angielsko-polskie tłumaczenie słowa "properties"

EN properties angielskie tłumaczenie

properties {l.mn.}
property {rzecz.}
property {tylko l.p.}
property {przym.}

EN properties
play_circle_outline
{liczba mnoga}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

properties
Already, British embassies around the world are selling off properties.
Już teraz ambasady brytyjskie na całym świecie wyprzedają nieruchomości.
The rising value of those properties was supposed to save them, but this house of cards collapsed.
Wzrost wartości nieruchomości miał ich uratować, ale domek z kart runął.
A million properties have been returned.
properties

2. IT

properties
play_circle_outline
właściwości {niemęskoos.} [komp.]
Evaluation of pharmacokinetic properties is not required for vaccines.
W przypadku szczepionek nie jest wymagana ocena właściwości farmakokinetycznych.
Evaluation of pharmacokinetic properties is not required for vaccines.
Ocena właściwości farmakokinetycznych szczepionek nie jest wymagana.
The pharmacokinetic properties of lamivudine and abacavir are described below.
Właściwości farmakokinetyczne abakawiru i lamiwudyny są opisane poniżej.

Synonimy (angielski) dla "property":

property

Przykłady użycia - "properties" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere was no clinically relevant difference in pharmacokinetic properties.
Nie obserwowano istotnych klinicznie różnic we właściwościach farmakokinetycznych.
EnglishIn man, perindopril has been confirmed to demonstrate vasodilatory properties.
Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl ma działanie rozszerzające naczynia.
EnglishRisperidone is a selective monoaminergic antagonist with unique properties.
Rysperydon jest wybiórczym antagonistą monoaminergicznym o unikatowych właściwościach.
EnglishConcomitant administration of antipsychotics with dopamine receptor-blocking properties,
Równoczesne podawanie leków przeciwpsychotycznych o właściwościach blokowania
Englishis receiving a concomitant therapy including hepatotoxic and/ or genotoxic properties
stosowane są jednocześnie leki o właściwościach hepatotoksycznych i (lub)
EnglishOf course, in so doing, account must be taken of the specific properties of each sector.
Czyniąc to należy oczywiście uwzględniać szczególne cechy każdego sektora.
EnglishFlavourings and certain food ingredients with flavouring properties (
Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o właściwościach aromatyzujących (
EnglishPeople may not be aware, but 40 000 residential properties were flooded.
Można nie być tego świadomym, ale zalanych zostało 40 000 lokali i budynków mieszkalnych.
EnglishMirtazapine may increase the sedating properties of benzodiazepines and other sedatives
Mirtazapina może nasilać działanie sedacyjne benzodiazepin i innych środków uspokajających
EnglishIP addresses used by Google Docs may be used by other Google properties.
Adresy IP używane przez Dokumenty Google mogą być używane przez inne usługi firmy Google.
EnglishNo, it's pockets of walkability on the sites of under-performing properties.
Nie, tworzy się małe enklawy przyjazne dla pieszych w miejscach słabo prosperujących budynków.
EnglishPharmacokinetic properties Absorption Nifedipine is rapidly and almost completely absorbed (> 90 %).
Wchłanianie Nifedypina ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłanianiu (> 90 %).
EnglishThese coins have the same properties and the same European side as normal €2 coins.
Monety okolicznościowe mają takie same cechy i taką samą stronę wspólną jak zwykłe monety obiegowe 2 euro.
EnglishCoxibs display pain relief, anti-inflammatory and antipyretic properties.
Koksyby zmniejszają dolegliwości bólowe, a także wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
EnglishThis is as a result of the adulticidal, larvicidal and ovicidal properties of the product.
Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych, larw oraz jaj.
EnglishThis effect is known from other active substances with cationic amphiphilic properties.
Efekt ten znany jest także w przypadku innych substancji czynnych o właściwościach amfifilnych kationów.
EnglishCeftiofur inhibits the bacterial cell wall synthesis, thereby exerting bactericidal properties.
Ceftiofur hamując syntezę elementów ściany komórkowej bakterii wykazuje działanie bakteriobójcze.
EnglishPharmacodynamic properties lon Pharmacotherapeutic group: macrolides, lincosamides and streptogramins, ATC Code:
Grupa farmakoterapeutyczna: makrolidy, linkozamidy i streptograminy, kod ATC:
EnglishLike other topical corticosteroids, it has anti-inflammatory and anti-pruritic properties.
Podobnie jak inne kortykosterydy do stosowania miejscowego ma działanie przeciwzapalne i przeciwświądowe.
EnglishThis is as a result of the adulticidal, larvicidal and ovicidal properties of the product.
Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych, larwalnych oraz jaj.