Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "ready"

 

"ready" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 899

ready {przymiotnik}

ready {przym.} (też: finished, through, prepared, set)

gotowy {przym. m.}

The ready-to-use solution is prepared by inserting the cartridge into the Reco-Pen.

Roztwór gotowy do użycia powstaje po włożeniu wkładu do wstrzykiwacza Reco- Pen.

We believe the country is ready to engage in a higher level of integration with Europe.

Uważamy, że kraj ten jest gotowy do przejścia na wyższy poziom w integracji z Europą.

So Matt Keenan, just any time you're -- all right -- ready to let her go.

Więc Matt Keenan, jak będziesz gotowy możesz zaczynać, w porządku zacznij pokaz.

I have done so with the INTA Committee and I am ready to go back to the INTA Committee.

Tak postąpiłem z Komisją Handlu Zagranicznego i jestem gotowy, aby do niej powrócić.

Parliament is ready to find any possible solutions through regulatory means.

Parlament jest gotowy szukać wszelkich możliwych rozwiązań przy użyciu środków prawnych.

to ready {czasownik}

to ready [readied|readied] {czas.} (też: to prepare)

szykować {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "ready":

 

Podobne tłumaczenia

"ready" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ready" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I think that all the Members present are ready and willing to debate this matter.

Myślę, że wszyscy obecni posłowie są gotowi i chętni przedyskutować tę sprawę.

I think we can all do it now, and the Commission is ready to proceed in that way.

Myślę, że możemy to wszyscy uczynić teraz. Komisja jest gotowa iść w tym kierunku.

The European Union must therefore be ready to withstand the flow of migration.

Unia Europejska musi więc być gotowa do powstrzymania przepływu migracyjnego.

The Commission is ready to help ensure the EU's assistance is well coordinated.

Komisja chętnie pomoże zagwarantować, aby pomoc UE była dobrze skoordynowana.

The new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.

Nowi członkowie są teraz w stanie zapewnić właściwe bezpieczeństwo wspólnej strefy.

These cameras have an IP66 rating and are ready for the outdoors at delivery.

Są to kamery klasy IP66 przygotowane do montażu na zewnątrz od razu po dostarczeniu.

The Commission is ready to put concrete measures on the table in the autumn.

Komisja jest przygotowana, aby jesienią przedstawić konkretne środki do dyskusji.

I wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.

Życzę wszystkim powodzenia i jestem gotowa do dalszej konstruktywnej współpracy.

The Lisbon Treaty now demonstrates that Europe is ready, confident and self-assured.

Traktat lizboński teraz dowodzi, że Europa jest gotowa, ufna i pewna siebie.

What matters most is that negotiations are opened, and Parliament is ready for this.

Najważniejszy jest początek negocjacji. Parlament jest do tego przygotowany.

Now this is not something that's ready for the public, but it is in working progress.

Tego jeszcze nie można stosować na ludziach. ~~~ ale cały czas się rozwija.

If there are indications, the Commission is ready to organise new missions.

Jeżeli występują sygnały, Komisja jest gotowa do przeprowadzenia nowych misji.

Thirdly, Croatia has been ready to join the European Union for a long time.

Po trzecie, Chorwacja jest od dawna gotowa do wejścia do Unii Europejskiej.

We are ready to assist Italy, Tunisia and other countries affected by this.

Jesteśmy gotowi pomóc Włochom, Tunezji i innym krajom dotkniętym tym problemem.

On the contrary, they got straight to work, ready to start again from scratch.

Wręcz przeciwnie, wzięli się natychmiast do pracy, gotowi zaczynać od zera.

These have not always been ready in time due to a lack of technological resources.

Nie zawsze były one udostępniane na czas ze względu na brak zasobów technologicznych.

But the north was not ready - officially Mr Prabhakaran had measles or chicken pox.

Ale północ nie była gotowa - oficjalnie pan Prabhakaran miał odrę lub ospę.

You pointed out that I might have been wrong about when the Commission will be ready.

Dziękuję! Zauważył pan, że mogę się mylić, co do terminu gotowości Komisji.

No one - or almost no one - is implementing them and no one is ready to finance them.

Nikt - lub prawie nikt - ich nie realizuje i nikt nie jest skłonny ich finansować.

Do not remove the capsule from its blister until you are ready to take it.

Nie wyjmować kapsułki z blistra wcześniej, niż bezpośrednio przed jej przyjęciem.
 

Wyniki z forum

"ready" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.