Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to resolve"

 

"to resolve" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 778

to resolve {czasownik}

to resolve [resolved|resolved] {czas.} (też: to solve, to unbind, to disband, to hash out)

rozwiązać {czas.}

Is that compatible with the WTO and, if not, how are you going to resolve that?

Czy jest to zgodne z WTO, a jeśli nie, to jak zamierzacie państwo to rozwiązać?

The countries concerned will not be able to resolve this problem without our help.

Zainteresowane kraje nie będą w stanie rozwiązać tego problemu bez naszej pomocy.

We also managed to resolve certain delicate and difficult diplomatic issues.

Udało nam się też rozwiązać pewne delikatne i trudne problemy dyplomatyczne.

This is unquestionably an extremely complex problem which will be hard to resolve.

Jest to bez wątpienia bardzo złożony problem, który będzie trudno rozwiązać.

Moving the files back to their original location should resolve this issue.

Przeniesienie plików do pierwotnej lokalizacji powinno rozwiązać ten problem.

to resolve [resolved|resolved] {czas.} [fiz.]

rozdzielić {czas.} [fiz.]

to resolve [resolved|resolved] {czas.} (też: to plan, to decide)

umyślić {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "resolve":

 

Podobne tłumaczenia

"to resolve" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to resolve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I hope that we will be able to resolve these issues before a decision is taken.

Mam nadzieję, że będziemy mogli rozstrzygnąć te kwestie przed podjęciem decyzji.

In our view, the compromise does not resolve this matter in a satisfactory way.

Naszym zdaniem kompromis nie rozwiązuje w satysfakcjonujący sposób tego problemu.

What are the Council and Commission doing to resolve this unhelpful situation?

Co Rada i Komisja robią, aby wypracować wyjście z tej niekorzystnej sytuacji?

This is normal and will generally resolve within 1 – 4 days after administration.

Są to normalne zjawiska, które zanikają w ciągu 1 – 4 dni po zastosowaniu preparatu.

I firmly support the idea of international cooperation to resolve common problems.

Gorąco popieram ideę międzynarodowej współpracy dla rozwiązania wspólnych problemów.

The divergences identified at the start of the referral have been resolved.

Rozbieżności przedstawione na początku niniejszego dokumentu zostały usunięte.

All signs resolved within 48 hours, with the exception of the loss of appetite.

Wszystkie wymienione objawy ustępowały w ciągu 48 godzin, z wyjątkiem utraty apetytu.

Here's a list of these errors, and explanations about how to resolve the problem.

Oto lista tych błędów oraz informacje o sposobach rozwiązywania problemów.

In two subjects the events resolved without interruption of INCRELEX treatment.

U dwóch badanych stan ustąpił bez przerywania leczenia produktem INCRELEX.

Signs are usually transitory and generally resolved without treatment within 24 hours.

Objawy są zazwyczaj przejściowe i przemijają w ciągu 24 godzin, bez leczenia.

Signs are usually transitory and generally resolved without treatment within 24 hours.

Objawy są zazwyczaj przejściowe i przemijają bez leczenia w ciągu 24 godzin.

Should we not instead be attempting to resolve the really urgent problems?

Czy zamiast tego nie powinniśmy podjąć próby rozwiązania naprawdę pilnych problemów?

Not all the issues that needed to be resolved were actually covered in the agreements.

Nie wszystkie problemy wymagające rozwiązania były zaadresowane w porozumieniach.

MabCampath may be reinstituted after the infection or toxicity has resolved.

MabCampath można zastosować ponownie po ustąpieniu zakażenia lub objawów toksyczności.

The divergences identified at the start of the referral have been resolved.

Rozbieżności zidentyfikowane na początku tego dokumentu zostały usunięte.

A temporary swelling at the injection site can occur but resolves without intervention.

Może wystąpić tymczasowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, lecz ustępuje on samoistnie.

None of these were considered serious, and all resolved without sequelae.

Żadne z wymienionych działań nie był ciężkie, i wszystkie ustąpiły bez następstw.

I feel it is fundamental that we resolve the issue of the European patent.

Rozstrzygnięcie kwestii patentu europejskiego uważam za rzecz podstawową.

The EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem.

Państwa członkowskie i UE uczyniły wspólny wysiłek mający na celu rozwiązanie problemu.

What action is needed to resolve the terrible crisis that we are experiencing?

Jakie działania są konieczne, aby uporać się z tym strasznym kryzysem, jaki przeżywamy?
 

Wyniki z forum

"to resolve" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.