angielsko-polskie tłumaczenie słowa "seal"

EN seal angielskie tłumaczenie

seal {rzecz.}
to seal {czas.}

EN seal
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Zoologia

1. ogólne

seal (też: signet, stamp, cachet, sigil)
It is changed as clay under the seal; And [all things] stand forth as a garment:
Aby się odmieniała jako glina, do której pieczęć przykładają, a oni aby się stali jako szatą nakryci.
Set me as a seal upon thy heart, As a seal upon thine arm: For love is strong as death; Jealousy is cruel as Sheol; The flashes thereof are flashes of fire, A very flame of Jehovah.
Przyłóż mię jako pieczęć na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego
seal (też: signet, stamp)
seal (też: washer)
High density polyethylene bottles, with a child resistant polypropylene cap and an induction seal.
Butelki polietylenowe (HDPL) z nakrętką polipropylenową zabezpieczającą przed odkręcaniem przez dzieci i wewnętrzną uszczelką.
Each carton contains one single-use type I glass vial with a rubber butyl stopper and a " flip-off " aluminium seal.
Każde pudełko tekturowe zawiera jedną fiolkę przeznaczoną do jednorazowego użycia ze szkła typ I z korkiem z gumy butylowej i aluminiową uszczelką typu " flip- off ".
The powder is contained in colourless glass vials (2 ml) with a laminated stopper, sealed with a yellow flip-off cap on the aluminium overseal.
Proszek jest umieszczony w bezbarwnych fiolkach szklanych (2 ml) z laminowanym korkiem, zamkniętych aluminiową uszczelką i żółtą nasadką do zerwania.

2. Zoologia

seal
volume_up
foka {f.} [zool.]
And even in his voice, he goes, "That's a bloody big seal, ya." (Laughter) And this seal is taking this penguin by the head, and it's flipping it back and forth.
On komentuje: „A to cholernie duża foka”. ~~~ (Śmiech) Foka ta bierze za głowę pingwina i rzuca nim wte i wewte.
Ultimately consumers will decide if they want to buy seal products.
Ostatecznie to konsumenci zadecydują, czy zechcą kupować produkty z fok.
. - We understand and share concerns about the trade in seal products.
na piśmie. - Rozumiemy i podzielamy zastrzeżenia dotyczące handlu produktami z fok.

Synonimy (angielski) dla "seal":

seal

Przykłady użycia - "seal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto affix a seal to a document
EnglishClear polypropylene 5 ml dispensing syringe with silicone rubber piston seal.
Strzykawka dozująca 5 ml z przezroczystego polipropylenu z silikonowym tłokiem.
EnglishVials of glass Type I with bromobutyl rubber stopper and aluminium flip-off seal.
Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i alumniowym kapslem.
EnglishJody and Nick, you have come together in this church so that the Lord may seal...
Jody i Nick, przybyliście razem do tego kościoła, aby Bóg połączył was...
English[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.
Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.
EnglishHe that hath received his witness hath set his seal to [this], that God is true.
Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.
EnglishPolypropylene bottle with tamper-evident seal and polyethylene screw cap.
Butelka polipropylenowa z zabezpieczonym zamknięciem i nakrętką polietylenową.
EnglishSo we come around the cove in our little Zodiac boat, and there's this monstrous leopard seal.
Podpływamy do zatoczki w nadmuchiwanym pontonie, a tam ogromny lampart morski.
Englishml Type 1 glass vial with an elastomeric stopper and aluminium seal with flip-off cap.
Fiolka 30 ml ze szkła typu 1 z elastomerową zatyczką i aluminiowym kapslem typu flip- off.
English(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.
(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.
Englishsealed with an aluminium seal, packed as 10 vials in 1 styrofoam box
zabezpieczonym aluminiowym kapslem, w 1 pudełku z pianki polistyrenowej styrofoam go
EnglishUse an alcohol swab to wipe the rubber seal on the end of the pen.
Przetrzeć wacikiem nasączonym alkoholem gumowy korek na końcu wstrzykiwacza.
EnglishType I glass vial with butyl rubber stopper sealed with an aluminium flip-off seal.
Szklane fiolki Typ I z butylowym, gumowym korkiem zabezpieczony aluminiowym kapslem typu flip- off.
Englishwith an aluminium seal, packed as 35 vials in 1 styrofoam box
zabezpieczonym aluminiowym kapslem, w 1 pudełku z pianki polistyrenowej styrofoam wo
Englishwith an aluminium seal, packed as 12 vials in 1 styrofoam box
zabezpieczonym aluminiowym kapslem, w 1 pudełku z pianki polistyrenowej styrofoam po
EnglishTo do this, remove the child-resistant cap and the foil seal.
Aby tego dokonać, należy zdjąć nakrętkę uniemożliwiającą otwarcie 16 14 12 10 8 6 4 2
EnglishBreak seal of the needle, using a twisting motion and remove the cap.
Odkręcić zabezpieczenie igły i usunąć plastikową nasadkę ochronną.
EnglishType I glass cartridge with a (bromobutyl) rubber plunger, rubber disc, and aluminium seal.
Wkład ze szkła typu I z gumowym tłokiem (z bromobutylu), gumowym korkiem i aluminiową osłonką.