angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to reinstall"

EN to reinstall angielskie tłumaczenie

to reinstall {czas.}

EN to reinstall
play_circle_outline
[reinstalled|reinstalled] {czasownik}

1. IT

to reinstall
to reinstall
play_circle_outline
przeinstalować {czas. dk} [komp.]
to reinstall
play_circle_outline
reinstalować {czas. ndk} [komp.]

Przykłady użycia - "to reinstall" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIs that a reason to reinstall internal border control?
Czy jest to powód do przywrócenia wewnętrznych kontroli granicznych? Nie.
EnglishReinstall the latest version of Firefox to confirm you have the most recent updates and fixes.
Zainstaluj najnowszą wersję Firefoksa , aby mieć pewność, że dysponujesz najnowszymi aktualizacjami i poprawkami.
EnglishReinstall Toolbar from our homepage to confirm you have the most recent updates and fixes.
Zainstaluj ponownie pasek narzędzi Toolbar z naszej strony głównej , aby mieć pewność, że dysponujesz najnowszymi aktualizacjami i poprawkami.
EnglishYou can also reinstall the latest version of IE to confirm you have the most recent updates and fixes.
Możesz również zainstalować najnowszą wersję Internet Explorera , aby mieć pewność, że dysponujesz najnowszymi aktualizacjami i poprawkami.
EnglishReinstall the latest version of Toolbar from our homepage to confirm you have the most recent updates and fixes.
Zainstaluj najnowszą wersję paska Toolbar z naszej strony głównej , aby mieć pewność, że dysponujesz najnowszymi aktualizacjami i poprawkami.
EnglishYou can create a new profile then reinstall Toolbar to determine whether there's a conflict between Toolbar and another Firefox add-on.
Możesz utworzyć nowy profil i ponownie zainstalować pasek narzędzi Toolbar , aby sprawdzić, czy występuje konflikt między paskiem narzędzi Toolbar a innym dodatkiem przeglądarki Firefox.