angielsko-polskie tłumaczenie słowa "Roy"

EN Roy angielskie tłumaczenie

Roy {nazwa wł.}
PL

PLRoy polskie tłumaczenie

Roy {m.}
EN

EN Roy
play_circle_outline
{nazwa własna}

Brennan also discovered that Roy Taylor was murdered.
Brennan również odkryła, że Roy Taylor został zamordowany.
Roy never drank, and he never did drugs.
Roy nigdy nie pił, i nigdy się nie narkotyzował.
Three of the key people in this project, Philip DeCamp, Rony Kubat and Brandon Roy are pictured here.
Trzy kluczowe osoby w tym projekcie, Philip DeCamp, Rony Kubat i Brandon Roy są tutaj pokazane.

Przykłady użycia - "Roy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd so today I'll talk about the extreme stomatopod strike, work that I've done in collaboration with Wyatt Korff and Roy Caldwell.
A więc dziś opowiem o ekstremalnych atakach stomatopodów, nad którymi pracowałam wspólnie z Wyattem Korffem i Royem Caldwellem.
EnglishNow a lot of you are probably familiar with Deb Roy who, back in March, demonstrated how he was able to analyze more than 90,000 hours of home video.
Pewnie słyszeliście o Debie Royu, który w marcu pokazał, że jest w stanie przeanalizować 90,000 godzin filmów.