Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "roar"

 

"roar" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 36

roar {rzeczownik}

roar {rzecz.} (też: yell, braying, blare, howl)

ryk {m.}

Well, transparency is scary -- (Roar) like that odd, still-screaming bear.

Cóż, przejrzystość jest straszna - (Ryk) jak ten dziwaczny warczący niedźwiedź.

their roaring shall be like a lioness, they shall roar like young lions; yea, they shall roar, and lay hold of the prey, and carry it away safe, and there shall be none to deliver.

Ryk jego jako lwi; będzie ryczał jako szczenięta lwie; będzie zgrzytał, i porwie łup, i uciecze z nim, a nie będzie ktoby go wydarł.

roar {rzecz.} (też: boom, plunk, clunk, bump)

huk {m.}

roar {rzecz.}

poryk {m.}

to roar {czasownik}

to roar [roared|roared] {czas.} (też: to howl, to yowl, to bawl, to bellow)

ryczeć [ryczę|ryczał] {czas. ndk}

They shall walk after Jehovah, who will roar like a lion; for he will roar, and the children shall come trembling from the west.

Pójdą za Panem, który jako lew będzie ryczał; on zaiste tak ryczeć będzie, że ze strachem przybieżą synowie od morza.

The lion hath roared; who will not fear?

Lew ryczy, któżby się nie bał?

The young lions have roared upon him, and yelled; and they have made his land waste: his cities are burned up, without inhabitant.

Ryczą nań lwięta, i wydawają głos swój, a obracają ziemię jego w pustynię; miasta jego spalone są, tak, że niemasz i jednego obywatela.

to roar [roared|roared] {czas.} (też: to thunder, to bellow, to blast, to rant)

grzmieć [grzmię|grzmiał] {czas. ndk}

to roar [roared|roared] {czas.} (też: to resound, to hoot, to holla, to hollo)

hukać {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "roar":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "roar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

[As] a roaring lion, and a ranging bear, [So is] a wicked ruler over a poor people.

Pan niezbożny, panujący nad ludem ubogim jest jako lew ryczący, i jako niedźwiedź głodny.

Let the heavens be glad, and let the earth rejoice; Let the sea roar, and the fulness thereof;

Niech się weselą niebiosa, a niech pląsa ziemia; niech zaszumi morze, i co w niem jest.

When the lion that roars in the economic jungle gets wet, he discovers the virtues of solidarity.

Kiedy lew ryczący w ekonomicznej dżungli zmoknie, odkrywa zalety solidarności.

Though the waters thereof roar and be troubled, Though the mountains tremble with the swelling thereof.

Przetoż się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w pośród morza;

Who stilleth the roaring of the seas, The roaring of their waves, And the tumult of the peoples.

Który utwierdzasz góry mocą swoją, siłą przepasany będąc;

If you'd been a little more optimistic -- say, based upon the Roaring Twenties -- you'd have said this.

Właściwie w drugiej połowie dwudziestego wieku... ...wzrost był nawet wyższy niż byśmy przewidzieli...

They gape upon me with their mouth, [As] a ravening and a roaring lion.

Obtoczyło mię mnóstwo cielców; byki z Basan obległy mię.

Thine adversaries have roared in the midst of thine assembly; They have set up their ensigns for signs.

Ryczeli nieprzyjaciele twoi w pośrodku zgromadzenia twego, a na znak tego zostawili wiele chorągwi swoich.

Let the sea roar, and the fulness thereof; Let the field exult, and all that is therein;

Niech zaszumi morze, i ze wszystkiem, co w niem jest; niech się rozraduje pole, i wszystko, co na niem jest.

And then, of course, the next year it comes roaring back.

No i oczywiście, w następnym roku malaria powraca.

For I am Jehovah thy God, who stirreth up the sea, so that the waves thereof roar: Jehovah of hosts is his name.

Ja zaiste jestem Pan, Bóg twój, który rozdzielam morze, tak, że szumią wały jego; Pan zastępów jest imię moje.

Will a lion roar in the forest, when he hath no prey?

Izali zaryczy lew w lesie, gdyby nie miał łupu?

Her princes in the midst of her are roaring lions; her judges are evening wolves; they leave nothing till the morrow.

Książęta jego w pośrodku jego są lwy ryczące, sędziowie jego są wilki wieczorne, które nie gryzą kości aż do poranku.

and though the waves thereof toss themselves, yet can they not prevail; though they roar, yet can they not pass over it.

którym położył morzu piasek za granicę ustawą wieczną, a nie przestąpi jej.

You know, Orion facing the roaring bull.

Orion staje wobec rozjuszonego byka.

In this case, though, Sanchez did not pull off the transition to Lorca's gloomier poetry with its allegorical figures and roaring blood.

Ale mroczna poezja Lorki, alegoryczne figury, wzburzona krew – wszystko to pozostało poza zasięgiem reżysera.

We roar all like bears, and moan sore like doves: we look for justice, but there is none; for salvation, but it is far off from us.

Mruczymy wszyscy jako niedźwiedź, jako gołębica ustawicznie stękamy; oczekujemy na sąd, ale go niemasz; na wybawienie, ale dalekie jest od nas.

Ah, the uproar of many peoples, that roar like the roaring of the seas; and the rushing of nations, that rush like the rushing of mighty waters!

Biada zgrai ludu wielkiego, którzy huczą jako szum morski, i zgiełkowi narodów, które szumią jako szum wód gwałtownych;!

And he knew their palaces, and laid waste their cities; and the land was desolate, and the fulness thereof, because of the noise of his roaring.

Poburzył też pałace ich, i miasta ich spustoszył, tak, iż i ziemia i pełność jej od głosu ryku jego spustoszała.

Then went Samson down, and his father and his mother, to Timnah, and came to the vineyards of Timnah: and, behold, a young lion roared against him.

Tedy szedł Samson z ojcem swym i z matką swoją do Tamnaty, a przychodząc ku winnicom Tamnaty, oto, lew młody ryczący zabieżał mu.
 

Wyniki z forum

"roar" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

roadshow · roadside · roadstead · roadster · roadsweeper · roadway · roadworks · roadworthy · roam · roaming · roar · roaring · roast · roasted · robbed · robber · robbery · robe · robed · Robert · robes

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.