Search for the most beautiful word
fatiguing
distrustfulness

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "seal"

 

"seal" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 426

seal {rzeczownik}

seal {rzecz.} [zool.]

foka {f.} [zool.]

And we sit down, and that's when Goran said to me, "This is a good seal, ya.

Siadamy i Goran mówi do mnie: "To jest dobra foka.

That is how they are perceived by many fishermen: an adult seal gets through an enormous amount of fish on a daily basis.

W ten właśnie sposób postrzega je wielu rybaków: dorosła foka pochłania ogromne ilości ryb każdego dnia.

And even in his voice, he goes, "That's a bloody big seal, ya." (Laughter) And this seal is taking this penguin by the head, and it's flipping it back and forth.

On komentuje: „A to cholernie duża foka”. ~~~ (Śmiech) Foka ta bierze za głowę pingwina i rzuca nim wte i wewte.

The final issue, which is no less important, is trade in articles made from seals.

I ostatnia kwestia, ale równie ważna, to handel produktami pochodzącymi z fok.

If they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.

Jeśli nie będą mogli odstrzelić wystarczającej liczby fok, zabraknie dla nich ryb.

seal {rzecz.} (też: stamp, cachet, sigil)

pieczęć {f.}

It is changed as clay under the seal; And [all things] stand forth as a garment:

Aby się odmieniała jako glina, do której pieczęć przykładają, a oni aby się stali jako szatą nakryci.

Set me as a seal upon thy heart, As a seal upon thine arm: For love is strong as death; Jealousy is cruel as Sheol; The flashes thereof are flashes of fire, A very flame of Jehovah.

Przyłóż mię jako pieczęć na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego

seal {rzecz.} (też: stamp)

to seal {czasownik}

to seal {czas.} (też: to determine, to decide)

zdecydować {czas.}

to seal {czas.} (też: to gum, to tape)

zakleić {czas.}

The bottle also contains two sealed canisters containing silica gel desiccant.

Butelka zawiera również dwa zaklejone opakowania ze środkiem osuszającym – żelem krzemionkowym.

When they dropped, they sealed it.

Widać zaklejone uszkodzenie.

to seal {czas.} (też: to fill)

plombować {czas.}

to seal {czas.} (też: to sign)

pieczętować {czas.}

to seal {czas.} (też: to encapsulate)

hermetyzować {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "seal":

 

Podobne tłumaczenia

"seal" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "seal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Use an alcohol swab to wipe the rubber seal on the end of the Cartridge Holder.

gumowy korek na końcu obudowy mieszczącej wkład wacikiem nasączonym alkoholem.

Clear polypropylene 5 ml dispensing syringe with silicone rubber piston seal.

Strzykawka dozująca 5 ml z przezroczystego polipropylenu z silikonowym tłokiem.

Look at the cartridge sealed in the disposable pen injector before you use it.

Przed użyciem należy obejrzeć wkład umieszczony w jednorazowym wstrzykiwaczu.

Vials of glass Type I with bromobutyl rubber stopper and aluminium flip-off seal.

Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i alumniowym kapslem.

Apply to the skin immediately after removal from the individually sealed package.

Nałożyć na skórę natychmiast po wyjęciu z zamkniętego fabrycznie opakowania.

The 3 ml cartridges are sealed in a disposable pen injector, called the “ KwikPen”.

Wkłady 3 ml są wbudowane w jednorazowy wstrzykiwacz, o nazwie ” „ KwikPen ”.

My transgression is sealed up in a bag, And thou fastenest up mine iniquity.

Zapięczętowane jest w wiązance przestępstwo moje, a zgromadzasz nieprawości moje.

[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.

Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.

Each vial is closed with a rubber stopper and sealed with an aluminium cap.

Każdy flakon jest zamknięty korkiem gumowym umocowanym kapslem aluminiowym.

Photographer Paul Nicklin traveled to Antarctica to shoot a story on leopard seals.

Fotograf Paul Nicklin odwiedził Antarktydę żeby zrobić historię o lampartach morskich.

The 3 ml cartridges are sealed in a disposable pen injector, called the “ KwikPen”.

Wkłady 3 ml są wbudowane w jednorazowy wstrzykiwacz o nazwie, „ KwikPen ”.

Now those that sealed were: Nehemiah the governor, the son of Hacaliah, and Zedekiah,

A którzy pieczętowali, ci byli: Nehemijasz, Tyrsata, syn Hachalijaszowy, i Sedekijasz,

Polypropylene bottle with tamper-evident seal and polyethylene screw cap.

Butelka polipropylenowa z zabezpieczonym zamknięciem i nakrętką polietylenową.

Jody and Nick, you have come together in this church so that the Lord may seal...

Jody i Nick, przybyliście razem do tego kościoła, aby Bóg połączył was...

(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.

(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.

He that hath received his witness hath set his seal to [this], that God is true.

Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy.

The blisters are sealed with a peel-push child resistant opening feature.

Blistry zamknięte są folią zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci.

mg tablets: - Carton box with 8, 16 or 80 tablets in PVC/ aluminium heat sealed blisters

pudełko kartonowe zawierające 8, 16 lub 80 tabletek w uszczelnianych PVC/ aluminium

The containers are closed with butyl rubber stoppers and sealed with aluminium caps.

NeoSpect jest dostarczany w opakowaniach zbiorczych zawierających 5 fiolek lub 1 fiolkę.

One internal audit and a few pre-approved people can give their seal of approval.

Jeden audyt wewnętrzny i kilka wstępnie zaakceptowanych osób może udzielić zatwierdzenia.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

seabed · seacoast · seafarer · seafaring · seafloor · seafood · seafront · seagull · seahawk · seahorse · seal · sealer · sealing · seam · seaman · seamless · seams · seamstress · seamy · seance · seanchaí

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.