EN run
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Sport
  3. Zoologia

1. ogólne

run (też: course, pace, current, tide)
Of those 85 takes, only three actually successfully completed their run.
Z tych 85 ujęć, tylko trzy w pełni zakończyły swój bieg.
And the watchman said, I think the running of the foremost is like the running of Ahimaaz the son of Zadok.
Nadto rzekł stróż: Zda mi się bieg pierwszego, jako bieg Achimaasa, syna Sadokowego.
Parliament made all the running; it made all the compromise proposals.
Parlament nadawał wszystkiemu bieg; przedstawiał wszystkie kompromisowe propozycje.
run (też: race)
An online Euro Run competition was organized for children in Estonia aged between 9 and 12.
W Estonii zorganizowano także konkurs online „Wyścig po euro” dla dzieci w wieku 9–12 lat.
On Sunday 29 April, the online winners took part in the final "Euro Run" competition 2012 event at the ECB.
W niedzielę 29 kwietnia wzięli oni udział w finale konkursu WYŚCIG PO EURO 2012 w siedzibie EBC.
Time is running out; this is actually a race against time.
Kończy się nam czas; to właściwie wyścig z czasem.
run (też: journey, travel)
Finally, we have to sell the idea of eco-driving and training, run attention-grabbing campaigns and adopt regulations for obtaining a driving licence.
Po trzecie musimy wspierać ekologiczny styl jazdy i programy szkoleń w tym zakresie, prowadzić przyciągające uwagę kampanie i dostosować przepisy dotyczące uzyskania prawa jazdy.
run (też: course, mileage, process, trajectory)
That does not help things to run smoothly in this House.
Takie sytuacje nie pomagają w utrzymaniu prawidłowego przebiegu prac Izby.
And this is an example of a successful evolutionary run.
To jest przykład udanego przebiegu ewolucji.
I shall have to run through the course of events to explain why I permit myself this comparison, as I realise it is rather crude.
Zdaję sobie sprawę z surowości takiego porównania, lecz aby je uzasadnić powinienem prześledzić cały przebieg wypadków.
run (też: ace, eye, eyelet, spot)
run (też: circulation, edition, expenditure, outlay)

2. Sport

run
volume_up
przejazd {m.} [sport.]

trending_flat
"leg"

run
volume_up
ślizg  {m.} [sport.]

3. Zoologia

run (też: migration, flight, passage)
volume_up
ciąg {m.} [zool.]
With the rounded side facing up, run a finger along the unit until you feel the recessed button on one end.
Należy mocno nacisnąć i zwolnić przycisk dwa razy w ciągu 3 sekund.
We run from a couple of laptops in the first couple of days, I had 4,000 emails from people needing help.
W ciągu pierwszych kilku dni pracowaliśmy na kilku laptopach. ~~~ Otrzymałem 4000 e-maili od ludzi potrzebujących pomocy.
For the last two years running a third of honey bees in the USA have mysteriously died.
W ciągu ostatnich dwóch lata w USA w tajemniczych okolicznościach wyginęła jedna trzecia pszczół miodnych.

Przykłady użycia - "run" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAdvanced Run-Length Limited
zaawansowana metoda serii ograniczonej długości
Englishto run around like a scalded cat
Englishto run afoul of
Englishto run into in the crossfire
Englishto run with the hare and hunt with the hounds
Englishto have got the run of the place
Englishstill waters run deep
Englishto run a bath