Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "refresh"

 

"refresh" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 39

refresh {czasownik}

refresh [refreshed|refreshed] (imperative) {czas.} [komp.] (też: reload)

odśwież (tryb rozkazujący) {czas.} [komp.]

Touch the Refresh icon in the omnibox.

Kliknij ikonę Odśwież w omniboksie.

Your document will automatically refresh as your collaborator makes changes, but you can also press the Refresh button in the menu bar.

Gdy współpracownik wprowadzi zmiany, dokument zostanie automatycznie odświeżony, ale możesz też nacisnąć przycisk Odśwież na pasku menu.

Your document will automatically refresh as your collaborator makes changes, but you can also press the Refresh button on the menu bar.

W miarę wprowadzania zmian przez współpracownika dokument będzie automatycznie odświeżany, ale możesz również nacisnąć przycisk Odśwież na pasku menu.

to refresh {czasownik}

As you say, we need to refresh our statistics all the time, and Eurostat is looking at this.

Jak pan powiedział musimy przez cały czas odświeżać nasze dane statystyczne i Eurostat się tym zajmuje.

And it's the best thing and the most nutritious and refreshing thing you can drink on a hot day in the tropics, so I said sure.

Jest to najlepszy, najbardziej odżywczy i odświeżający napój podczas gorących dni w tropikach, więc sie zgodziłem.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "refresh":

 

Podobne tłumaczenia

"refresh" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "refresh" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You may need to refresh the page in order to use extensions you've re-enabled.

Przed użyciem włączonego ponownie rozszerzenia może być konieczne odświeżenie strony.

Stay ye me with raisins, refresh me with apples; For I am sick from love.

Oczerstwijcie mię temi flaszami, posilcie mię temi jabłkami; boć omdlewam od miłości.

It can take up to 15 seconds for open tabs to refresh on other devices.

Odświeżenie kart otwartych na innych urządzeniach może zająć do 15 sekund.

Information from third-party sources may change as our index refreshes.

Dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych mogą ulec zmianie po odświeżeniu naszego indeksu.

I find these little vignettes, these little accidental pieces of design, to be refreshing.

Dla mnie te małe winietki, małe przypadkowe fragmenty designu, są bardzo pokrzepiające.

This makes his stagings refreshingly stimulating, direct and clear.

To wszystko powoduje, iż inscenizacje Fiedlera są ożywcze, bezpośrednie i klarowne.

Start by waiting one minute and refreshing the page of your recovery email address.

Zacznij od odczekania jeszcze chwili i odświeżenia parę razy strony adresu e-mail odzyskiwania.

I will speak, that I may be refreshed; I will open my lips and answer.

Będę tedy mówił, a wytchnę sobie; otworzę wargi swe, i odpowiem.

For they refreshed my spirit and yours: acknowledge ye therefore them that are such.

Ochłodzili bowiem ducha mego i waszego; znajcież tedy takowych.

You do some routine refresher training, and then you go to put on your parachute and a buddy helps you.

Robi się rutynową powtórkę całej procedury, po czym z pomocą kolegi zakłada się spadochron.

Start by waiting one minute and refreshing the page of your recovery email account.

Zacznij od odczekania jeszcze chwili i odświeżenia parę razy strony konta z adresem e-mail odzyskiwania.

After I say -- let me refresh you -- "have you no shame?"

W sam raz, by je opowiedzieć. ~~~ Mówi do mnie tak...

And the king said unto the man of God, Come home with me, and refresh thyself, and I will give thee a reward.

Tedy rzekł król do męża Bożego: Pójdź ze mną do domu, abyś się posilił, a dam ci upominek.

It's lovely because it is an embodiment of something refreshing and delicious.

Jest urocza, bo ucieleśnia coś świeżego i pysznego.

If you're redirected to an error page or other results page, try refreshing the page or going back to the Google homepage.

W takiej sytuacji będzie widoczny komunikat z monitem o naciśnięcie klawisza Enter w celu przeprowadzenia wyszukiwania.

to whom he said, This is the rest, give ye rest to him that is weary; and this is the refreshing: yet they would not hear.

A gdy im rzekł: Toć jest odpocznienie, sprawcie odpoczynek spracowanemu, toć jest odpocznienie; ale oni nie chcieli słuchać.

Have you tried Re-Fresh, Pink Factor?

Szukałaś w Re-Fresh, Pink Factor?

A cool and refreshing stream of water, you say.

Chłodny, orzeźwiający strumień?

And the next day we touched at Sidon: and Julius treated Paul kindly, and gave him leave to go unto his friends and refresh himself.

A drugiego dnia przypłynęliśmy do Sydonu, kędy Julijusz ludzko się Pawłowi stawiwszy, pozwolił mu iść do przyjaciół, aby wczasu zażył.

You may want to refresh your browser1 or clear cache2 and cookies3 if the problem persists.

Jeśli problem będzie się powtarzać, pomóc może odświeżenie okna przeglądarki, wyczyszczenie pamięci podręcznej i usunięcie plików cookie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.