Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "primer"

 

"primer" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 22

primer {rzeczownik}

primer {rzecz.}

The resolution thus reels off the repetitive old EU primer of neoliberal and meddling policies.

Autorzy rezolucji recytują wiecznie powracający, stary unijny elementarz neoliberalizmu i polityki ingerencji.

Now, a quick primer on DNA.

A teraz, elementarz DNA.

primer {rzecz.} [techn.] (też: cap, priming, fuze, detonator)

spłonka {f.} [techn.]

primer {rzecz.} (też: priming paint, primer paint)

prim {przymiotnik}

prim {przym.} (też: stiff, rigid, hard, starchy)

sztywny {przym. m.}

This square might look very square and prim.

Ciągle mało stabilny. ~~~ Kwadrat wygląda na sztywny.

prim {przym.} (też: well cared-for, looked-after, kempt, well-groomed)

zadbany {przym. m.}

prim {przym.} (też: prim and proper, prudish)

pruderyjny {przym. m.}

prim {przym.} (też: cutesy, prim and proper, dandified)

wymuskany {przym. m.}

prim {przym.} (też: affected, niminy-piminy, precious, mincing)

afektowany {przym. m.}

prime {przymiotnik}

prime {przym.} (też: first, primary, very first)

pierwszy {przym. m.}

That is my first comment on the Prime Minister's opening remarks to Parliament.

Jest to mój pierwszy komentarz do uwag wprowadzających premiera dla Parlamentu.

This was the first time a prime minister of India was given a parking ticket.

Był to pierwszy raz, gdy premier w Indiach otrzymał mandat za parkowanie.

Benazir Bhutto was a laureate of the Liberal International Prize For Freedom, which we presented her the first time she was Prime Minister.

Benazir Bhutto była laureatką międzynarodowej nagrody za dokonania na rzecz wolności, którą otrzymała, gdy po raz pierwszy była premierem.

For the first time, the Prime Ministers of Poland and the Russian Federation are paying tribute to the victims of the crime in Katyń together, today, 7 April.

Hołd ofiarom zbrodni w Katyniu oddają dzisiaj, w dniu 7 kwietnia, po raz pierwszy wspólnie premierzy Polski i Federacji Rosyjskiej.

Mr President, ladies and gentlemen, about two weeks ago, the Italian Prime Minister became the first Western Head of Government for many years to visit Belarus.

Panie przewodniczący, panie i panowie! Około dwóch tygodni temu premier Włoch jako pierwszy przywódca rządu zachodniego państwa złożył pierwszą od wielu lat wizytę na Białorusi.

prime {rzeczownik}

prime {rzecz.} [sport.]

prima {f.} [sport.]

prime {rzecz.} (też: full bloom, heyday, inflorescence)

rozkwit {m.}

to prime {czasownik}

to prime [primed|primed] {czas.} (też: to be founded, to consolidate, to bottom)

gruntować {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "primer":

Synonimy (angielski) dla "prim":

Synonimy (angielski) dla "prime":

 

Podobne tłumaczenia

"primer" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "primer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

My preference is about 70 coats of this -- matte black auto primer.

Ja wybrałem 70 warstw czarnego, matowego gruntu pod lakier do aut.

This report therefore constitutes a primer for interference and colonialism.

To sprawozdanie jest więc zbiorem podstawowych wiadomości z zakresu ingerencji i kolonializmu.

The four primers are all coherently organized, so learners can get their bearings in each lesson without any difficulty.

Te cztery podręczniki posiadają logiczną konstrukcję i strukturę. Dzięki temu uczniowie bez problemu orientują się w każdej lekcji.

In addition to the primers described above, a great many textbooks are now geared toward teaching beginners in specific target groups.

Oprócz przedstawionych tutaj podręczników istnieje duża liczba podręczników dla początkujących dla różnych grup docelowych.

David Hughes at Ohio State University has written a primer on Afrocentric architecture in which he's used some of these fractal structures.

David Hughes z Uniwersytetu Stanowego Ohio napisał podręcznik architektury afrocentrycznej, w którym użył niektórych z tych struktur fraktalnych.

Primers for older kids score points with teen-tailored idioms and topics (e.g. Pingpong by Hueber, sowieso by Langenscheidt, Deutsch mit Grips by Klett).

Podręczniki dla młodzieży charakteryzują się młodzieżowym językiem i tematyką (na przykład Pingpong – Hueber, sowieso – Langenscheidt, Deutsch mit Grips – Klett).
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.