Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Tłumaczenie hasła "progesterone" w języku:

cs· fr· es· ja· nl· de· pt· sv· it· eo

Językowy Mundial bab.la 2016

UK
VS
MS
Я тебе кохаю Saya sayang kamu

Głosuj na swój ulubiony język!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "progesterone"

Tłumaczenie

"progesterone" tłumaczenie polskie

Wyślij prośbę o dodanie tego tłumaczenia. Staramy się uzupełniać słownik o nowe hasła w ciągu 24 godzin.
Jeśli szukasz tłumaczenia całego zwrotu lub zdania, możesz zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "progesterone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Serum levels of LH, FSH and progesterone were not significantly affected.

Stężenia LH, FSH oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione.

Progesterone concentrations were not affected when the medicinal products were co-administered.

Stężenia progesteronu nie zmieniały się podczas jednoczesnego podawania tych produktów leczniczych.

The active substance in Implanon, etonogestrel, is a synthetic female hormone resembling progesterone.

Substancja czynna preparatu Implanon, etonogestrel, jest syntetycznym hormonem żeńskim przypominającym progesteron.

However, it may affect the results of a blood test for a hormone called progesterone and some blood clotting tests.

Może jednak wpływać na wyniki badań zawartości hormonu progesteronu we krwi oraz na niektóre badania krzepliwości krwi.

Decreased serum estradiol and progesterone concentrations have been reported in women treated with human leukocyte interferon.

U kobiet leczonych ludzkim interferonem leukocytarnym stwierdzano zmniejszenie stężenia estradiolu i progesteronu.

The combination of estrogen- and/ or progesterone-based contraceptives and INTELENCE can be used without dose adjustment.

Środki antykoncepcyjnych zawierające estrogeny i (lub) progesteron można podawać razem z preparatem INTELENCE bez zmiany dawki.

Decreased serum estradiol and progesterone concentrations have been reported in women treated with human leukocyte interferon. na

U kobiet leczonych ludzkim interferonem leukocytarnym stwierdzano zmniejszenie stężenia estradiolu i progesteronu.

Serum levels of luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH) and progesterone were not significantly affected.

Stężenia hormonu luteinizującego (LH), hormonu folikulotropowego (FSH) oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione.

After ovulation, LH stimulates progesterone production in the corpus luteum by increasing the conversion of cholesterol to pregnenolone.

owulacji, LH stymuluje wytwarzanie progesteronu w ciałku żółtym poprzez zwiększenie przekształcania cholesterolu do pregnenolonu.

There was also a significant decrease in progesterone receptor expression consistent with a lack of intrinsic estrogen agonist effects.

Stwierdzono także, że w znaczącym stopniu zmniejszyła się ekspresja receptora progesteronowego, co potwierdza brak wewnętrznej aktywności estrogenowej.

There was a tendency towards an increased incidence of LH and progesterone rises in women with a higher body weight (> 80 kg), but no effect on clinical outcome was observed.

U kobiet z większą masą ciała (> 80 kg) występowała tendencja częstszego wzrostu stężenia LH i progesteronu, ale nie obserwowano wpływu tego zjawiska na wynik kliniczny.

In both arms, after the last cycle of chemotherapy, patients with positive estrogen and/ or progesterone receptors received tamoxifen 20 mg daily for up to 5 years.

W obu grupach po ostatnim cyklu chemioterapii pacjenci z dodatnimi receptorami estrogenowymi i (lub) progesteronowymi otrzymywali tamoksyfen w dawce 20 mg na dobę przez okres aż do 5 lat.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: szachy na lodzie, osoba która płynnie przechodzi z jednej identyfikacji płciowej w inną, wyciągnąć królika z kapelusza, zakon, pod kątem prostym

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.