angielsko-polskie tłumaczenie słowa "rectangle"

EN rectangle angielskie tłumaczenie

EN rectangle
volume_up
{rzeczownik}

rectangle
Here is a DNA origami rectangle, and here are some tiles growing from it.
To prostokąt z origami DNA, wyrastają z niego płytki.
And it turns out the royal insignia has a rectangle within a rectangle within a rectangle, and the path through that palace is actually this spiral here.
Okazało się, że królewskie insygnia mają prostokąt w prostokącie w prostokącie, a przejścia pałacowe tworzą spiralę.
The camera will report the pixel dimensions of the rectangle.
Kamera przekaże wymiary prostokąta w pikselach.

Przykłady użycia - "rectangle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo on a rectangle you can paint patterns of North and South America, or the words, "DNA."
Na przykład na prostokącie możemy „namalować” kontynenty obu Ameryk, czy też słowo „DNA”.
EnglishWe knew about a rectangle within a rectangle, we know all about that."
Wiedzieliśmy o prostokącie w prostokącie, wiemy wszystko na ten temat".
EnglishPohle put the action in an enclosed rectangle with simple conference tables.
Reżyserka umiejscowiła akcję spektaklu w zamkniętej prostokątnej przestrzeni wyposażonej w zwyczajne stoły konferencyjne.
EnglishYou can just pull this out, this becomes a rectangle.
EnglishThe six push-ups were scattered throughout the audience, waiting for their action inside the rectangle and entered into dialogue arguments.
Wśród publiczności siedziało sześciu aktorów, którzy wiedli słowne utarczki i czekali na swoją kolej, by wystąpić na scenie.
EnglishIf you move the dots down to the bottom of the rectangle you can see that the cities for the existing three billion urban residents take up only three percent of the arable land on earth.
Jeśli przesuniemy te kropki na dół kwadratu, widać, że miasta, w których mieszka 3 miliardy ludzi zajmują tylko trzy procent rolnej ziemi na planecie.