Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "proxy"

 

"proxy" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-20 z 20

proxy {rzeczownik}

proxy {rzecz.} [komp.]

proxy {n.} [komp.]

proxy {rzecz.} (też: plenipotentiary)

proxy {rzecz.} [prawn.]

prokura {f.} [prawn.]

proxy {rzecz.} (też: attorney, agent)

prokurent {m.}

proxy {rzeczownik}

proxy {rzecz.} [komp.]

proxy {n.} [komp.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "proxy":

 

Podobne tłumaczenia

"proxy" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "proxy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Now it wishes to foment a proxy regional conflict with Sunni-dominated Saudi Arabia.

Obecnie chce na odległość wzniecić konflikt regionalny ze zdominowaną przez sunnitów Arabią Saudyjską.

My question, Mr President, is: will the Commission take action against such proxy wars?

Panie Przewodniczący! Moje pytanie brzmi: czy Komisja podejmie działania przeciwko tym wojnom serwerowym?

In this case, 20 percent is often a good proxy for critical mass in a household.

W tym przypadku 20 procent gospodarstw domowych - to zwykle dobre przybliżenie dla wartości masy krytycznej.

Iran is a past master at fighting wars by proxy; it did so in both Palestine and Lebanon.

Iran jest starym mistrzem prowadzenia wojny na odległość; czynił tak zarówno w przypadku Palestyny, jak i Libanu.

Mr Mavrommatis made a number of points which we have noted but I think 70 years is the best proxy for life.

Pan Mavrommatis wyraził szereg uwag, które odnotowaliśmy, ale myślę, że 70 lat to najlepsze określenie długości życia.

Here, used as a proxy, temperature variability.

Jako przykład podajmy zmiany temperatury.

Now you may think it's money, but that's actually sort of a proxy to what I can do to preserve myself.

Możecie myśleć, że chodzi o pieniądze, ale jest to właściwie rodzaj upoważnienia do tego, co mogę zrobić by siebie zachować.

And let me just do one simple conceptual thing: if I plot science as a proxy for control of the production process and scale.

Przedstawię kilka prostych zależności.

I was fascinated by the Cold War, by the INF negotiations over intermediate-range nuclear missiles, the proxy war between the Soviet Union and the U.S. in Angola or Afghanistan.

Byłem zafascynowany zimną wojną, negocjacjami INF dotyczącymi pocisków nuklearnych średniego zasięgu, wojną zastępczą pomiędzy Związkiem Radzieckim a USA w Angoli i Afganistanie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

provocative · provolone · provost · prow · prowess · prowler · proxemics · proximal · proximate · proximity · proxy · PrtScr · prude · prudence · prudent · prudential · prudently · prudery · prudish · prune · pruned

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.