} (też: stamp)

Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "sealed".
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "seal":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sealed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Look at the cartridge sealed in the disposable pen injector before you use it.

Przed użyciem należy obejrzeć wkład umieszczony w jednorazowym wstrzykiwaczu.

Apply to the skin immediately after removal from the individually sealed package.

Nałożyć na skórę natychmiast po wyjęciu z zamkniętego fabrycznie opakowania.

The 3 ml cartridges are sealed in a disposable pen injector, called the “ KwikPen”.

Wkłady 3 ml są wbudowane w jednorazowy wstrzykiwacz, o nazwie ” „ KwikPen ”.

My transgression is sealed up in a bag, And thou fastenest up mine iniquity.

Zapięczętowane jest w wiązance przestępstwo moje, a zgromadzasz nieprawości moje.

Each vial is closed with a rubber stopper and sealed with an aluminium cap.

Każdy flakon jest zamknięty korkiem gumowym umocowanym kapslem aluminiowym.

The 3 ml cartridges are sealed in a disposable pen injector, called the “ KwikPen”.

Wkłady 3 ml są wbudowane w jednorazowy wstrzykiwacz o nazwie, „ KwikPen ”.

Now those that sealed were: Nehemiah the governor, the son of Hacaliah, and Zedekiah,

A którzy pieczętowali, ci byli: Nehemijasz, Tyrsata, syn Hachalijaszowy, i Sedekijasz,

The blisters are sealed with a peel-push child resistant opening feature.

Blistry zamknięte są folią zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci.

mg tablets: - Carton box with 8, 16 or 80 tablets in PVC/ aluminium heat sealed blisters

pudełko kartonowe zawierające 8, 16 lub 80 tabletek w uszczelnianych PVC/ aluminium

The containers are closed with butyl rubber stoppers and sealed with aluminium caps.

NeoSpect jest dostarczany w opakowaniach zbiorczych zawierających 5 fiolek lub 1 fiolkę.

mg tablets: - Carton box with 5, 25 or 50 tablets in PVC/ aluminium heat sealed blisters.

pudełko kartonowe zawierające 5, 25 lub 50 tabletek w uszczelnianych PVC/ aluminium

There are no sealed borders and we are not being invaded by immigrants!

Granice nie są zamknięte i wcale nie padliśmy ofiarą inwazji imigrantów!

The vials are closed with a butyl rubber stopper and sealed with an aluminium cap.

Fiolki zamknięte korkiem butylowym i zabezpieczone kapslem aluminiowym

Do not use any sealed containers from a foil wrapper that was opened more than a week ago.

Nie używać pojemników wyjętych z torebki foliowej otwartej wcześniej niż przed tygodniem.

There are six layers -- three layers of plastic, aluminum -- which are are sealed together.

Ma sześć warstw, trzy warstwy plastyku, aluminium, wszystkie połączone ze sobą.

The bottles are closed with a nitryl rubber stopper and sealed with a coded aluminium cap.

Butelki zamknięte korkami z gumy nitrylowej, uszczelnione kodowanymi kapslami aluminiowymi.

Each patch is sealed in a sachet that protects it until you are ready to put it on.

Każdy plaster znajduje się w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej.

sealed with an aluminium seal, packed as 10 vials in 1 styrofoam box

zabezpieczonym aluminiowym kapslem, w 1 pudełku z pianki polistyrenowej styrofoam go

It comes in cartridges sealed in disposable pen injectors; OptiSet.

Insulina zawarta jest w specjalnym wkładzie umieszczonym we wstrzykiwaczu, OptiSet.

It comes in cartridges sealed in disposable pen injectors, OptiSet.

Insulina zawarta jest w specjalnym wkładzie umieszczonym we wstrzykiwaczu, OptiSet.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: stwierdzić, wszczynać kłótnię, kibel, heroina, wytrysk

Podobne słowa

seacoast · seafarer · seafaring · seafloor · seafood · seafront · seagull · seahawk · seahorse · seal · sealed · sealer · sealing · seam · seaman · seamless · seams · seamstress · seamy · seance · seanchaí

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.