Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "punch"

 

"punch" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 63

punch {rzeczownik}

punch {rzecz.}

poncz {m.}

punch {rzecz.} (też: hole punch, holing pincer, hole puncher, hole maker)

dziurkacz {m.}

punch {rzecz.} (też: cuff)

kuksaniec {m.}

to punch {czasownik}

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to push, to thrust, to propel, to wheel)

pchać {czas.}

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to pierce, to stick, to thrust, to perforate)

przebić {czas.}

Stories cannot demolish frontiers, but they can punch holes in our mental walls.

Opowiadania nie mogą zburzyć granic, ale mogą przebić otwory w naszych mentalnych ścianach.

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to make a hole in, to punch a hole in)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "punch":

 

Podobne tłumaczenia

"punch" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "punch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I punched every touch tone I was told, but I still spent 18 hours on hold.

Wbiłem każdy przycisk, który mi kazano, ale i tak spędziłem 18 godzin czekając.

So here's the first punch line: cities have defused the population bomb.

A więc, mamy pierwszą niespodziankę: Miasta rozbroiły bombę demograficzną.

And I would've done a hell of a lot more than punch myself in the eye to get a car.

Zrobiłabym o wiele więcej, niż nabić sobie limo, by zdobyć samochód.

However, because it is still divided, Europe is unable to punch its full weight.

Wciąż podzielona Europa nie może jednak wykorzystać swojego pełnego znaczenia gospodarczego.

Add this buzzer for some extra punch and you've created a noise machine.

Dodajmy brzęczyk dla dodatkowego efektu i mamy hałasującą maszynę.

You know, Jamaica's like a dry run for living together, only with rum punch and steel drums.

Jamajka jest jak oddech dla życia razem, tylko z rumem i bębnami.

I just hoped to get in... a few verbal punches before he went Mike Tyson on me.

Miałem nadzieje oddać... kilka strzałów zanim mnie znokautuje.

My grandmother's the first person ever punched me in the face.

Moja babcia była pierwszą osobą, która mnie uderzyła w twarz.

You got to love somebody's baby to punch a baby in the face.

Musisz naprawdę kochać...... żeby tak walnąć dziecko w twarz.

We turn them into heroes, or we turn them into punch lines.

W życiu nie sugerowałbym, że coś złego wynika z rewolucji technicznej.

A heavy weight boxer punches you straight in the face -- 58 Gs.

Bokser wagi ciężkiej uderza Cię prosto w twarz -- 58G.

Punched out early to go boffing his girlfriend.

Urwał się wcześniej żeby spotkać się z dziewczyną.

You gonna disrespect me ' cause you threw a sucker punch?

Nie masz dla mnie szacunku, bo mnie uderzyłeś?

So you think Bree punched Andrew in the face?

Więc sądzisz, że Bree uderzyłaby Andrew w twarz?

♫ I can punch it up right here on my phone.

♫ Mogę wbić właśnie tutaj na moim telefonie ♫

I wanted to become an avant-garde artist -- and Punch and Judy was certainly not where I wanted to go.

Chciałem zostać artystą awangardowym -- a Kulfon i Monika z całą pewnością nie były kierunkiem, który chciałem obrać.

If you've been punched on the nose, then the science of medicine does not consist of teaching you how to avoid punches.

Kiedy dostałeś pięścią w nos, lekarstwem na to nie jest nauczenie Ciebie jak unikać ciosów.

The punch line is that a year and a half later, I was there when this magnificent young woman, my daughter, got married.

Pointą jest to, że półtora roku później, byłem obecny kiedy ta wspaniała młoda kobieta, moja córka, wyszła za mąż.

And it was his universe on punch cards.

A był to ten wszechświat na kartach dziurkowanych.

We have got to punch above our weight on the European stage and the world stage internationally.

Musimy "uderzyć powyżej naszej wagi” zarówno w wymiarze europejskim, jak i na skalę międzynarodową, w wymiarze światowym.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.