Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "remote"

 

"remote" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 126

remote {przymiotnik}

remote {przym.} (też: far off, removed, far apart)

oddalony {przym. m.}

In effect a pair of roving eyeglasses, a cutting-edge example of where miniaturization can lead if the operator is remote from the vehicle.

W rzeczywistości to para ruchomych okularów, najlepszy przykład tego, do czego może doprowadzić miniaturyzacja jeśli operator jest oddalony od narzędzia.

remote (chance) {przym.} (też: small, slight, scant, slack)

niewielki {przym. m.}

remote {przym.} (też: remote (in time))

zamierzchły {przym. m.}

remote {przym.} (też: far, distant, removed)

daleki {przym. m.}

remote {przym.} [komp.]

zdalny {przym. m.} [komp.]

With Axis, you get a surveillance system that enables remote access to video from any number of branch offices from a single location.

Dzięki firmie Axis można zbudować system nadzoru, dzięki któremu z jednego miejsca można uzyskać zdalny dostęp do obrazu wideo przesyłanego z dowolnej liczby oddziałów.

The Windows client of AXIS Camera Station can be installed on any PC, enabling remote viewing and control of one or several video surveillance sites from anywhere.

Oprogramowanie AXIS Camera Station dla systemu Windows można zainstalować na dowolnym komputerze, co umożliwia zdalny podgląd jednego lub kilku obiektów z dowolnego miejsca.

remote {przym.} (też: distant, far, faraway, far-flung)

odległy {przym. m.}

It is high time, because our political project cannot go on being so remote from the people.

Najwyższy czas, ponieważ nasz polityczny projekt nie może dalej być tak odległy od ludzi.

If that does not happen, our citizens will continue to see Europe as complicated and overly remote.

Jeżeli tak się nie stanie, nasi obywatele nadal będą odbierać Europę jako twór skomplikowany i zbyt odległy.

Unfortunately that goal is a remote one today.

Niestety, cel ten jest na dzień dzisiejszy odległy.

One was when I had been dropped off by boat on a remote fjord, only to find that the archeologists I was supposed to meet were nowhere to be found.

Pewnego razu popłynęłam łódką na odległy fiord. ~~~ Tam okazało się, że archeologowie, którzy mieli na mnie czekać, jeszcze nie przyjechali.

When Homer Simpson needs to imagine the most remote possible moment of not just the clock, but the whole freaking calendar, he comes up with 0400 on the birthday of the Baby Jesus.

Kiedy Homer Simpson potrzebuje wyobrazić sobie najbardziej odległy moment nie tylko na zegarze, ale w całym cholernym kalendarzu, wychodzi mu godzina czwarta w dniu narodzin dzieciątka Jezus.

remote (person) {przym.} [przen.] (też: arch, elevated, lofty, consequential)

wyniosły {przym. m.}

remote {rzeczownik}

remote {rzecz.}

remote {rzecz.} [pot.] (też: pilot, excursion guide, flying, keyfob)

pilot {m.}

Look at a remote control.

To pilot.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "remote":

 

Podobne tłumaczenia

"remote" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "remote" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Remote sensing is, therefore, most welcome in the Common Agricultural Policy.

Teledetekcja jest zatem jak najbardziej mile widziana we wspólnej polityce rolnej.

With remote zoom you can change your viewing angle to fit the coverage area.

Ze zdalnym powiększeniem można zmienić kąt patrzenia, aby dopasować obszar pokrycia.

Let me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.

Pragnę tutaj zacytować spostrzeżenie Thomasa Jeffersona o odległym rządzie.

This is in the Dabian Mountains in the remote part of Hubei province in central China.

To jest w górach Dabie Shan, w odległym zakątku prowincji Hubei w środkowej części Chin.

Sometimes the citizens of the EU feel as if Europe and its institutions are very remote.

Obywatele UE uważają czasem, że Europa i jej instytucje są bardzo daleko.

Mountainous, island and very remote regions receive support from the Structural Funds.

Rejony górskie, wyspiarskie oraz odizolowane otrzymują wsparcie z Funduszy Strukturalnych.

With operation Atalanta, we have reinforced our capabilities in this remote maritime area.

Dzięki operacji Atalanta umocniliśmy nasz potencjał na tym odległym morskim obszarze.

(Video) Narrator: Deep in a remote region of Cameroon, two hunters stalk their prey.

(Wideo): Narrator: Głęboko w odległym zakątku Kamerunu, dwóch myśliwych tropi swoje ofiary.

He has worked hard and highlighted the flaws and problems associated with remote sensing.

Ciężko pracował i nakreślił wady i problemy związane z teledetekcją.

It has been made, already, on remote controlled little airplane models, without pilots.

Dokonano już tego w modelach bezzałogowych -- zdalnie sterowanych.

SMS is even used to hold herder summits from remote participation.

Nawet tamtejsi pasterze komunikują się nawzajem za pomocą SMS-ów.

What you're looking at now is a tree called Jomon Sugi, living on the remote island of Yakushima.

Na tym zdjęciu widać drzewo zwane Jomon Sugi, które rośnie na odległej wyspie Yakushima.

It is true that railways are different from roads inasmuch as they are subject to remote control.

Prawdą jest, że koleje różnią się od dróg, ponieważ podlegają one zdalnemu sterowaniu.

The possibility of pharmacological overdose is therefore remote.

Możliwość przedawkowania farmakologicznego jest wtedy znikoma.

Maneuvering the Spyfish is simple with the wireless remote control.

Poruszanie Spyfish'em jest proste dzięki zdalnemu sterowaniu.

So here, I have my computer set up with the projector, and I have a Wii remote sitting on top of it.

Mam tu komputer z rzutnikiem, oraz wiilotem położonym na górze.

So what I'm going to show you how to do is how to create one with a Wii remote.

Pokażę wam jak stworzyć taką tablicę korzystając z wiilota.

It's remote and accessible so it's safe and we don't depend on mechanical refrigeration.

Daleko, lecz łatwo tam dotrzeć, więc jest bezpiecznie i nie musimy polegać na mechanicznym chłodzeniu.

The other primary way is we go down with submersibles and remote-operated vehicles.

Kolejnym sposobem jest zejście pod wodę w mini-łodziach lub wysłanie tam zdalnie sterowanych pojazdów.

Realising the potential of remote Contact Centre agents

Wykorzystanie potencjału zdalnych agentów centrów kontaktowych
 

Wyniki z forum

"remote" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik, podajnik, strona klatki piersiowej

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.