Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "quitting"

Bezokolicznik czasownika quitting: to quit
 

"quitting" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-13 z 13

to quit {czasownik}

to quit [quitted; quit|quitted; quit] {czas.} (też: to give up, to throw, to sling, to dump)

rzucić {czas.}

to quit [quitted; quit|quitted; quit] {czas.} (też: to cease, to stop, to desist, to give over)

przestać {czas. dk}

to quit [quitted; quit|quitted; quit] {czas.} (też: to leave, to desert, to forsake, to evacuate)

opuścić {czas.}

to quit [quitted; quit|quitted; quit] {czas.} (też: to drive away, to drive off, to depart, to come out)

wyjechać {czas. dk}

to quit [quitted; quit|quitted; quit] {czas.} (też: to hand in one’s notice, to give up one’s job)

zwolnić się {czas. zwr.}

to quit [quitted; quit|quitted; quit] {czas.} (też: to hand in one’s notice, to give up one’s job)

zwalniać się {czas. zwr.}
konczyć pracę {czas.} [komp.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "quit":

 

Podobne tłumaczenia

"quitting" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "quitting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Try quitting while you're ahead for a change... Dawn.

Próbujesz uciec stojąc przed zmianą Dawn.

We're afraid, too, but we're not quitting.

Też się boimy, ale nie poddamy się.

People quitting education and working below their ability because of a problem in one area of learning.

Ceną są osoby rezygnujące z kształcenia i wykonujące pracę poniżej swoich możliwości z powodu problemu w jednym obszarze nauki.

Yet the creative people in the world are not only leaving Europe, they are now even quitting the United States.

Przecież ludzie kreatywni, jacy są na tym świecie, nie tylko wyjeżdżają z Europy; teraz nawet żegnają się ze Stanami Zjednoczonymi.

My question is: have you ever considered giving some leadership and quitting the bad habit and encouraging your senators to follow suit?

Moje pytanie brzmi: czy nie myślał pan, aby dać przykład i rozstać się ze złym nałogiem, zachęcając tym samym pańskich senatorów, aby poszli w pana ślady?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

tits · titter · tittle-tattle · titty · tittynope · titular · tizz · tizzy · TNT · to · to quit · toad · toadfish · toadflax · toadies · toadstool · toady · toadying · toast · toaster · tobacco

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.