Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "purple"

 

"purple" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 46

purple {przymiotnik}

purple {przym.} (też: amethyst, violet)

fioletowy {przym. m.}

And this is a -- you know, the purple dinosaur with kind of bloat wear.

Kojarzycie go? ~~~ Taki fioletowy, wzdęty dinozaur.

purple {przym.}

purpurowy {przym. m.}

So purple is "fighting," and red is "giving money away," and green is "profiteering."

Purpurowy to walka czerwony to oddawanie pieniędzy, zielony to spekulowanie.

purple {rzeczownik}

purple {rzecz.} (też: violet)

fiolet {m.}

purple {rzecz.} [tk.]

  purpura {f.} [tk.]

Red = Drums, Blue = Bass, Green = Chords, Orange = Leads, Purple = Pads

Czerwony = bębny Niebieski = bass Zielony = akordy pomarańczowy = prowadzenie Purpura = pady
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "purple":

 

Podobne tłumaczenia

"purple" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "purple" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

soles of the feet, or small reddish or purple spots underneath the skin;

łuszczenie się skóry dłoni i stóp lub czerwonawe lub purpurowe plamki pod skórą;

And they shall take away the ashes from the altar, and spread a purple cloth thereon:

Do tego zmiotą popiół z ołtarza, a na nim rozpostrzą oponę szarłatową;

And they clothe him with purple, and platting a crown of thorns, they put it on him;

A oblekłszy go w szarłat, i uplótłszy koronę z ciernia, włożyli nań;

The area currently displayedin the map is show as a purple box in the overview map.

Obszar aktualnie widoczny na mapie jest oznaczony na mapie ogólnej za pomocą fioletowej ramki.

She maketh for herself carpets of tapestry; Her clothing is fine linen and purple.

Kobierce sobie robi; płótno subtelne i szarłat jest odzieniem jej.

It's this dark purple precipitate within the cell that's telling us a gene is turned on there.

To ten ciemnofioletowy osad w komórce, który świadczy o tym, że gen jest tu włączony.

Abnormal hair texture, sun allergy, eczema, increased sweating, red-purple swelling on the legs,

Zaburzenia struktury włosów, uczulenie na światło słoneczne, wyprysk, wzmożone pocenie się,

The purple-painters and the green-painters fight over who's going to paint that bit behind the curtain?

Malarze purpury i malarze zieleni walczą ze sobą o to, kto pomaluje ten kawałek za zasłoną?

And the soldiers platted a crown of thorns, and put it on his head, and arrayed him in a purple garment;

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli na głowę jego i płaszczem szarłatowym przyodziali go,

Foscan solution for injection is a dark purple solution in an amber glass vial.

Foscan roztwór do wstrzykiwań jest ciemnopurpurowym roztworem dostępnym w fiolkach ze szkła bursztynowego.

And they shall take the gold, and the blue, and the purple, and the scarlet, and the fine linen.

A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.

Now there was a certain rich man, and he was clothed in purple and fine linen, faring sumptuously every day:

A był niektóry człowiek bogaty, który się obłóczył w szarłat i w bisior, i używał na każdy dzień hojnie.

2007 Nestroy Theatre Prize for The Purple Birthmark

1997 Stypendium Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie

There are people who are mimicking the energy-harvesting device inside of purple bacterium, the people at ASU.

Ludzie z Arizona State University naśladują schemat pobierania energii we wnętrzu bakterii purpurowej.

Jesus therefore came out, wearing the crown of thorns and the purple garment.

Tedy Jezus wyszedł na dwór, niosąc onę cierniową koronę i on płaszcz szarłatowy; i rzekł im Piłat: Oto człowiek

And he made the veil of blue, and purple, and crimson, and fine linen, and wrought cherubim thereon.

Sprawił też zasłonę z hijacyntu, i z szarłatu, i z jedwabiu, i z subtelnego lnu, i dał wyhaftować na niej Cherubiny.

And when they had mocked him, they took off from him the purple, and put on him his garments.

A gdy się z niego naśmiali, zewlekli go z szarłatu, i oblekli go w szaty jego własne, i wiedli go, aby go ukrzyżowali.

We've made half-a-billion impressions with marketing and PR for this brand, Purple Moon.

Od tego momentu zdążyliśmy pojawić się z marką Purple Moon pół miliona razy w obszarze działań marketingowych i PR-owych.

Thy head upon thee is like Carmel, And the hair of thy head like purple; The king is held captive in the tresses [thereof].

Głowa twoja na tobie jako Karmel, a włosy głowy twojej jako szarłat.

And they shall make the ephod of gold, of blue, and purple, scarlet, and fine twined linen, the work of the skilful workman.

I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.