Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "preview"

 

"preview" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 23

preview {rzeczownik}

preview {rzecz.} (też: examination, critical observation)

podgląd {m.}

Then hover over the arrows that appear next to the result to see a visual preview of that result.

Następnie wskaż strzałki widoczne obok, aby wyświetlić wizualny podgląd danej pozycji.

You can also watch a preview of the video from your Documents List in the details pane on the right.

Możesz również obejrzeć podgląd filmu z listy dokumentów w okienku szczegółów po prawej stronie.

Instant Preview is available for most types of pages in Web search results.

Podgląd w wyszukiwarce jest dostępny dla większości typów stron figurujących w wynikach wyszukiwania Google.

To dismiss the preview, move your cursor away from the arrows or click the X in the top corner of the preview.

Aby zamknąć podgląd, ustaw kursor z dala od strzałek lub kliknij X w górnym narożniku podglądu.

Because of this, there's no Print preview option.

Z tego powodu w tej przeglądarce nie ma opcji Podgląd wydruku.

preview {przymiotnik}

preview {przym.} (też: pre-release)

przedpremierowy {przym. m.}

preview {przym.} (też: first, first-night)

prapremierowy {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "preview":

 

Podobne tłumaczenia

"preview" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "preview" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To close the preview, click the X in the upper right of the pane or click the Eye icon again.

Aby zamknąć widok szczegółów, kliknij X w prawym górnym rogu okienka.

In the preview pane, you can find the following information:

W widoku szczegółów w każdym wierszu można znaleźć następujące informacje:

You can also zoom in and out of the preview, using the magnifying glass buttons, also in the toolbar.

Widok w wersji dla komputerów nie jest dostępny w dla arkuszy kalkulacyjnych Google.

This will open the online preview, displaying the individual slides plus the explanatory text for each.

Po kliknięciu na ekranie pojawią się pojedyncze slajdy wraz z opisami.

For a preview, choose a topic on the left-hand side.

Aby przejrzeć materiały, wybierz temat z menu po lewej stronie.

This year, Whole Earth Catalog has a supplement that I'll preview today, called Whole Earth Discipline.

Tegoroczny katalog "Whole Earth Catalog" zawiera dodatek pt. "Whole Earth Discipline", który dziś przedstawię.

After selecting the file you want to open, you'll see a preview.

Aby to zrobić, kliknij Komputer u dołu ekranu.

This initiative was previewed in the Commission's recovery plan the previous month.

Inicjatywa ta została uwzględniona w zeszłym miesiącu w ramach opracowanego przez Komisję planu naprawy gospodarczej.

In general, Google updates the Instant Preview snapshot as part of our web crawling process.

Ogólnie migawka wyświetlana w podglądzie w wyszukiwarce Google jest aktualizowana w ramach procesu indeksowania sieci.

This is a sneak preview.

To krótka zapowiedź.

If you've recently updated your page and the changes aren't reflected in Instant Preview, wait a day or so and then check again.

Jeśli zmiany wprowadzone niedawno na stronie nie są jeszcze widoczne w podglądzie w wyszukiwarce, poczekaj dzień lub dwa i sprawdź ponownie.

Give them a preview.

Otwartymi rękami.

And before I launch into the display of some of the slides and into the preview, I would like to point out this beautiful detail about scientists and design.

Zanim rozpocznę pokaz zdjęć, chciałabym podkreślić, ten piękny szczegół dotyczący nauki i designu.

For some previews, highly relevant parts of the page will appear in text call-out boxes over the preview image to help you see where your query appears on the page.

Na niektórych podglądach fragmenty strony z tekstem o dużej trafności są specjalnie oznaczone, aby pomóc w zlokalizowaniu wyszukiwanego hasła na stronie.

You have just seen a preview of the marvelous fight to come... between " Malevolent " Marvin Shabazz... and James " The Grip Reaper " Roper!

Widzieliście właśnie pokaz wspaniałej walki, która odbędzie się niebawem... pomiędzy " Malevolent " Marvin' em Shabazz' em... i James' em " The Grip Reaper " Roper' em!
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.