Search for the most beautiful word
well-managed
special steel

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pushing"

 

"pushing" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-42 z 207

pushing {rzeczownik}

pushing {rzecz.} (też: punting)

pych {m.}

push {rzeczownik}

push {rzecz.} (też: shove)

push {rzecz.}

to push {czasownik}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to punch, to thrust, to propel, to wheel)

pchać {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to shove, to hustle, to propel, to barge)

popchnąć {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to force, to stick)

przepchnąć {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to press)

przeć {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to stuff, to cram, to stick, to force in)

wepchnąć {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to shove)

posunąć {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to repel, to repulse, to shove, to reject)

odpychać {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to press, to advance, to press forward)

napierać {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to poke, to thrust, to stick, to stuff)

wpychać {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to thrust)

pchnąć {czas.}

to push [pushed|pushed] (to do / into doing sth) {czas.} (też: to force, to coerce)

przymusić {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to distribute)

rozprowadzić (narkotyki) {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to distribute)

pushing (Present participle)

rozprowadzający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to push [pushed|pushed] (to do / into doing sth) {czas.} (też: to urge, to press, to hurry, to rush into)

ponaglać {czas.}

to push [pushed|pushed] (to do / into doing sth) {czas.} (też: to force, to press, to coerce)

przymuszać {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to shove)

suwać {czas.}

to push [pushed|pushed] {czas.} (też: to press, to advance, to press forward)

naprzeć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pushing":

Synonimy (angielski) dla "push":

 

Podobne tłumaczenia

"pushing" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pushing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I would like to warn everyone that we are pushing ahead too quickly in this area.

Chciałbym wszystkich ostrzec, że w tym obszarze za szybko rwiemy się do przodu.

So we can actually say that we have been pushing the programme to its limits.

Dlatego możemy powiedzieć, że realizujemy program w najszerszym możliwym zakresie.

I would like to thank the Members of the European Parliament for pushing this issue.

Chciałabym podziękować posłom do Parlamentu Europejskiego za forsowanie tej sprawy.

I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.

Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.

Transfer diluent from syringe to the vial by pushing the plunger in all the way 5.

Przenieść rozcieńczalnik ze strzykawki do fiolki wciskając całkowicie tłok.

We in Sweden have been pushing this issue in recent years, just as the EU has.

Szwecja, podobnie jak cała UE, w ubiegłych latach zajmowała się tą kwestią.

Now, while ... (Applause) While you're pushing the clock, there's a few rules to obey.

Więc, kiedy -- (Aplauz) Kiedy przeciągasz czas, jest kilka zasad do przestrzegania.

The Commission is therefore pushing very hard to have very clear targets.

Dlatego też Komisja bardzo mocno naciska na określenie bardzo jasnych celów.

But remember, I'm not pushing genomics, proteomics, to be a reductionist.

Ale pamiętajcie, nie promuję genomiki, proteomiki, aby być redukcjonistą.

Finally, the G20 needs to take a lead in pushing ahead the trade agenda.

I wreszcie grupa G-20 musi objąć przywództwo w procesie realizacji agendy handlowej.

There were parents pushing children in buggies, with a cigarette hanging over the child.

Widziałam rodziców usadzających dzieci w wózkach, trzymających nad dzieckiem papierosa.

Transfer the solvent from the syringe to the vial by pushing the plunger in all the way.

Przenieść rozpuszczalnik ze strzykawki do fiolki wciskając całkowicie tłok.

Pushing for data exclusivity in any form is a problem, no matter how it is done.

Problem stanowią wszelkie naciski na wyłączność danych - nieważne jakie.

Inject the water into the vial by slowly pushing the plunger of the syringe.

Wstrzyknąć wodę do wnętrza fiolki, powoli wciskając tłoczek strzykawki.

Not because America is pushing it, but because the world is pulling it.

Nie dlatego, że Ameryka go narzuca. ~~~ Ale dlatego, że świat go pragnie.

If no blood appears, inject the solution slowly by pushing the plunger gently forward.

Jeśli krew nie pojawi się, należy powoli wstrzyknąć roztwór, delikatnie

We must get our own house in order while pushing others to do the same.

Musimy posprzątać u siebie, jednocześnie naciskając na innych, by czynili to samo.

By pushing the plunger in empty the contents of the syringe onto the food.

Naciskając na tłok, wycisnąć zawartość strzykawki do miski z pokarmem.

Inject the water into the vial by slowly pushing the plunger of the syringe.

Wstrzyknąć wodę do wnętrza fiolki powoli wciskając tłoczek strzykawki.

The person's just, if you will, pushing on the screen to make a curve.

Oto ekran wrażliwy na nacisk w działaniu. ~~~ Użytkownik tak jakby naciska na ekran.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

purveyor · purview · pus · push · push-up · push-ups · pushback · pushbutton · pushchair · pushiness · pushing · pushover · pushy · pusillanimity · pusillanimous · puss · pussy · pussy-willow · pussycat · pustule · put-down

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.