Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "required"

 

"required" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 1644

required {przymiotnik}

required {przym.} (też: needed, requisite)

wymagany {przym. m.}

This is why a joint effort is required involving all countries.

Dlatego właśnie wymagany jest tu wspólny wysiłek wszystkich krajów.

The treatment required depends on the nature and severity of side-effects (see also section 4.4).

Wymagany sposób postępowania zależy od rodzaju i nasilenia działań niepożądanych (patrz również punkt4. 4).

Furthermore, a set of measures is required to support SMEs in implementing the new energy efficiency plan.

Ponadto wymagany jest zestaw środków wspomagających MŚP we wdrażaniu nowego planu wydajności energetycznej.

The treatment required depends on the nature and severity of side-effects (see also section 4.4).

Wymagany sposób postępowania zależy od rodzaju i nasilenia działań niepożądanych (patrz również punkt 4. 4).

Given the universality of this obligation, it is also required in the field of economic governance.

Biorąc pod uwagę powszechność tego obowiązku, jest on również wymagany w dziedzinie zarządzania gospodarczego.

required {przym.} (też: obligatory, conscientious, mandatory, curricular)

obowiązkowy {przym. m.}

required {przym.} (też: proper, due)

należyty {przym. m.}

required {przym.} (też: directive, recommended)

dyrektywny {przym. m.}

to require {czasownik}

to require [required|required] {czas.} (też: to necessitate, to demand, to need, to enjoin)

wymagać {czas.}

to require [required|required] {czas.} (też: to need, to demand, to be in need of)

potrzebować {czas.}

to require [required|required] {czas.} (też: to demand, to postulate)

I required (Simple past)

ja (m) żądałem (Czas przeszły)

you required (Simple past)

ty (m) żądałeś (Czas przeszły)

he/she/it required (Simple past)

on żądał (Czas przeszły)

we required (Simple past)

my (m) żądaliśmy (Czas przeszły)

you required (Simple past)

wy (m) żądaliście (Czas przeszły)

they required (Simple past)

oni żądali (Czas przeszły)

I required (Simple past)

ja (f) żądałam (Czas przeszły)

you required (Simple past)

ty (f) żądałaś (Czas przeszły)

he/she/it required (Simple past)

ona żądała (Czas przeszły)

we required (Simple past)

my (f) żądałyśmy (Czas przeszły)

you required (Simple past)

wy (f) żądałyście (Czas przeszły)

they required (Simple past)

one żądały (Czas przeszły)

he/she/it required (Simple past)

ono żądało (Czas przeszły)

required (Past participle)

żądany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to require [required|required] {czas.} (też: to claim)

I required (Simple past)

ja (m) domagałem się (Czas przeszły)

you required (Simple past)

ty (m) domagałeś się (Czas przeszły)

he/she/it required (Simple past)

on domagał się (Czas przeszły)

we required (Simple past)

my (m) domagaliśmy się (Czas przeszły)

you required (Simple past)

wy (m) domagaliście się (Czas przeszły)

they required (Simple past)

oni domagali się (Czas przeszły)

I required (Simple past)

ja (f) domagałam się (Czas przeszły)

you required (Simple past)

ty (f) domagałaś się (Czas przeszły)

he/she/it required (Simple past)

ona domagała się (Czas przeszły)

we required (Simple past)

my (f) domagałyśmy się (Czas przeszły)

you required (Simple past)

wy (f) domagałyście się (Czas przeszły)

they required (Simple past)

one domagały się (Czas przeszły)

he/she/it required (Simple past)

ono domagało się (Czas przeszły)

to require [required|required] {czas.} (też: to command, to enjoin)

nakazać {czas.}

I required (Simple past)

ja (m) nakazałem (Czas przeszły)

you required (Simple past)

ty (m) nakazałeś (Czas przeszły)

he/she/it required (Simple past)

on nakazał (Czas przeszły)

we required (Simple past)

my (m) nakazaliśmy (Czas przeszły)

you required (Simple past)

wy (m) nakazaliście (Czas przeszły)

they required (Simple past)

oni nakazali (Czas przeszły)

I required (Simple past)

ja (f) nakazałam (Czas przeszły)

you required (Simple past)

ty (f) nakazałaś (Czas przeszły)

he/she/it required (Simple past)

ona nakazała (Czas przeszły)

we required (Simple past)

my (f) nakazałyśmy (Czas przeszły)

you required (Simple past)

wy (f) nakazałyście (Czas przeszły)

they required (Simple past)

one nakazały (Czas przeszły)

he/she/it required (Simple past)

ono nakazało (Czas przeszły)

to require [required|required] {czas.} (też: to demand, to postulate, to propound)

postulować {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "required":

Synonimy (angielski) dla "require":

 

Podobne tłumaczenia

"required" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "required" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Capital is required for this purpose and SMEs must be given easier access to it.

Niezbędny jest w tym celu kapitał i MŚP muszą zyskać łatwiejszy dostęp do niego.

I am sorry that I had to read these two texts out, but I was required to do so.

Przykro mi, że musiałem przeczytać oba te teksty na głos, ale było to konieczne.

Dose reduction is required for patients with creatinine clearance of < 50 ml/ min.

W przypadku pacjentów z klirensem kreatyniny ≤50 ml/ min należy zmniejszyć dawkę.

May I remind you, however, that the Council's unanimous approval is required.

Pozwolę sobie jednak przypomnieć państwu, że potrzebna jest jednogłośna zgoda Rady.

This reform process will create the conditions required for economic recovery.

Ten proces reform pozwoli stworzyć warunki potrzebne do naprawy gospodarczej.

The quantity of analgesics required over the last 24 hours should be determined.

Należy określić ilość leków przeciwbólowych podawanych w ciągu ostatnich 24 godzin.

The dose of the rosiglitazone component can be increased after 8 weeks if required.

W przypadku takiej potrzeby dawkę rozyglitazonu można zwiększyć po 8 tygodniach.

Therefore labelling is required if the market is to function in this respect.

Jeżeli zatem rynek ma funkcjonować w tym obszarze, to etykietowanie jest konieczne.

Passable roads are required, which provide access to school and the workplace.

Konieczne są przejezdne drogi, zapewniające dostęp do szkoły i miejsca pracy.

However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.

Niezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.

If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.

W razie potrzeby test można powtórzyć, lecz nie wcześniej niż następnego dnia.

If a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.

Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.

Yet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.

Nie oznacza to jednak, że nie wymaga się od Europy działań; wręcz przeciwnie.

When only 1 or 2 lyospheres are required the volume may be reduced to 0.5 ml.

Jeżeli potrzebny jest 1 lub 2 liofilizaty, można użyć 0, 5 ml rozpuszczalnika.

Population PK studies suggest that a dose adjustment of maraviroc is not required.

Badania PK w populacji sugerują, że modyfikacja dawki marawiroku nie jest konieczne.

Population PK studies suggest that a dose adjustment of maraviroc is not required.

Babania PK w populacji sugerują, że modyfikacja dawki marawiroku nie jest konieczna.

Patients with hepatic impairment No dosage adjustment is required (see section 5.2).

Jedynym napojem, z którym można przyjmować preparat Bondronat jest czysta woda.

We are at the stage where regulation - and strong regulation at that - is required.

Jesteśmy na etapie, na którym konieczna jest regulacja - i to zdecydowana regulacja.

If that should not be the case, then legal intervention may also be required here.

W innym razie, prawna interwencja może okazać się konieczna również w tym przypadku.

No dose adjustment required for ISENTRESS or tenofovir disoproxil fumarate.

(indukowanie UGT1A1) Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI)
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik, podajnik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.