Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "ray"

 

"ray" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 194

ray {rzeczownik}

ray {rzecz.} [muz.]

re {n.} [muz.]

ray {rzecz.} [przen.] (też: gleam)

promyk {m.}

However, there is a ray of hope in the Irish media this morning.

W irlandzkich mediach pojawił się jednak dziś promyk nadziei: światowi giganci finansowi udzielają poparcia naszej gospodarce w następstwie testów warunków skrajnych.

ray {rzecz.} [icht.]

raja {f.} [icht.]

ray {rzecz.} [mat.]

półprosta {f.} [mat.]

ray {rzecz.} [icht.]

płaszczka {f.} [icht.]

ray {rzecz.} (też: beam, radius, streak)

promień {m.}

So this light ray will not continue in a straight line, but would rather bend and could end up going into our eye.

zakrzywia trajektorię nie tylko cząsteczek, ale także światła. ~~~ Dlatego promień zakrzywi się.

'Nelson Mandela's continuing fight and charitable work to defeat HIV/AIDS means that he remains a ray of hope for millions of people around the world.

Nieustanna walka i praca charytatywna Nelsona Mandeli w starciu z HIV/AIDS uczyniła zeń promień nadziei dla milionów ludzi na świecie.

In these gloomy times, let us continue in the hope of the poet's ray of light, which will vanquish the darkness, the darkness of that time and for always.

W tych mrocznych czasach starajmy się trwać w nadziei na promień światła poety, który zawsze przezwycięży ciemność, ciemność tych czasów i czasów, które nadejdą.

You don't want to get close to gamma rays, it could be dangerous.

Nie chcecie się zbliżać do promieni gamma, to może być niebezpieczne.

You can see that there is [a] scattering of X-rays on the teeth, the metal in the teeth.

Widoczne jest również rozproszenie promieni rentgenowskich w okolicy zębów, z powodu metalu znajdującego się w zębach.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "ray":

 

Podobne tłumaczenia

"ray" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ray" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But the thing about Charles and Ray is that they were always modeling stuff.

Ważną rzeczą o Charlesie i Ray jest to, że oni zawsze kształtowali rzeczy.

And you know, I'm getting a little bit gray -- so is Ray Kurzweil, so is Eric Drexler.

Mam już na głowie kilka siwych włosów, tak jak Ray Kurzweil i Eric Drexler.

The only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.

Jedynym obiektywnym sposobem byłoby prześwietlenie Parlamentu z zewnątrz.

He said, "Dave, I pulled up the X-ray image on the screen on the computer at home."

Powiedział: "Dave, obejrzałem Twoje zdjęcie rentgenowskie na ekranie komputera w domu".

And, in fact, he'd written the people in London: Could he see their x-ray photograph?

I faktycznie napisał do naukowców w Londynie: Czy mógłby zobaczyć zdjęcia rentgenowskie?

In ASPIRE, more than 90 % of patients had at least two evaluable X-rays.

W badaniu ASPIRE ponad 90 % pacjentów miało wykonane dwa badania rentgenowskie.

You look at your X-rays on a screen and you do stuff with them, you email them.

Oglądamy zdjęcia rentgenowskie na monitorze, możemy je przesłać mailem.

This may include a thorough medical history, a chest X-ray and a tuberculin test.

Wykonanie tych badań należy odnotować w Karcie ostrzegawczej pacjenta.

In addition, you will have a tuberculin skin test and a chest X-ray.

Ponadto będzie wykonany skórny test gruźliczy i prześwietlenie klatki piersiowej.

dyspnea or other respiratory symptoms must have a chest X-ray taken.

czynności układu oddechowego należy wykonać badanie radiologiczne klatki piersiowej.

The design process for Charles and Ray never ended in manufacturing.

Dla Charlesa i Ray proces projektowania nigdy nie kończył się na produkcji.

But Wilkins, you know, thought DNA was the best bet, and he showed this x-ray photograph.

Ale Wilkins uważał inaczej i pokazał nam tą fotografię rentgenowską.

And so I flew to St. Louis and met Ray, and he's a preacher -- (Laughter) among other things.

Poleciałem do Saint Louis by się z nim spotkać, a on jest pastorem.

So, Anatomage Table shows exactly how the anatomy will appear in X-ray.

Na stole Anatomage można zobaczyć jak wygląda prześwietlone ciało.

taking Velmetia at the time of the X -ray and for a few days after

Należy odstawić lek Velmetia na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,

But we were still using X-rays, but we didn't even have a viewing box!

My jednak ciągle używaliśmy rentgena, nie mając nawet negatoskopu!

taking Janumet at the time of the X -ray and for a few days after

Należy odstawić lek Janumet na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,

taking Efficib at the time of the X -ray and for a few days after

Należy odstawić lek Efficib na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,

taking Velmetia at the time of the X-ray and for a few days after

Należy odstawić lek Velmetia na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,

We say, the ray of light came this way; the galaxy must be there, OK.

Oczywiście na podstawie kierunku rozprzestrzeniania się światła.
 

Wyniki z forum

"ray" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

ravined · raving · ravioli · ravishing · ravishingly · ravishment · raw · rawhide · rawlplug · rawness · ray · Raymond · rayon · rays · razor · razorback · razorbill · razzleberry · razzmatazz · RBOC · Rd

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.