Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "seal"

 

"seal" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 410

seal {rzeczownik}

seal {rzecz.} [zool.]

foka {f.} [zool.]

And even in his voice, he goes, "That's a bloody big seal, ya." (Laughter) And this seal is taking this penguin by the head, and it's flipping it back and forth.

On komentuje: „A to cholernie duża foka”. ~~~ (Śmiech) Foka ta bierze za głowę pingwina i rzuca nim wte i wewte.

The final issue, which is no less important, is trade in articles made from seals.

I ostatnia kwestia, ale równie ważna, to handel produktami pochodzącymi z fok.

If they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.

Jeśli nie będą mogli odstrzelić wystarczającej liczby fok, zabraknie dla nich ryb.

These ringed seals also live out their entire life cycle associated and connected to sea ice.

Foki obrączkowane w ciągu całego życia związane są z morskim lodem.

We still see hundreds of thousands of seals culled in Canada in the most cruel and brutal slaughter.

W Kanadzie nadal ma miejsce ubój setek tysięcy fok w formie niezmiernie okrutnej i brutalnej rzezi.

seal {rzecz.} (też: stamp, cachet, sigil, signet)

pieczęć {f.}

It is changed as clay under the seal; And [all things] stand forth as a garment:

Aby się odmieniała jako glina, do której pieczęć przykładają, a oni aby się stali jako szatą nakryci.

Set me as a seal upon thy heart, As a seal upon thine arm: For love is strong as death; Jealousy is cruel as Sheol; The flashes thereof are flashes of fire, A very flame of Jehovah.

Przyłóż mię jako pieczęć na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego

seal {rzecz.} (też: stamp, signet)

seal {rzecz.} (też: washer)

uszczelka {f.}

High density polyethylene bottles, with a child resistant polypropylene cap and an induction seal.

Butelki polietylenowe (HDPL) z nakrętką polipropylenową zabezpieczającą przed odkręcaniem przez dzieci i wewnętrzną uszczelką.

Each carton contains one single-use type I glass vial with a rubber butyl stopper and a " flip-off " aluminium seal.

Każde pudełko tekturowe zawiera jedną fiolkę przeznaczoną do jednorazowego użycia ze szkła typ I z korkiem z gumy butylowej i aluminiową uszczelką typu " flip- off ".

ml of concentrate for solution for infusion in a 3 ml vial (Type I glass) with a stopper (fluoro-resin coated butyl rubber), a one piece seal (aluminium) and flip-off cap.

ml koncentratu do sporządzania roztworów do infuzji w 3 ml fiolce (szkło typu 1) z korkiem z kauczuku butylowego pokrytego fluorożywicą i aluminiową uszczelką zespoloną ze zdejmowanym wieczkiem.

ml of concentrate for solution for infusion in a 5 ml vial (Type I glass) with a stopper (fluoro-resin coated butyl rubber), a one piece seal (aluminium) and flip-off cap.

3, 5 ml koncentratu do sporządzania roztworów do infuzji w 5 ml fiolce (szkło typu 1) z korkiem z kauczuku butylowego pokrytego fluorożywicą i aluminiową uszczelką zespoloną ze zdejmowanym wieczkiem.

to seal {czasownik}

to seal {czas.} (też: to determine, to decide)

zdecydować {czas. dk}

to seal {czas.} (też: to gum, to tape)

zakleić {czas.}

The bottle also contains two sealed canisters containing silica gel desiccant.

Butelka zawiera również dwa zaklejone opakowania ze środkiem osuszającym – żelem krzemionkowym.

When they dropped, they sealed it.

Widać zaklejone uszkodzenie.

to seal {czas.} (też: to sign)

to seal {czas.} (też: to fill)

plombować {czas. ndk}

to seal {czas.} (też: to obturate, to waterproof, to caulk)

uszczelniać {czas. ndk}

to seal {czas.} (też: to encapsulate)

hermetyzować {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "seal":

 

Podobne tłumaczenia

"seal" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "seal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Clear polypropylene 5 ml dispensing syringe with silicone rubber piston seal.

Strzykawka dozująca 5 ml z przezroczystego polipropylenu z silikonowym tłokiem.

Look at the cartridge sealed in the disposable pen injector before you use it.

Przed użyciem należy obejrzeć wkład umieszczony w jednorazowym wstrzykiwaczu.

Vials of glass Type I with bromobutyl rubber stopper and aluminium flip-off seal.

Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i alumniowym kapslem.

Apply to the skin immediately after removal from the individually sealed package.

Nałożyć na skórę natychmiast po wyjęciu z zamkniętego fabrycznie opakowania.

My transgression is sealed up in a bag, And thou fastenest up mine iniquity.

Zapięczętowane jest w wiązance przestępstwo moje, a zgromadzasz nieprawości moje.

[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.

Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.

Each vial is closed with a rubber stopper and sealed with an aluminium cap.

Każdy flakon jest zamknięty korkiem gumowym umocowanym kapslem aluminiowym.

Now those that sealed were: Nehemiah the governor, the son of Hacaliah, and Zedekiah,

A którzy pieczętowali, ci byli: Nehemijasz, Tyrsata, syn Hachalijaszowy, i Sedekijasz,

Polypropylene bottle with tamper-evident seal and polyethylene screw cap.

Butelka polipropylenowa z zabezpieczonym zamknięciem i nakrętką polietylenową.

Jody and Nick, you have come together in this church so that the Lord may seal...

Jody i Nick, przybyliście razem do tego kościoła, aby Bóg połączył was...

(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.

(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.

He that hath received his witness hath set his seal to [this], that God is true.

Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.

mg tablets: - Carton box with 8, 16 or 80 tablets in PVC/ aluminium heat sealed blisters

pudełko kartonowe zawierające 8, 16 lub 80 tabletek w uszczelnianych PVC/ aluminium

The containers are closed with butyl rubber stoppers and sealed with aluminium caps.

NeoSpect jest dostarczany w opakowaniach zbiorczych zawierających 5 fiolek lub 1 fiolkę.

mg tablets: - Carton box with 5, 25 or 50 tablets in PVC/ aluminium heat sealed blisters.

pudełko kartonowe zawierające 5, 25 lub 50 tabletek w uszczelnianych PVC/ aluminium

There are no sealed borders and we are not being invaded by immigrants!

Granice nie są zamknięte i wcale nie padliśmy ofiarą inwazji imigrantów!

So as I showed you, they're usually found on these seals that are very, very tiny.

Znajdujemy je zwykle na tych pieczęciach, które są bardzo, bardzo małe.

ml Type 1 glass vial with an elastomeric stopper and aluminium seal with flip-off cap.

Fiolka 30 ml ze szkła typu 1 z elastomerową zatyczką i aluminiowym kapslem typu flip- off.

The vials are closed with a butyl rubber stopper and sealed with an aluminium cap.

Fiolki zamknięte korkiem butylowym i zabezpieczone kapslem aluminiowym

Do not use any sealed containers from a foil wrapper that was opened more than a week ago.

Nie używać pojemników wyjętych z torebki foliowej otwartej wcześniej niż przed tygodniem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

seacoast · seafarer · seafaring · seafloor · seafood · seafront · seagrass · seagull · seahawk · seahorse · seal · sealant · sealed · sealer · sealing · seam · seaman · seamless · seamlessly · seams · seamstress

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.