angielsko-polskie tłumaczenie słowa "prison"

EN prison angielskie tłumaczenie

prison {rzecz.}
to prison {czas. przech.}

EN prison
volume_up
{rzeczownik}

prison (też: incarceration, jail, gaol)
As was stated earlier, the whole country is like an open prison.
Jak już wcześniej powiedziano, cały kraj przypomina otwarte więzienie.
They are arrested, interrogated and sentenced to prison.
Aresztuje się ich, przesłuchuje i skazuje na więzienie.
Guantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.
Więzienie Guantánamo było wynaturzeniem i hańbą od dnia jego otwarcia.
prison
volume_up
pierdel {m.} [slg.]

Synonimy (angielski) dla "prison":

prison

Przykłady użycia - "prison" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishit earned him a prison sentence
Englishto break out of prison
EnglishA woman who served time in prison, and two of whose children are still in prison?
Kobieta, która odbywała karę więzienia, a dwójka jej dzieci wciąż w nim przebywa?
EnglishThe migrants also include illegal immigrants, criminals released from prison.
Wśród imigrantów są także imigranci nielegalni, przestępcy zwolnieni z więzienia.
EnglishThe exact numbers differ from country to country, as do prison conditions.
Dokładne liczby różnią się w zależności od kraju, podobnie jak warunki więzienia.
English(RO) As has already been mentioned, Sam Rainsy has been given two prison sentences.
(RO) Jak już wspomniano, wobec Sama Rainsy'ego wydano dwa wyroki więzienia.
English(Laughter) Second: spend as much of your life in prison as you possibly can.
(śmiech) Po drugie: spędźcie w więzeniu tak długo, jak się da. ~~~ (śmiech).
EnglishAnd when I walked up to the prison director, I said, "You've got to let her out.
Gdy poszłam do naczelnika więzienia, powiedziałam: "Musicie ją wypuścić.
EnglishWe converted this into an ashram -- from a prison to an ashram through education.
Przemieniliśmy to w pustelnię, od więzienia do pustelni poprzez edukację.
EnglishMoreover, prison officers receive financial rewards for caning prisoners.
Ponadto, pracownicy więzień otrzymują nagrody pieniężne za chłostanie więźniów.
EnglishWhat crime did Zapata commit which led to him being in that prison in the first place?
Po pierwsze, jakie to przestępstwo popełnił Zapata, że znalazł się w tym więzieniu?
EnglishSo I was arrested quite early in Stalin's purges, and spent 16 months in a Russian prison.
Zaaresztowano i mnie dosyć wcześnie i spędziłam 16 miesięcy w rosyjskim więzieniu.
EnglishAnd he was beaten, starved, tortured -- lost all his teeth while in prison.
I był on bity, głodzony, torturowany, stracił w więzieniu wszystkie zęby.
EnglishCuba is ruled by a communist tyrant who puts all his opponents in prison.
Rządzi komunistyczny satrapa, który wrzuca do więzień wszystkich swoich przeciwników.
EnglishThis also includes the situation of Aung San Suu Kyi, who is in prison.
Dotyczy to również sytuacji Aung San Suu Kyi, która znajduje się w więzieniu.
EnglishTomorrow, Mikhail Khodorkovsky comes to the end of his four-year prison sentence in Siberia.
Jutro Michaił Chodorkowski kończy swoją czteroletnią karę więzienia na Syberii.
EnglishNow when John heard in the prison the works of the Christ, he sent by his disciples
A Jan usłyszawszy w więzieniu o uczynkach Chrystusowych, posławszy dwóch z uczniów swoich,
EnglishBut the officers that came found them not in the prison; and they returned, and told,
A gdy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu, co wróciwszy się, oznajmili, mówiąc:
EnglishSeparation of a mother and her baby in prison often occurs just hours after birth.
Rozdzielenie matki i dziecka w więzieniach często następuje już po kilku godzinach od porodu.
EnglishFriends, this has never happened, where everybody in the prison studies.
Przyjaciele, to się nigdy nie zdarzyło, gdy wszyscy w więzieniu uczą się.