Streszczenie

rzadko {przysłówek}
seldom

rzadko {przysłówek}
rarely · seldom · sparsely · infrequently

pokaż szczegóły

Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "rzadko"

 

"rzadko" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-5 z 5

rzadko {przysłówek}

rzadko {przysł.}

seldom {przysł.}

rzadko {przysłówek}

rarely {przysł.}

rzadko {przysł.}

Very rarely, convulsions have been observed in relation to infusion reactions.

Bardzo rzadko, w związku z reakcjami związanymi z wlewem, obserwowano drgawki.

Developmental delay in children of mothers with epilepsy has been observed rarely.

Opóźnienie rozwoju u dzieci urodzonych przez matki z padaczką obserwowano rzadko.

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

Rarely, more severe hepatic reactions with fatal outcomes have been reported.

Cięższe reakcje ze strony wątroby, w tym przypadki zgonów występowały rzadko.

Erythema multiforme and Stevens-Johnson Syndrome have been rarely (< 0.1%) observed.

Rzadko obserowano rumień wielopostaciowy i zespół Stevensa- Johnsona (< 0, 1 %).

seldom {przysł.}

rzadko {przysł.}

Seldom has such cooperation been so obviously of benefit to the whole world.

Rzadko kiedy taka współpraca była w tak oczywisty sposób korzystna dla całego świata.

Therefore, this is a situation that we have seldom encountered on the European market.

Jest to więc sytuacja, z którą rzadko spotykaliśmy się na rynku europejskim.

Gastro-intestinal complaints are very rare and seldom lead to discontinuation of therapy.

Zaburzenia żołądkowo- jelitowe są bardzo sporadyczne i rzadko są przyczyną odstawienia leku

Other urease producing bacteria were seldom found in the gastric flora.

Inne bakterie wytwarzające ureazę są bardzo rzadko spotykane we florze bakteryjnej żołądka.

The leader of Sinn Féin, Gerry Adams, seldom makes any reference to this EUR 1.65 billion.

Przywódca Sinn Féin, Gerry Adams, rzadko mówi o 1,65 mld euro pomocy.

sparsely {przysł.}

rzadko {przysł.} (też: słabo, skąpo)

infrequently {przysł.}

rzadko {przysł.}

The European Union not infrequently treats non-EU countries differently.

Unia Europejska nie tak rzadko traktuje państwa spoza jej granic w odmienny sposób.

Convulsions have infrequently been reported during treatment with closely related antibiotics.

Podczas leczenia podobnymi antybiotykami stwierdzano rzadko występowanie napadów drgawkowych.

Permanent treatment discontinuation was infrequently reported at 2 %.

Zaprzestanie leczenia było konieczne rzadko, u 2 % pacjentów.

Sepsis related to leukopaenia was observed infrequently (< 1 %).

Posocznicę związaną z leukopenią obserwowano rzadko (< 1 %).

Seizures have infrequently been reported during treatment with other carbapenems.

Podczas stosowania innych leków z grupy karbapenemów rzadko notowano występowanie napadów drgawkowych.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "rzadko":

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wszczynać kłótnię, kibel, heroina, wytrysk, spłacalność

Podobne słowa

Ruthenian · ruthless · ruthlessly · rutin · rutosid · rutting · Rwanda · Rx · Ryan · rye · rzadko · Rzeszow · SA · SAA · sabayon · Sabbath · sabbatical · saber · saber-toothed · sable · sabotage

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.