Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "rough"

 

"rough" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-47 z 198

rough {przymiotnik}

rough {przym.}

orientacyjny {przym. m.}

rough {przym.} (też: coarse, clunky)

toporny {przym. m.}

rough {przym.} (też: abrasive, harsh, coarse, leathery)

szorstki {przym. m.}

rough {przym.} (też: approximative, approximate, estimated, szacowany)

przybliżony {przym. m.}

rough {przym.} (też: brutal, gruff, harsh, sour)

nieuprzejmy {przym. m.}

rough {przym.} (też: bumpy, uneven, rugged)

wyboisty {przym. m.}

Now, you might have noticed something else about the animals when they were running over the rough terrain.

Mogliście wcześniej zaobserwować coś jeszcze, kiedy zwierzęta przebiegały przez wyboisty teren.

rough {przym.} (też: coarse)

kostropaty {przym. m.}

rough {przym.} (też: coarse)

przaśny (dowcip) {przym. m.}

rough {rzeczownik}

rough {rzecz.} [sport.]

zarośla {niemęskoos.} [sport.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "rough":

 

Podobne tłumaczenia

"rough" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rough" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We ship them rough...... we make them nice and smooth, and everybody's happy.

Dostarczamy je...... sprawiamy, że są przyjemne i łagodne, i wszyscy są szczęśliwi.

We've had the same, roughly, abilities that developed civilizations as we know it.

W zasadzie mieliśmy te same możliwości, w których rozwinęły się znane nam cywilizacje.

That one can measure roughness by a number, a number, 2.3, 1.2 and sometimes much more.

1.2, ~~~ czasem dużo więcej. ~~~ Pewnego dnia mój przyjaciel chciał mnie wkurzyć.

So Brownian motion, which happens to have a roughness number of two, goes around.

Tak więc ruchy Browna, mające liczbę nierówności równą 2, powtarzają się.

They translate roughly 100 articles a day from major newspapers, major websites.

Tłumaczą około 100 artykułów dziennie: większe gazety, popularne strony.

And, roughly translated, it means "the reason for which you wake up in the morning."

W luźnym tłumaczeniu to określenie na powód, dla którego codziennie rano wstają z łóżka.

You have to know that today, roughly one or two every drug pills is not taken correctly.

W dzisiejszych czasach jedna na dwie tabletki nie jest przyjmowana odpowiednio.

My work, rough estimate, sometimes five, six to seven weeks; you can't always anticipate.

Praca, mniej więcej, pięć, sześć tygodni. ~~~ Pośpiech czasem nie jest wskazany.

And it's too cerebral to animate guts and hearts and behavior when the going gets rough.

I jest zbyt intelektualna żeby ożywić ciało i serce i postępowanie kiedy robi się ciężko.

Those half of you, roughly, who are women, at some point may have had a pregnancy test.

Mniej więcej połowa z was, będąca kobietami w którymś momencie będzie robić test ciążowy.

We have one antiviral that people are talking about stockpiling that still works, roughly.

Mamy jedny lek przeciwwirusowy, o którym mówi się, że trzeba go zachować na przyszłość.

Now the display on your laptop costs, in rough numbers, 10 dollars a diagonal inch.

Ekran laptopa kosztuje w przybliżeniu 10 dolarów za 1 cal przekątnej.

The crabs are missing spines, so they have a problem in this kind of rough terrain.

Krabom brakuje kolców, więc mają problem z tego typu trudnym terenem.

Of those roughly 29 million genes, we only have around 24,000 in our genome.

Spośród około 29 mln genów, mamy tylko około 24 000 w naszym genomie.

Then said David to Jonathan, Who shall tell me if perchance thy father answer thee roughly?

I rzekł Dawid do Jonatana: Któż mi oznajmi, jeźliżeć co odpowie ojciec twój przykrego?

Regularity is the contrary of roughness because the basic aspect of the world is very rough.

Regularność to przeciwieństwo chropowatość, ponieważ nasz świat jest bardzo chropowaty.

And the king answered them roughly; and king Rehoboam forsook the counsel of the old men,

I odpowiedział im król surowie, bo opuścił król Roboam radę starców.

Let us make sure that we have put an end to rough sleeping by 2015.

Dopilnujmy tego, żeby do roku 2015 nie było już ludzi mieszkających na ulicy.

It's three-quarters, roughly, which is less than one -- and we call that sublinear.

W przybliżeniu jest to trzy czwarte, czyli mniej niż jeden -- nazywamy to funkcją podliniową.

They were done on a computer, and the only input is a number, and that number is roughness.

Jedyną daną wejściową jest liczba. ~~~ A tą liczbą jest nierówność.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

rotor · rototiller · rotted · rotten · rotting · rotund · rotunda · rouble · roudy · rouge · rough · rough-and-ready · roughage · roughcast · roughly · roughneck · roughness · roughs · roulette · round · round-the-clock

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.