Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "primer"

 

"primer" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 21

primer {rzeczownik}

primer {rzecz.}

The resolution thus reels off the repetitive old EU primer of neoliberal and meddling policies.

Autorzy rezolucji recytują wiecznie powracający, stary unijny elementarz neoliberalizmu i polityki ingerencji.

Now, a quick primer on DNA.

A teraz, elementarz DNA.

primer {rzecz.} (też: priming paint, primer paint)

primer {rzecz.} [techn.] (też: cap, priming, fuze, detonator)

spłonka {f.} [techn.]

prim {przymiotnik}

prim {przym.} (też: well cared-for, looked-after, kempt, well-groomed)

zadbany {przym. m.}

prim {przym.} (też: stiff, rigid, hard, starchy)

sztywny {przym. m.}

This square might look very square and prim.

Ciągle mało stabilny. ~~~ Kwadrat wygląda na sztywny.

prim {przym.} (też: affected, niminy-piminy, precious, mincing)

afektowany {przym. m.}

prim {przym.} (też: cutesy, prim and proper, dandified, spruce)

wymuskany {przym. m.}

prim {przym.} (też: prim and proper, prudish)

pruderyjny {przym. m.}

prime {przymiotnik}

prime {przym.} (też: first, primary, very first)

pierwszy {przym. m.}

Mr President, ladies and gentlemen, about two weeks ago, the Italian Prime Minister became the first Western Head of Government for many years to visit Belarus.

Panie przewodniczący, panie i panowie! Około dwóch tygodni temu premier Włoch jako pierwszy przywódca rządu zachodniego państwa złożył pierwszą od wielu lat wizytę na Białorusi.

(BG) President, colleagues, at the beginning of July Filip Dimitrov, our first democratically elected prime minister of Bulgaria, retired from politics.

(BG) Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy! Na początku lipca Filip Dimitrow, pierwszy premier Bułgarii, który został wybrany w demokratycznych wyborach, wycofał się z polityki.

Prime Minister Berlusconi is the first to say that freedom of the press is very important, but the freedom to insult, to deceive, to defame and to slander is something altogether different.

Premier Berlusconi pierwszy by przyznał, że wolność prasy jest bardzo ważna, ale wolność obrażania, oszukiwania, zniesławiania i pomawiania to coś zupełnie innego.

It is a special day because for the first time in the history of the European Union the representative, the Prime Minister of this country, namely Slovenia, has the Presidency of the European Union.

Jest on wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej przedstawiciel, premier tego kraju, mianowicie Słowenii, objął prezydencję Unii Europejskiej.

prime {rzeczownik}

prime {rzecz.} (też: full bloom, heyday, inflorescence, efflorescence)

rozkwit {m.}

prime {rzecz.} [sport.]

prima {f.} [sport.]

to prime {czasownik}

to prime [primed|primed] {czas.} (też: to be founded, to consolidate, to bottom, to stain)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "primer":

Synonimy (angielski) dla "prim":

Synonimy (angielski) dla "prime":

 

Podobne tłumaczenia

"primer" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "primer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This report therefore constitutes a primer for interference and colonialism.

To sprawozdanie jest więc zbiorem podstawowych wiadomości z zakresu ingerencji i kolonializmu.

My preference is about 70 coats of this -- matte black auto primer.

Ja wybrałem 70 warstw czarnego, matowego gruntu pod lakier do aut.

In addition to the primers described above, a great many textbooks are now geared toward teaching beginners in specific target groups.

Oprócz przedstawionych tutaj podręczników istnieje duża liczba podręczników dla początkujących dla różnych grup docelowych.

David Hughes at Ohio State University has written a primer on Afrocentric architecture in which he's used some of these fractal structures.

David Hughes z Uniwersytetu Stanowego Ohio napisał podręcznik architektury afrocentrycznej, w którym użył niektórych z tych struktur fraktalnych.

Primers for older kids score points with teen-tailored idioms and topics (e.g. Pingpong by Hueber, sowieso by Langenscheidt, Deutsch mit Grips by Klett).

Podręczniki dla młodzieży charakteryzują się młodzieżowym językiem i tematyką (na przykład Pingpong – Hueber, sowieso – Langenscheidt, Deutsch mit Grips – Klett).
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.