Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "previous"

 

"previous" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 1337

previous {przymiotnik}

previous {przym.} (też: antecedent, anterior, prior, former)

poprzedni {przym. m.}

In the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.

W końcu poprzedni ubezpieczyciel zgodził się zachować jego składki w kraju A.

The infection rates, to which previous speakers have referred, speak for themselves.

Ilość zarażeń, o których wspomnieli poprzedni mówcy, mówi sama za siebie.

As previous speakers have said, gambling is not like any normal service.

Jak powiedzieli już poprzedni mówcy, hazard nie przypomina żadnej normalnej usługi.

Previous speakers have mentioned what this is actually about: a new effective vaccine.

Poprzedni mówcy wspomnieli już, o co tak naprawdę chodzi: o nową, skuteczną szczepionkę.

As the previous speaker mentioned, many Member States are concerned.

Jak wspomniał poprzedni mówca, dotyka on wielu państw członkowskich.

previous {przym.} (też: former, last, prior, front)

przedni {przym. m.}

previous {przym.} (też: until now)

dotychczasowy {przym. m.}

Your previous Italian insurer must provide you with a record of your claims history on request.

Na życzenie dotychczasowy włoski ubezpieczyciel powinien przesłać dokumenty potwierdzające bezwypadkowy przebieg ubezpieczenia.

(ES) Mr President, just a few very specific questions: how can we go back to the EU BAM to the Rafah crossing point, given the insecurity of the previous situation?

(ES) Panie przewodniczący! Tylko kilka konkretnych pytań: jak możemy wrócić do umieszczenia misji EU BAM na przejściu w Rafah, mając na uwadze dotychczasowy brak stabilności?

The euro is as stable and credible as the best-performing currencies previously used in the euro area countries.

Euro jest walutą równie stabilną i wiarygodną jak najmocniejsze dotychczasowe waluty krajowe.

previous {przym.} (też: antecedent, anterior)

uprzedni {przym. m.}

Caution should be exercised in patients previously treated with lepirudin who had developed lepirudin antibodies.

W przypadku pacjentów, u których uprzednie stosowanie lepirudyny spowodowało wytwarzanie przeciwciał przeciwko lepirudynie, należy zachować ostrożność.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "previous":

 

Podobne tłumaczenia

"previous" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "previous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Withdrawing a second dose of Enbrel from a vial that was previously prepared k.

Pobieranie drugiej dawki roztworu leku Enbrel z przygotowanej wcześniej fiolki k.

(DA) Mr President, I share the concerns and views expressed by previous speakers.

(DA) Panie Przewodniczący! Podzielam obawy i opinie wyrażone przez przedmówców.

President Barroso called at the previous summits for a resolution of this matter.

Przewodniczący Barroso wezwał na poprzednim szczycie o rezolucję w tym względzie.

You could have made the same mistakes as the previous Belgian Presidency in 2001.

Mogliście popełnić te same błędy, co poprzednia prezydencja belgijska w 2001 roku.

(PL) In contradistinction to the previous speaker, I endorsed the amending budget.

(PL) Ja, w odróżnieniu od mojego przedmówcy, głosowałem za tą poprawką budżetu.

Patients who previously failed bosentan therapy were excluded from the study.

Wykluczono pacjentów, którzy nie zareagowali uprzednio na leczenie bosentanem.

Withdrawing a second dose of Enbrel from a vial that was previously prepared

Pobieranie drugiej dawki roztworu leku Enbrel z przygotowanej wcześniej fiolki

We discussed these in the previous debate, so I am not going to repeat them.

Omawialiśmy je na poprzednich posiedzeniach, więc nie będę już tego powtarzać.

Mr President, I do not need to go over much of what the previous speaker has said.

Panie przewodniczący! Nie muszę wiele dodawać do tego, co powiedział mój przedmówca.

The patients had experienced at least two relapses in the previous two years.

U pacjentów wystąpiły przynajmniej dwa nawroty w ciągu ostatnich dwóch lat.

Seventy-seven percent of the patients had been previously exposed to anthracyclines.

Siedemdziesiąt siedem procent pacjentów otrzymywało wcześniej antracykliny.

I believe that I have already answered this question in my previous answer.

Wydaje mi się, że odpowiedziałem już na to pytanie w mojej poprzedniej odpowiedzi.

First, the positives, which have also been mentioned by the previous speaker.

Skupię się najpierw na pozytywach już wspomnianych przez mojego przedmówcę.

(PL) Madam President, I would like to start with what the previous speaker said here.

Pani przewodnicząca! Chciałbym zacząć od tego, co poprzednik mój tutaj mówił.

I agree with the previous speaker who said that the Commission needs to be appointed.

Zgadzam się z moim przedmówcą, który powiedział, że trzeba mianować Komisję.

if you have a previous history of Neuroleptic Malignant Syndrome Symptom Complex (NMS)

u pacjenta stwierdzano w przeszłości złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS) i (lub)

had a problem with your heart during the past six months or any previous serious heart

jeśli występowały dolegliwości ze strony serca w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub

Patients previously treated with chemotherapy with or without radiotherapy

Pacjenci uprzednio leczeni chemioterapią z radioterapią lub bez radioterapii

In contrast to what previous speakers have said, the goals were not wrong.

Nie zgadzam się z moimi przedmówcami i uważam, że przyjęte cele nie były złe.

Most of them had no previous experience of pursuing EU cooperation policy.

Większość z nich nie ma doświadczenia w realizacji wspólnotowej polityki współpracy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

pretzel · prev. · prevailing · prevalence · prevalent · prevarication · prevention · preventive · preventorium · preview · previous · previously · prevision · prevue · prewar · prexy · prey · prezzie · prezzies · PRI · price

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.