Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "rectangle"

 

"rectangle" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-8 z 8

rectangle {rzeczownik}

rectangle {rzecz.}

Here is a DNA origami rectangle, and here are some tiles growing from it.

To prostokąt z origami DNA, wyrastają z niego płytki.

And it turns out the royal insignia has a rectangle within a rectangle within a rectangle, and the path through that palace is actually this spiral here.

Okazało się, że królewskie insygnia mają prostokąt w prostokącie w prostokącie, a przejścia pałacowe tworzą spiralę.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rectangle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So on a rectangle you can paint patterns of North and South America, or the words, "DNA."

Na przykład na prostokącie możemy „namalować” kontynenty obu Ameryk, czy też słowo „DNA”.

We knew about a rectangle within a rectangle, we know all about that."

Wiedzieliśmy o prostokącie w prostokącie, wiemy wszystko na ten temat".

Pohle put the action in an enclosed rectangle with simple conference tables.

Reżyserka umiejscowiła akcję spektaklu w zamkniętej prostokątnej przestrzeni wyposażonej w zwyczajne stoły konferencyjne.

You can just pull this out, this becomes a rectangle.

Po rozciągnięciu będzie czworokątem.

The six push-ups were scattered throughout the audience, waiting for their action inside the rectangle and entered into dialogue arguments.

Wśród publiczności siedziało sześciu aktorów, którzy wiedli słowne utarczki i czekali na swoją kolej, by wystąpić na scenie.

If you move the dots down to the bottom of the rectangle you can see that the cities for the existing three billion urban residents take up only three percent of the arable land on earth.

Jeśli przesuniemy te kropki na dół kwadratu, widać, że miasta, w których mieszka 3 miliardy ludzi zajmują tylko trzy procent rolnej ziemi na planecie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: równonóg, Europejski Trybunał Praw Człowieka otworzył przewód sądowy za co należą sie gratulacje., Umowa jest w istocie bardzo prostym dokumentem złożonym z artykułów określających najważniejsze zobowiązania sojuszników wobec siebie z osobna, jak i Sojuszu jako całości. Były również trudności lecz Zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim każde państwo , rozziew, wychwalać

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.