angielsko-polskie tłumaczenie słowa "proxy"

EN proxy angielskie tłumaczenie

proxy {rzecz.}

PLproxy polskie tłumaczenie

proxy {n.}
EN

EN proxy
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Prawo
  3. IT

1. ogólne

proxy (też: plenipotentiary, vicarious agent)
proxy (też: agent, attorney)

2. Prawo

proxy

3. IT

proxy
play_circle_outline
proxy {n.} [komp.]
proxy (też: proxy server)
play_circle_outline
serwer pośredniczący {m.} [komp.]
proxy (też: proxy server)
play_circle_outline
serwer-pośrednik {m.} [komp.]

Synonimy (angielski) dla "proxy":

proxy

Przykłady użycia - "proxy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNow it wishes to foment a proxy regional conflict with Sunni-dominated Saudi Arabia.
Obecnie chce na odległość wzniecić konflikt regionalny ze zdominowaną przez sunnitów Arabią Saudyjską.
EnglishIn this case, 20 percent is often a good proxy for critical mass in a household.
W tym przypadku 20 procent gospodarstw domowych - to zwykle dobre przybliżenie dla wartości masy krytycznej.
EnglishMy question, Mr President, is: will the Commission take action against such proxy wars?
Panie Przewodniczący! Moje pytanie brzmi: czy Komisja podejmie działania przeciwko tym wojnom serwerowym?
EnglishMr Mavrommatis made a number of points which we have noted but I think 70 years is the best proxy for life.
Pan Mavrommatis wyraził szereg uwag, które odnotowaliśmy, ale myślę, że 70 lat to najlepsze określenie długości życia.
EnglishNow you may think it's money, but that's actually sort of a proxy to what I can do to preserve myself.
Możecie myśleć, że chodzi o pieniądze, ale jest to właściwie rodzaj upoważnienia do tego, co mogę zrobić by siebie zachować.
EnglishHere, used as a proxy, temperature variability.
EnglishAnd let me just do one simple conceptual thing: if I plot science as a proxy for control of the production process and scale.
EnglishI was fascinated by the Cold War, by the INF negotiations over intermediate-range nuclear missiles, the proxy war between the Soviet Union and the U.S. in Angola or Afghanistan.
Byłem zafascynowany zimną wojną, negocjacjami INF dotyczącymi pocisków nuklearnych średniego zasięgu, wojną zastępczą pomiędzy Związkiem Radzieckim a USA w Angoli i Afganistanie.