angielsko-polskie tłumaczenie słowa "quitting"


Bezokolicznik czasownika quitting: to quit

EN quitting angielskie tłumaczenie

EN to quit
volume_up
[quitted; quit|quitted; quit] {czasownik}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

to quit (też: to drop out, to dump, to flip, to give up)
volume_up
rzucić {czas.}
Vice President, I wish I knew how to quit you.
Panie wiceprezydencie, jest pan jak nałóg, który nie wiem jak rzucić.
." ~~~ I said, "Can I quit school then?"
Zapytałem: "Czy w takim razie mogę rzucić szkołę?"
But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
to quit (też: to cease, to stop, to desist, to give over)
volume_up
przestać {czas. dk}
We've got to quit borrowing as much, because otherwise the interest is going to eat that whole pie.
Musimy przestać tyle pożyczać ponieważ odsetki zjedzą cały ten tort.
So this is when I ran out of my idealism and decided to quit my NGO job and actually study how the Internet could impede democratization.
Wtedy właśnie przestałem być idealistą, postanowiłem rzucić pracę w organizacji i zbadać, jak Internet może utrudniać proces demokratyzacji.
I stopped listening to their stories quite as closely as I had before.
Przestałam słuchać ich historii równie uważnie, jak kiedyś.
to quit (też: to desert, to evacuate, to forsake, to leave)
And if you read the press, it actually last week said I quit the Media Lab.
W zeszłym tygodniu prasa podawała, że opuściłem Media Lab.
It is quite intolerable that the Council should walk out of this debate.
Opuszczenie tej debaty przez Radę jest nie do przyjęcia.
to quit (też: to come out, to depart, to drive away, to drive off)
volume_up
wyjechać {czas. dk}
Those patients who want to travel are, in fact, quite few in number.
Liczba tych pacjentów, którzy chcą wyjechać, jest w rzeczywistości niewielka.
to quit (też: to give up one’s job, to hand in one’s notice)
volume_up
zwolnić się {czas. zwr.}
to quit (też: to give up one’s job, to hand in one’s notice)
volume_up
zwalniać się {czas. zwr.}

2. IT

to quit
volume_up
konczyć pracę {czas.} [komp.]

Przykłady użycia - "quitting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTry quitting while you're ahead for a change... Dawn.
EnglishPeople quitting education and working below their ability because of a problem in one area of learning.
Ceną są osoby rezygnujące z kształcenia i wykonujące pracę poniżej swoich możliwości z powodu problemu w jednym obszarze nauki.
EnglishYet the creative people in the world are not only leaving Europe, they are now even quitting the United States.
Przecież ludzie kreatywni, jacy są na tym świecie, nie tylko wyjeżdżają z Europy; teraz nawet żegnają się ze Stanami Zjednoczonymi.
EnglishWe're afraid, too, but we're not quitting.
EnglishMy question is: have you ever considered giving some leadership and quitting the bad habit and encouraging your senators to follow suit?
Moje pytanie brzmi: czy nie myślał pan, aby dać przykład i rozstać się ze złym nałogiem, zachęcając tym samym pańskich senatorów, aby poszli w pana ślady?