Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "punch"

 

"punch" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-52 z 83

punch {rzeczownik}

punch {rzecz.} (też: hole punch, holing pincer, hole puncher, hole maker)

dziurkacz {m.}

punch {rzecz.} [gastr.]

poncz {m.} [gastr.]

punch {rzecz.} (też: cuff, nudge, prod)

kuksaniec {m.}

to punch {czasownik}

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to pierce, to stick, to thrust, to perforate)

przebić {czas.}

Stories cannot demolish frontiers, but they can punch holes in our mental walls.

Opowiadania nie mogą zburzyć granic, ale mogą przebić otwory w naszych mentalnych ścianach.

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to push, to thrust, to propel, to wheel)

pchać [pcham|pchał] {czas. ndk}

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to make a hole in, to punch a hole in)

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to hit, to strike)

grzmocić {czas.}

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to erase, to zap)

kasować [kasuję|kasował] {czas. ndk}

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to knock, to bang, to beat, to patter)

stukać {czas. ndk}

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to knock, to strike, to hit, to beat)

uderzać [uderzam|uderzał] {czas. ndk}

A heavy weight boxer punches you straight in the face -- 58 Gs.

Bokser wagi ciężkiej uderza Cię prosto w twarz -- 58G.

When an usher is physically assaulted here, when an usher is punched here, only one thing is possible: the Member who has done this must be identified!

Gdy w tym miejscu fizycznie atakuje się woźnego, uderza się woźnego, należy uczynić tylko jedno - wskazać posła, który się tego dopuścił.

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to perforate)

dziurkować {czas. ndk}

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to perforate)

perforować {czas. ndk}
wykrawać {czas. ndk}

to punch [punched|punched] {czas.} (też: to overthrow, to smite, to hammer)

walić [walę|walił] {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "punch":

 

Podobne tłumaczenia

"punch" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "punch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I punched every touch tone I was told, but I still spent 18 hours on hold.

Wbiłem każdy przycisk, który mi kazano, ale i tak spędziłem 18 godzin czekając.

So here's the first punch line: cities have defused the population bomb.

A więc, mamy pierwszą niespodziankę: Miasta rozbroiły bombę demograficzną.

However, because it is still divided, Europe is unable to punch its full weight.

Wciąż podzielona Europa nie może jednak wykorzystać swojego pełnego znaczenia gospodarczego.

And I would've done a hell of a lot more than punch myself in the eye to get a car.

Zrobiłabym o wiele więcej, niż nabić sobie limo, by zdobyć samochód.

Add this buzzer for some extra punch and you've created a noise machine.

Dodajmy brzęczyk dla dodatkowego efektu i mamy hałasującą maszynę.

As the example of Cyprus shows, Ankara does not pull its punches.

Wskazuje na to przykład Cypru, Ankara nie jest skłonna do złagodzenia swego stanowiska.

I just hoped to get in... a few verbal punches before he went Mike Tyson on me.

Miałem nadzieje oddać... kilka strzałów zanim mnie znokautuje.

My grandmother's the first person ever punched me in the face.

Moja babcia była pierwszą osobą, która mnie uderzyła w twarz.

An example of Europe punching way below its weight can be seen in our Neighbourhood Policy.

Przykładem tego, jak Europa nie potrafi wykorzystać swojej pozycji, jest nasza Polityka Sąsiedztwa.

So you think Bree punched Andrew in the face?

Więc sądzisz, że Bree uderzyłaby Andrew w twarz?

♫ I can punch it up right here on my phone.

♫ Mogę wbić właśnie tutaj na moim telefonie ♫

I wanted to become an avant-garde artist -- and Punch and Judy was certainly not where I wanted to go.

Chciałem zostać artystą awangardowym -- a Kulfon i Monika z całą pewnością nie były kierunkiem, który chciałem obrać.

If you've been punched on the nose, then the science of medicine does not consist of teaching you how to avoid punches.

Kiedy dostałeś pięścią w nos, lekarstwem na to nie jest nauczenie Ciebie jak unikać ciosów.

The punch line is that a year and a half later, I was there when this magnificent young woman, my daughter, got married.

Pointą jest to, że półtora roku później, byłem obecny kiedy ta wspaniała młoda kobieta, moja córka, wyszła za mąż.

And it was his universe on punch cards.

A był to ten wszechświat na kartach dziurkowanych.

We have got to punch above our weight on the European stage and the world stage internationally.

Musimy "uderzyć powyżej naszej wagi” zarówno w wymiarze europejskim, jak i na skalę międzynarodową, w wymiarze światowym.

(Applause) That is a lot of punch for 14 words.

(brawa) Niezła puenta, jak na 14 słów.

" One-Punch " Terry Conklin, folks.

Ludzie oto " Nokautujący " Terry Conklin.

We punched a bunch of heat probes.

Wetknęliśmy kilka mierników ciepła.

And here's the second punch line.

A to druga niespodzianka To wieści z centrum.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.