Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "row"

Czy chodziło Ci o rów?
 

"row" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-51 z 177

row {rzeczownik}

row {rzecz.} (też: file, government, administration, rank)

rząd {m.}

But the paradigm here, it seems like a very simple thing: 10 in a row, you move on.

Z pozoru zasada jest banalna: 10 poprawnych odpowiedzi pod rząd i ruszamy dalej.

Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.

Poproszę więc rząd niżej, zaczynając od Pana: raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

I'll get five digits: one, two, three, four -- oh, I did this row already.

Potrzebuję pięciu cyfr: raz, dwa, trzy, cztery -- ah, wykorzystałem już ten rząd.

So, let's see, let's take a -- let's take a different row of people, starting with you.

Niech pomyślę... ~~~ Weźmy -- weźmy inny rząd ludzi, zaczynając od Pana.

And then you can see, eventually, they were able to get 10 in a row.

I w końcu widzimy, jak udało mu się uzyskać 10 poprawnych odpowiedzi pod rząd.

row {rzecz.} [komp.]

wiersz {m.} [komp.] [zł.]

You can move a row or column by dragging-and-dropping it to a new location.

Wiersz lub kolumnę możesz przenieść przez przeciągnięcie i upuszczenie w nowej lokalizacji.

To move rows:Select the row you would like to move by clicking on its number.

Chwyć wiersz, naciskając prawy przycisk myszy, a następnie przenieś go do nowej lokalizacji.

New evidence comes out. ~~~ I just change a row on a spreadsheet.

Nowe składniki wychodzą - tylko zmieniam wiersz w arkuszu.

To add a row or column to a spreadsheet, right-click on the gray area containing the column letter or the row number.

Aby do arkusza kalkulacyjnego dodać wiersz lub kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy szary obszar zawierający literę kolumny lub numer wiersza.

In the text box, enter the number of rows you'd like to add and click the Add button.

W polu tekstowym wpisz liczbę wierszy, które chcesz dodać, i kliknij Dodaj.

row {rzecz.} (też: concatenation)

szereg {m.}

row {rzecz.} [komp.]

rekord {m.} [komp.] [zł.]

row {rzecz.} (też: affray, fight, mayhem, brawl)

awantura {f.}

row {rzecz.} [Bryt.] [pot.] (też: punch-up, dust-up, fight, brawl)

chryja {f.} [pot.]

row {rzecz.} (też: trouble, fight)

draka {f.}

row {rzecz.} (też: table, blank, space, column)

rubryka {f.}

row {rzecz.} (też: patch, roost)

grzęda {f.}

to row {czasownik}

to row [rowed|rowed] {czas.} (też: to oar, to paddle)

wiosłować {czas.}

It is really big -- 65 million square miles -- and to row in a straight line across it would be about 8,000 miles.

Jest naprawdę duży. ~~~ 65 milionów mil kwadratowych. ~~~ I wiosłować w poprzek w linii prostej to około 8.000 mil.

Are we going to row?!

Będziemy wiosłować?!

And one of these Grebes came along while we were rowing.

Jeden z tych perkozów zbliżył się, kiedy wiosłowaliśmy.

And so we were rowing, and one of these Western Grebes came along.

Wiosłowaliśmy więc i pojawił się jeden z tych perkozów.

So I cleverly chose rowing, which I got very good at.

Sprytnie wybrałem wiosłowanie, w którym nabrałem dużej wprawy.

to row [rowed|rowed] {czas.} (też: to kick up a row, to go on the rampage, to fight, to brawl)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "row":

 

Podobne tłumaczenia

"row" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "row" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Canyon Pharmaceuticals Limited 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS United Kingdom

Canyon Pharmaceuticals Limited 20- 22 Bedford Row London WC1R 4JS Wielka Brytania

Canyon Pharmaceuticals Limited 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS United Kingdom.

Canyon Pharmaceuticals Limited 20- 22 Bedford Row London WC1R 4JS Wielka Brytania

To move rows:Select the row you would like to move by clicking on its number.

dane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:

Grab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.

dane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:

This is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.

To sprawa Mumii Abu-Jamala, który oczekuje na wykonanie kary śmierci od około 20 lat.

I'd like to give you something as a sign of good faith while I get my ducks in a row.

Chciałbym dać wam jakiś znak, że nie kłamię do czasu ostatecznych decyzji.

But once you see it, like you guys in the front row, all right, yeah, OK.

Kiedy jednak to zobaczycie, jak osoby siedzące w pierwszych rzędach, mam rację?

Did Mr Duff strike a blow and relegate Mr Watson to the second row of the Liberal Group?

Czy pan Duff zadał cios i zepchnął pana Watsona do drugiej linii grupy liberalnej?

Cannery Row, at the time, had the biggest industrial canning operation on the west coast.

W tym czasie znajdowała się tam największa fabryka konserw na zachodnim wybrzeżu.

Grab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.

obecnie nie można przenosić kolumn przez przeciąganie i upuszczanie.

And he says, "And did you take the shortcut down Inverleith Row to get here to the infirmary?"

A on mówi: "I wybrała pani skrót przez Inverleith Row by dostać się do tej lecznicy"?

Information suggests that there are over a hundred minors on death row in Iran.

Doniesienia sugerują, że ponad stu młodocianych przestępców w Iranie oczekuje na karę śmierci.

And there were beams in three rows, and window was over against window in three ranks.

Okna też były we trzy rzędy, a okno przeciwko oknu trzema rzędami.

There has been a huge row about this and I have not simply blocked my ears to this discussion.

Na ten temat toczy się burzliwa kłótnia, na którą nie pozostaję jednak głucha.

It's the only place you ever go for a walk in the woods and all the trees are lined up in rows.

To jedyne miejsce, gdzie w przysłowiowych lasach wszystkie drzewa rosną w rzędach.

It was above the GDP for three years in a row just before the crisis.

Jak tutaj widzicie, zadłużenie konsumenckie drastycznie wzrosło.

There are currently 57 convicts on death row awaiting execution.

Aktualnie w celach śmierci oczekuje na wykonanie wyroku aż 57 skazanych.

For the 14th time in a row, this statement has not materialised.

Po raz 14. z rzędu tego rodzaju oświadczenie nie urzeczywistniło się.

They're not like all of you who can sit in rows and hear things said to you for hour after hour.

Nie są jak my i nie mogą siedziec w rządkach i słuchać wykładów przez wiele godzin.

For the 34th year in a row, Turkey is occupying over one third of an EU Member State's territory.

34 rok z rzędu Turcja okupuje ponad jedną trzecią terytorium państwa członkowskiego UE.
 

Wyniki z forum

"row" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

route · router · routers · routes · routine · routinely · routines · routing · roux · rover · row · rowanberries · rowanberry · rowdy · rower · rowing · rowlock · rows · Roxana · Roxane · Roxanne

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.