Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "retard"

 

"retard" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-29 z 129

retard {rzeczownik}

retard {rzecz.} [pej.] (też: moron, schmo, schmoe, dork)

debil {m.} [pej.]

to retard {czasownik}

I understand that the Former Yugoslav Republic of Macedonia, as a new independent state, is undergoing a retarded ethnogenic phase.

Rozumiem, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, jako nowe niezależne państwo, przechodzi opóźnioną fazę kształtowania się narodu.

And as a result, when those rats grow up, their pups experience retarded growth and development because they can't make enough milk to nourish their pups.

W rezultacie ich młode będą opóźnione w rozwoju, W rezultacie ich młode będą opóźnione w rozwoju, bo nie wyprodukują wystarczająco mleka, by je pożywić.

There are no data on the safety and efficacy of Rotarix in infants with gastrointestinal illnesses or growth retardation.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności stosowania szczepionki Rotarix u dzieci z zaburzeniami żołądkowo- jelitowymi lub opóźnieniem wzrostu.

In reproductive toxicity studies, administration of rosiglitazone to rats during mid-late gestation was associated with foetal death and retarded foetal development.

W badaniach toksycznego wpływu na rozrodczość, podawanie rozyglitazonu szczurom w połowie ciąży powiązane było z obumieraniem płodów oraz opóźnieniem rozwoju płodów.

Before instituting treatment with somatropin for growth retardation secondary to chronic renal insufficiency, children should have been followed for one year to verify growth disturbance.

Przed rozpoczęciem leczenia somatropiną u dzieci z opóźnieniem wzrastania wtórnym do przewlekłej niewydolności nerek, należy obserwować dzieci przez rok w celu weryfikacji zaburzeń wzrastania.

to retard [retarded|retarded] {czas.} (też: to constipate, to stall, to procrastinate)

opóźniać {czas. ndk}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "retard":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "retard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg prolonged-release tablets Nifedipine.

Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu Nifedypina

Nifedipine Pharmamatch retard is used to treat high blood pressure (hypertension).

Lek Nifedipine Pharmamatch retard jest stosowany w leczeniu za wysokiego ciśnienia krwi

Nifedipine Pharmamatch retard tablets must not be prescribed for these patients.

Takim pacjentom nie wolno przepisywać leku Nifedipine Pharmamatch retard.

Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg prolonged-release tablets Nifedipine

Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu Nifedypina

Nifedipine Pharmamatch retard 60 mg prolonged-release tablets Nifedipine

Nifedipine Pharmamatch retard 60 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu Nifedypina

Store Nifedipine Pharmamatch retard tablets in the original packaging.

Tabletki Nifedipine Pharmamatch retard przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Trevilor retard 37,5 mg Trevilor retard 75 mg Trevilor retard 150 mg

Trevilor retard 37, 5 mg Trevilor retard 75 mg Trevilor retard 150 mg

You should not use Nifedipine Pharmamatch retard for secondary prevention of a heart attack.

Nie należy stosować leku Nifedipine Pharmamatch retard do wtórnej prewencji po zawale serca.

Dosage Always take Nifedipine Pharmamatch retard exactly as your doctor has told you.

Dawkowanie Nifedipine Pharmamatch retard należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nifedipine Pharmamatch retard is used to reduce the frequency of occurence of a tight, painful

Lek Nifedipine Pharmamatch retard jest stosowany w celu zmniejszania częstości

Paediatric patients Neuro-psychological retardation may be observed during mitotane treatment.

Podczas leczenia mitotanem można zaobserwować opóźnienie neuropsychologiczne.

He has since passed away, but was mentally retarded and suffers from severe bone abnormalities.

Już nie żyje, ale był umysłowo upośledzony i cierpiał z powodu choroby kości.

Diabetic patients who use Nifedipine Pharmamatch retard may require

Pacjenci z cukrzycą stosujący lek Nifedipine Pharmamatch retard

Diabetic patients who use Nifedipine Pharmamatch retard may require

U pacjenctów z cukrzycą stosujących lek Nifedipine Pharmamatch

It is not recommended to drink grapefruit juice when treated with Nifedipine Pharmamatch retard.

Picie soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Nifedipine Pharmamatch retard nie jest zalecane.

It is not recommended to drink grapefruit juice when treated with Nifedipine Pharmamatch retard.

Picie soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Nifedipine Pharmamatch retard nie jest wskazane.

In rats retardation of foetal development, wavy ribs and kidney cavitation occurred (≥ 1 mg/ kg).

U szczurów wyst powały opó nienie w rozwoju zarodka, faliste ebra i torbielowato nerek (1 mg/ kg).

Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg prolonged-release tablets

Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Nifedipine Pharmamatch retard 60 mg prolonged-release tablets

Nifedipine Pharmamatch retard 60 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

VANDRAL RETARD150 mg 150 mg cápsulas de liberación prologada

VANDRAL RETARD150 150 mg mg cápsulas de liberación prologada
 

Wyniki z forum

"retard" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-angielskim.