Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "proxy"

 

"proxy" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 26

proxy {rzeczownik}

proxy {rzecz.} [komp.]

proxy {n.} [komp.]

proxy {rzecz.} (też: plenipotentiary, vicarious agent)

proxy {rzecz.} [prawn.]

prokura {f.} [prawn.]

proxy {rzecz.} (też: attorney, agent)

prokurent {m.}

proxy {rzecz.} [komp.] (też: proxy server)

  serwer pośredniczący {m.} [komp.]

proxy {rzecz.} [komp.] (też: proxy server)

  serwer-pośrednik {m.} [komp.]

proxy {rzeczownik}

proxy {rzecz.} [komp.]

proxy {n.} [komp.] (też: serwer pośredniczący, serwer-pośrednik)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "proxy":

 

Podobne tłumaczenia

"proxy" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "proxy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Now it wishes to foment a proxy regional conflict with Sunni-dominated Saudi Arabia.

Obecnie chce na odległość wzniecić konflikt regionalny ze zdominowaną przez sunnitów Arabią Saudyjską.

My question, Mr President, is: will the Commission take action against such proxy wars?

Panie Przewodniczący! Moje pytanie brzmi: czy Komisja podejmie działania przeciwko tym wojnom serwerowym?

In this case, 20 percent is often a good proxy for critical mass in a household.

W tym przypadku 20 procent gospodarstw domowych - to zwykle dobre przybliżenie dla wartości masy krytycznej.

Mr Mavrommatis made a number of points which we have noted but I think 70 years is the best proxy for life.

Pan Mavrommatis wyraził szereg uwag, które odnotowaliśmy, ale myślę, że 70 lat to najlepsze określenie długości życia.

Here, used as a proxy, temperature variability.

Jako przykład podajmy zmiany temperatury.

Now you may think it's money, but that's actually sort of a proxy to what I can do to preserve myself.

Możecie myśleć, że chodzi o pieniądze, ale jest to właściwie rodzaj upoważnienia do tego, co mogę zrobić by siebie zachować.

And let me just do one simple conceptual thing: if I plot science as a proxy for control of the production process and scale.

Przedstawię kilka prostych zależności.

Of course, Iran can always derive a degree of influence through proxies, but that would probably not prove decisive in gaining control in those countries.

Oczywiście Iran może zawsze zdobyć pewne wpływy przez pełnomocników, jednakże nie będzie to miało decydującego wpływu na zdobycie kontroli w tych krajach.

It will have to have measurable targets, not a lot, but a few that are the closest to something we would like to achieve: the best proxies for what we would like to pursue.

Będzie musiała uwzględniać również mierzalne cele, nie wiele, lecz kilka najbliższych temu, co chcielibyśmy uzyskać: najlepszych pośredników dla naszych celów.

I was fascinated by the Cold War, by the INF negotiations over intermediate-range nuclear missiles, the proxy war between the Soviet Union and the U.S. in Angola or Afghanistan.

Byłem zafascynowany zimną wojną, negocjacjami INF dotyczącymi pocisków nuklearnych średniego zasięgu, wojną zastępczą pomiędzy Związkiem Radzieckim a USA w Angoli i Afganistanie.
 

Wyniki z forum

"proxy" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

provolone · provost · prow · prowadzić · prowess · prowler · proxemics · proximal · proximate · proximity · proxy · PrtScr · prude · prudence · prudent · prudential · prudently · prudery · prudish · prudishness · prune

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.