Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "scholarship"

 

"scholarship" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-12 z 12

scholarship {rzeczownik}

scholarship {rzecz.} (też: grant, fellowship, bursary)

So I got a scholarship to St. Lawrence University, Upstate New York; finished that.

Otrzymałem więc stypendium na Uniwersytecie St. Lawrence (północ stanu Nowy Jork).

1994 Residential Scholarship at the Artists’ House Schloss Wiepersdorf

1994 Stypendium na pobyt w domu pracy twórczej Schloß Wiepersdorf

And just walking, I found a man who gave me a full scholarship to the United States.

A pewnego dnia, spotkałem człowieka, który zaoferował mi pełne stypendium w Stanach Zjednoczonych.

This stupid thing is a four-year scholarship to Oxford University.

Ta " głupota " oznacza czteroletnie stypendium w Oksfordzie.

1996 Residential Scholarship at the Atelier House Worpswede

1996 Stypendium na pobyt w domu pracy twórczej w Worpswede

scholar {rzeczownik}

scholar {rzecz.} (też: academic, scientist)

naukowiec {m.}

Following..., scholars have argued that …

Po..., naukowcy sprzeczali się co do...

It was fascinating because one of the scholars stood up after the presentation and said, "Well you know it's deeply troubling to hear what you're talking about."

To było fascynujące, ponieważ jeden z naukowców wstał po prezentacji i powiedział: "To bardzo niepokojące, co mówisz".

This applies to laypeople thinking about their own happiness, and it applies to scholars thinking about happiness, because it turns out we're just as messed up as anybody else is.

Dotyczy to laików rozważających szczęście, jak i naukowców myślących o szczęściu, bo jesteśmy pokręceni jak wszyscy inni.

scholar {rzecz.}

uczony {m.}

About a decade or two ago, a wonderful scholar named Howard Gruber went back and looked at Darwin's notebooks from this period.

10 lub 20 lat temu, wspaniału uczony, Howard Gruber, przejrzał notatniki Darwina z tamtego okresu.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "scholarship":

Synonimy (angielski) dla "scholar":

 

Podobne tłumaczenia

"scholarship" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "scholarship" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For example, some in this room went to school on scholarship because of Sputnik.

Niektórzy z was mogli iść do szkoły dzięki stypendiom, dzięki Sputnikowi.

The foundation's scholarship holders distanced themselves from this policy in an open letter.

Stypendyści fundacji odcięli się od tej polityki w otwartym liście.

Widening the intellectual base through scholarship programmes also requires additional funds.

Poszerzenie bazy intelektualnej poprzez programy stypendialne również wymaga dodatkowych środków.

Theatre Library Scholarships for drama and dance projects Top

Dzisiaj takie zdanie wydaje nam się doprawdy uroczo staroświeckie.

Theatre Library Scholarships for drama and dance projects

Ciulli rzadko kiedy reżyseruje poza własnym teatrem.

Therefore, I think a key solution for change is to increase funding for scholarship programmes for young people from poor backgrounds.

Dlatego uważam, że podstawowym rozwiązaniem tej sytuacji jest zwiększenie środków na programy stypendialne dla biednej młodzieży.

And people are coming forward from all over the world to support the Balinese Scholarship Fund, because these kids will be Bali's next green leaders.

Ludzie zgłaszają się ze wszystkich stron świata, by wspierać Balijski Fundusz Szkolnictwa, ponieważ te dzieci będą następnymi ekologicznymi liderami Bali.

The Commission must also make sure that a proportionate number of students from each Member State get the opportunity to have a European scholarship.

Komisja musi także dopilnować, aby szansę wzięcia udziału w europejskich stypendiach miała proporcjonalna liczba studentów z każdego państwa członkowskiego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.