Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "rough"

 

"rough" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-53 z 264

rough {przymiotnik}

rough {przym.}

orientacyjny {przym. m.}

rough {przym.} (też: brutal, gruff, harsh, sour)

nieuprzejmy {przym. m.}

rough {przym.} (też: approximative, approximate, estimated, szacowany)

przybliżony {przym. m.}

rough {przym.} (też: abrasive, harsh, coarse, leathery)

szorstki {przym. m.}

rough {przym.} (też: coarse, clunky)

toporny {przym. m.}

rough {przym.} (też: bumpy, uneven, rugged, lumpy)

wyboisty {przym. m.}

Now, you might have noticed something else about the animals when they were running over the rough terrain.

Mogliście wcześniej zaobserwować coś jeszcze, kiedy zwierzęta przebiegały przez wyboisty teren.

rough {przym.} (też: coarse)

przaśny (dowcip) {przym. m.}

rough {przym.} (też: coarse)

kostropaty {przym. m.}

rough {przym.} (też: rugged, gravelly, scabrous, lumpy)

chropowaty {przym. m.}

Regularity is the contrary of roughness because the basic aspect of the world is very rough.

Regularność to przeciwieństwo chropowatość, ponieważ nasz świat jest bardzo chropowaty.

rough {przym.} (też: coarse, uneven, leathery, hoarse)

chropawy {przym. m.}

rough {rzeczownik}

rough {rzecz.} [sport.]

zarośla {niemęskoos.} [sport.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "rough":

 

Podobne tłumaczenia

"rough" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rough" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So Brownian motion, which happens to have a roughness number of two, goes around.

Tak więc ruchy Browna, mające liczbę nierówności równą 2, powtarzają się.

The value of the revenue from this for the industry is roughly EUR 800 million.

Wielkość przychodów branży z tego tytułu wynosi około 800 milionów euro.

And it's too cerebral to animate guts and hearts and behavior when the going gets rough.

I jest zbyt intelektualna żeby ożywić ciało i serce i postępowanie kiedy robi się ciężko.

We have one antiviral that people are talking about stockpiling that still works, roughly.

Mamy jedny lek przeciwwirusowy, o którym mówi się, że trzeba go zachować na przyszłość.

Now the display on your laptop costs, in rough numbers, 10 dollars a diagonal inch.

Ekran laptopa kosztuje w przybliżeniu 10 dolarów za 1 cal przekątnej.

The crabs are missing spines, so they have a problem in this kind of rough terrain.

Krabom brakuje kolców, więc mają problem z tego typu trudnym terenem.

Of those roughly 29 million genes, we only have around 24,000 in our genome.

Spośród około 29 mln genów, mamy tylko około 24 000 w naszym genomie.

According to the ILO, roughly 218 million children are involved in child labour at present.

Według MOP do pracy zmuszanych jest obecnie około 218 milionów dzieci.

Then said David to Jonathan, Who shall tell me if perchance thy father answer thee roughly?

I rzekł Dawid do Jonatana: Któż mi oznajmi, jeźliżeć co odpowie ojciec twój przykrego?

And the king answered them roughly; and king Rehoboam forsook the counsel of the old men,

I odpowiedział im król surowie, bo opuścił król Roboam radę starców.

Let us make sure that we have put an end to rough sleeping by 2015.

Dopilnujmy tego, żeby do roku 2015 nie było już ludzi mieszkających na ulicy.

In Portugal and the Czech Republic, citizens' income, measured by GDP, is roughly the same.

W Portugalii i Czechach dochód obywateli, mierzyny za pomocą PKB, jest mniej więcej taki sam.

It's three-quarters, roughly, which is less than one -- and we call that sublinear.

W przybliżeniu jest to trzy czwarte, czyli mniej niż jeden -- nazywamy to funkcją podliniową.

They were done on a computer, and the only input is a number, and that number is roughness.

Jedyną daną wejściową jest liczba. ~~~ A tą liczbą jest nierówność.

And again, this was a rock probably roughly the size of this auditorium that we're sitting in.

Skała ta prawdopodobnie była wielkości audytorium, w którym teraz siedzimy.

So you're looking at roughly one percent of the brain of a cockroach.

A więc to, co tu widzicie to około jeden procent mózgu karalucha.

That's roughly 10,000 times the range of man-made fire detectors.

Jest to około 10 000 razy większy zasięg niż najlepsze detektory elektroniczne.

The number of MEPs for each country is roughly in proportion to its population.

Liczba posłów do PE z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności.

And it turns out the further back you go in history, the little rougher it sounds.

Okazuje się, że im dalej wstecz pójdziemy, tym gorzej one brzmią.

Well, I think it's about four steps, roughly speaking, starting with posing the right question.

Wszystko sprowadza się do czterech kroków: postawienia właściwego pytania.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: izentropa, fotoreceptor, międzywęźla, międzywęźle, brać w żyłę

Podobne słowa

rotorcraft · rototiller · rotted · rotten · rotting · rotund · rotunda · rouble · roudy · rouge · rough · rough-and-ready · roughage · roughcast · roughly · roughneck · roughness · roughs · roulette · round · round-the-clock

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.