"row" po polsku


Czy chodziło Ci o rów
EN

"row" - polskie tłumaczenie

volume_up
row {rzecz.}

EN row
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. IT
  3. Brytyjski angielski, potoczny

1. ogólne

row (też: administration, cabinet, file, government)
Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Poproszę więc rząd niżej, zaczynając od Pana: raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
You gave the floor to a man five times in a row.
Udzieliła pani głosu pięciu mężczyznom pod rząd.
They could spin on their heads for 80 times in a row.
Mogli zakręcić się na głowie 80 razy pod rząd.
row (też: concatenation, line)
Each outcome is shown by one of these markers, and each sits on a row that represents a level of wealth and retirement.
Każdy z tych wskaźników reprezentuje jeden wynik, a każdy z nich leży na szeregu który reprezentuje poziom dobrobytu na emeryturze.
Speaking about all these upheavals, speaking about the wars and speaking about the genocides, which unfortunately continue to go on, you all know that women are in the front row.
Skoro mowa o tych wszystkich przewrotach, wojnach i zbrodniach ludobójstwa, do których niestety nadal dochodzi, wszyscy widzimy, że kobiety stoją w pierwszym szeregu.
row (też: affray, brawl, fight, fracas)
Remember the row in 2001 over the Ecofin warning to Ireland during a time of fiscal surplus.
Pamiętam awanturę, które rozgorzała w 2001 roku wokół ostrzeżenia, które Irlandia otrzymała od Ecofin w związku z nadwyżką fiskalną.
row (też: blank, box, column, field)
row (też: fight, trouble)
row (też: patch, perch, roost)
row (też: altercation, argument, bust-up, dispute)
There has been a huge row about this and I have not simply blocked my ears to this discussion.
Na ten temat toczy się burzliwa kłótnia, na którą nie pozostaję jednak głucha.
row (też: chain, course, stretch, string)

2. IT

row
volume_up
wiersz {m.} [komp.]
. ~~~ I just change a row on a spreadsheet.
Nowe składniki wychodzą - tylko zmieniam wiersz w arkuszu.
To move rows:Select the row you would like to move by clicking on its number.
Chwyć wiersz, naciskając prawy przycisk myszy, a następnie przenieś go do nowej lokalizacji.
Drag and Drop allows you to move selected cells or rows without having to copy and paste.
Aby przenieść wiersze:Zaznacz wiersz, który chcesz przenieść, klikając jego numer.
row
volume_up
rekord {m.} [komp.]

3. Brytyjski angielski, potoczny

row (też: punch-up, hullabaloo, brawl, dust-up)
volume_up
chryja {f.} [pot.]

Synonimy (angielski) dla "row":

row

Przykłady użycia - "row" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishdeath row pardon
Englishon death row
Englisha hard row to hoe
EnglishGrab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.
dane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:
EnglishThis is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
To sprawa Mumii Abu-Jamala, który oczekuje na wykonanie kary śmierci od około 20 lat.
EnglishBut once you see it, like you guys in the front row, all right, yeah, OK.
Kiedy jednak to zobaczycie, jak osoby siedzące w pierwszych rzędach, mam rację?
EnglishDid Mr Duff strike a blow and relegate Mr Watson to the second row of the Liberal Group?
Czy pan Duff zadał cios i zepchnął pana Watsona do drugiej linii grupy liberalnej?
EnglishCannery Row, at the time, had the biggest industrial canning operation on the west coast.
W tym czasie znajdowała się tam największa fabryka konserw na zachodnim wybrzeżu.
EnglishInformation suggests that there are over a hundred minors on death row in Iran.
Doniesienia sugerują, że ponad stu młodocianych przestępców w Iranie oczekuje na karę śmierci.
EnglishAnd he says, "And did you take the shortcut down Inverleith Row to get here to the infirmary?"
A on mówi: "I wybrała pani skrót przez Inverleith Row by dostać się do tej lecznicy"?
EnglishI call on Iran to spare the lives of all minors still languishing on death row.
Apeluję do Iranu, by oszczędził życia wszystkim pozbawionym nadziei nieletnim oczekującym na śmierć.
EnglishThere are currently 57 convicts on death row awaiting execution.
Aktualnie w celach śmierci oczekuje na wykonanie wyroku aż 57 skazanych.
EnglishAnd thou shalt set them in two rows, six on a row, upon the pure table before Jehovah.
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.
EnglishIt was above the GDP for three years in a row just before the crisis.
Jak tutaj widzicie, zadłużenie konsumenckie drastycznie wzrosło.
EnglishLike let's say that you were a murderer and you were convicted of murder, and you're sent to death row.
Np. morderca czekający na wyrok śmierci. ~~~ Np. morderca czekający na wyrok śmierci.
EnglishThe row is over how we assess the impact and the conclusions drawn.
Spór dotyczy tego, jak ocenić wpływ i jakie wniosku wyciągnąć.
EnglishAnd therefore, she took a short cut down Inverleith Row to arrive here.
A więc wybrała skrót przez Inverleith Row by tu dotrzeć.
EnglishFrom here you can edit particular cells by selecting the Edit link for the relevant row.
Gdy otworzysz arkusz w takiej przeglądarce, zostanie on przedstawiony w widoku dla urządzenia przenośnego.
EnglishAnd not everybody on death row was a political prisoner. ~~~ There were some really bad people there.
Oprócz więźniów politycznych było tam trochę naprawdę złych ludzi.
EnglishOr at times, they would row out in their small currachs and kill it with a lance through the back of the neck.
Czasem rybacy wypływali małymi łodziami zw. ~~~ curragh i zabijali rekiny włóczniami.