angielsko-polskie tłumaczenie słowa "pride"

EN pride angielskie tłumaczenie

pride {rzecz.}

EN pride
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Zoologia

1. ogólne

pride (też: self-respect)
It is celebrating Statehood Day, which is a festival of national pride.
Świętuje dzień państwowości, uroczystość związaną z dumą narodową.
They're a form of entertainment, they're a form of art, a pride of ownership.
Są pewną formą rozrywki, formą sztuki, dumą posiadania.
We receive this news with pleasure and pride, as the Treaty will enable further enlargement.
Ta miła wiadomość napawa nas dumą, gdyż traktat umożliwi dalsze rozszerzenie UE.
pride (też: haughtiness, airs and graces)
covetings, wickednesses, deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness:
Kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, niewstyd, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupstwo.
Pride [goeth] before destruction, And a haughty spirit before a fall.
Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha.
The proud and haughty man, scoffer is his name; He worketh in the arrogance of pride.
Hardego i pysznego imię jest naśmiewca, który wszysko poniewoli i z pychą czyni.
pride (też: arrogance)
pride
President Ahmadinejad yesterday referred with pride to the example of America as a country which is still carrying out the death penalty.
Prezydent Ahmadineżad powołał się wczoraj z chlubą na przykład amerykański jako kraju, który wykonuje dotychczas karę śmierci.
Extra virgin olive oil, green gold, which has always been the pride of my land, is in danger of turning into civil and social death.
Oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia, temu "zielonemu złotu”, które zawsze było chlubą mojego regionu, zagraża to, że jej produkcja zacznie równać się śmierci cywilnej i społecznej.
pride (też: impertinence)
volume_up
hardość {f.} [starom.]

2. Zoologia

trending_flat
"of lions"

pride
volume_up
stado {n.} [zool.]
BJ: And you have to know that, when a male lion is killed, it completely disrupts the whole pride.
Beverly: Musicie wiedzieć, że gdy zabija się lwa samca, to całkowicie rozbija się życie całego stada.
A new male comes into the area and takes over the pride, and, of course, first of all kills all the cubs and possibly some of the females that are defending their cubs.
Teren przejmuje nowy samiec, który przejmuje też władzę w stadzie, i, rzecz jasna, najpierw zabija wszystkie młode i czasami niektóre samice, broniące swojego potomstwa.

Synonimy (angielski) dla "pride":

pride

Przykłady użycia - "pride" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto pride oneself on sth
Englishto pride oneself on sth
English[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.
Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.
EnglishAnd a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines.
I będzie mieszkał bękart w Azocie, a tak wykorzenię pychę Filistyńczyków.
EnglishThere is still a long way to go before we can take pride in the EU's agricultural policy.
Jeszcze daleka droga zanim będziemy mogli być dumni z polityki rolnej UE.
EnglishWhenever we see that IIMA, it was such a pride for us to go to that camp.
Mówimy, że jesteśmy dumni z udziału w tym obozie. ~~~ Pojechaliśmy tam.
EnglishThe parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
W dobiegającej już końca kadencji Parlament odnotował na swoim koncie wiele ważnych dokonań.
EnglishThat he may withdraw man [from his] purpose, And hide pride from man;
Aby człowieka odwiódł od złej sprawy jego, i pychę od męża aby odjął;
EnglishThe wicked, in the pride of his countenance, [saith], He will not require [it].
Niepobożny dla pychy, którą po sobie pokazuje, nie pyta się o Boga; wszystka myśl jego, że niemasz Boga.
EnglishIt would achieve some national pride, but not go ahead and build a weapon.
Będą mieli z czego być dumni, ale broni z tego nie zbudują.
EnglishThese initiatives must take pride of place in that context.
Mając to na uwadze, możemy być dumni z pozycji, jakie zajmują przedmiotowe inicjatywy.
EnglishThe crown of pride of the drunkards of Ephraim shall be trodden under foot:
Nogami podeptana będzie pyszna korona, pijanicy Efraimscy
EnglishIn the mouth of the foolish is a rod for [his] pride; But the lips of the wise shall preserve them.
W ustach głupiego jest rózga hardości; ale wargi mądrych strzegą ich.
EnglishWe take pride in the fact that human rights are the foundation of the Union.
Szczycimy się, że fundamentem Unii są prawa człowieka.
Englishand though in a land of peace thou art secure, yet how wilt thou do in the pride of the Jordan?
a ponieważ w ziemi pokoju, w którejś ufał, ustawasz, a cóż sprawisz przy tej nadętości Jordanu?
EnglishThere they cry, but none giveth answer, Because of the pride of evil men.
Tedy wołająli dla hardości złych, on ich nie wysłuchuje.
EnglishParliament is fighting for its competence not for the sake of this House's pride and glory.
Parlament walczy o swe kompetencje nie dla chwały tej Izby.
EnglishLet not the foot of pride come against me, And let not the hand of the wicked drive me away.
Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoję nad uprzejmymi sercem.
EnglishThat is the pride which I have and will continue to have in the years to come.
Z tego jestem i będę dumny przez kolejne lata.