Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "prison"

 

"prison" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 581

prison {rzeczownik}

prison {rzecz.} (też: jail, gaol, incarceration)

Guantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.

Więzienie Guantánamo było wynaturzeniem i hańbą od dnia jego otwarcia.

As was stated earlier, the whole country is like an open prison.

Jak już wcześniej powiedziano, cały kraj przypomina otwarte więzienie.

And he said, "Okay, we can talk about it, but look at my prison.

A on na to: "OK, możemy o tym porozmawiać, ale spójrz na moje więzienie.

Nevertheless, I accept that Guantánamo Bay prison should close.

Mimo to akceptuję fakt, iż więzienie w Guantanamo powinno zostać zamknięte.

They are arrested, interrogated and sentenced to prison.

Aresztuje się ich, przesłuchuje i skazuje na więzienie.

prison {rzecz.}

  pierdel {m.} [slg.]

to prison {czasownik}

to prison [prisoned|prisoned] {czas. przech.} [rzadk.]

to prison [prisoned|prisoned] {czas. przech.} [rzadk.]

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "prison":

 

Podobne tłumaczenia

"prison" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "prison" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A woman who served time in prison, and two of whose children are still in prison?

Kobieta, która odbywała karę więzienia, a dwójka jej dzieci wciąż w nim przebywa?

Personally, I will be thinking of all the prisoners rotting in Chinese prisons.

Osobiście będę myślał o wszystkich więźniach gnijących w chińskich więzieniach.

The migrants also include illegal immigrants, criminals released from prison.

Wśród imigrantów są także imigranci nielegalni, przestępcy zwolnieni z więzienia.

The conditions prevailing at Guantanamo and other prisons are totally unacceptable.

Warunki, panujące w Guantanamo i innych więzieniach, są w całości nie do przyjęcia.

(Laughter) Second: spend as much of your life in prison as you possibly can.

(śmiech) Po drugie: spędźcie w więzeniu tak długo, jak się da. ~~~ (śmiech).

Orlando Zapata, a Cuban political prisoner, died having staged a hunger strike.

Orlando Zapata, kubański więzień polityczny, zmarł prowadząc strajk głodowy.

(RO) As has already been mentioned, Sam Rainsy has been given two prison sentences.

(RO) Jak już wspomniano, wobec Sama Rainsy'ego wydano dwa wyroki więzienia.

The exact numbers differ from country to country, as do prison conditions.

Dokładne liczby różnią się w zależności od kraju, podobnie jak warunki więzienia.

What crime did Zapata commit which led to him being in that prison in the first place?

Po pierwsze, jakie to przestępstwo popełnił Zapata, że znalazł się w tym więzieniu?

Moreover, prison officers receive financial rewards for caning prisoners.

Ponadto, pracownicy więzień otrzymują nagrody pieniężne za chłostanie więźniów.

We converted this into an ashram -- from a prison to an ashram through education.

Przemieniliśmy to w pustelnię, od więzienia do pustelni poprzez edukację.

And he was beaten, starved, tortured -- lost all his teeth while in prison.

I był on bity, głodzony, torturowany, stracił w więzieniu wszystkie zęby.

Cuba is ruled by a communist tyrant who puts all his opponents in prison.

Rządzi komunistyczny satrapa, który wrzuca do więzień wszystkich swoich przeciwników.

To demand the immediate release of the 5 Cubans being held in US prisons.

Żąda natychmiastowego uwolnienia 5 Kubańczyków przetrzymywanych w więzieniach w USA.

Friends, this has never happened, where everybody in the prison studies.

Przyjaciele, to się nigdy nie zdarzyło, gdy wszyscy w więzieniu uczą się.

And when I walked up to the prison director, I said, "You've got to let her out.

Gdy poszłam do naczelnika więzienia, powiedziałam: "Musicie ją wypuścić.

Prisons, of course, are where people who break our laws are stuck, confined behind bars.

Jednym z nich są więzienia. ~~~ Tam ludzie łamiący nasze prawa są zamknięci za kratami.

He died a horrible death in prison because of a lack of medical treatment.

Zmarł w więzieniu straszną śmiercią z powodu braku dostępu do leczenia.

This also includes the situation of Aung San Suu Kyi, who is in prison.

Dotyczy to również sytuacji Aung San Suu Kyi, która znajduje się w więzieniu.

We all know about prison overcrowding and the allegations of poor treatment of detainees.

Wszystkim nam znane są doniesienia o przepełnieniu więzień i złym traktowaniu osadzonych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.