Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "preview"

 

"preview" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 25

preview {rzeczownik}

preview {rzecz.} (też: examination, critical observation)

podgląd {m.}

Once you find a template you like, you can preview it and use it.

Po znalezieniu odpowiedniego szablonu można wyświetlić jego podgląd lub od razu go użyć.

Then hover over the arrows that appear next to the result to see a visual preview of that result.

Następnie wskaż strzałki widoczne obok, aby wyświetlić wizualny podgląd danej pozycji.

You can also watch a preview of the video from your Documents List in the details pane on the right.

Możesz również obejrzeć podgląd filmu z listy dokumentów w okienku szczegółów po prawej stronie.

To see an Instant Preview, hover your cursor over a result.

Aby zobaczyć Podgląd w wyszukiwarce, najedź wskaźnikiem myszy na wynik.

To preview how your document looks before you print it, go to the File menu and select Print preview.

Aby zobaczyć podgląd dokumentu przed jego wydrukowaniem, przejdź do menu Plik i wybierz Podgląd wydruku.

preview {przymiotnik}

preview {przym.} (też: first, first-night)

prapremierowy {przym. m.}

preview {przym.} (też: pre-release)

przedpremierowy {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "preview":

 

Podobne tłumaczenia

"preview" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "preview" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Now, we're going to do other poems for you, and here's a preview of some of the poets.

Teraz zabieramy się za opracowywanie innych wierszy. ~~~ A oto zapowiedzi kilkorga poetów.

To close the preview, click the X in the upper right of the pane or click the Eye icon again.

Aby zamknąć widok szczegółów, kliknij X w prawym górnym rogu okienka.

In the preview pane, you can find the following information:

W widoku szczegółów w każdym wierszu można znaleźć następujące informacje:

You can also zoom in and out of the preview, using the magnifying glass buttons, also in the toolbar.

Widok w wersji dla komputerów nie jest dostępny w dla arkuszy kalkulacyjnych Google.

This will open the online preview, displaying the individual slides plus the explanatory text for each.

Po kliknięciu na ekranie pojawią się pojedyncze slajdy wraz z opisami.

For a preview, choose a topic on the left-hand side.

Aby przejrzeć materiały, wybierz temat z menu po lewej stronie.

This year, Whole Earth Catalog has a supplement that I'll preview today, called Whole Earth Discipline.

Tegoroczny katalog "Whole Earth Catalog" zawiera dodatek pt. "Whole Earth Discipline", który dziś przedstawię.

After selecting the file you want to open, you'll see a preview.

Aby to zrobić, kliknij Komputer u dołu ekranu.

In general, Google updates the Instant Preview snapshot as part of our web crawling process.

Ogólnie migawka wyświetlana w podglądzie w wyszukiwarce Google jest aktualizowana w ramach procesu indeksowania sieci.

After previewing it and confirming it's what you submitted, you could submit it into the Mechanical Turk with no other context.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu tego co przesłałeś, mogłeś przekazać to do Mechanical Turk bez żadnego kontekstu.

This is a sneak preview.

To krótka zapowiedź.

If you've recently updated your page and the changes aren't reflected in Instant Preview, wait a day or so and then check again.

Jeśli zmiany wprowadzone niedawno na stronie nie są jeszcze widoczne w podglądzie w wyszukiwarce, poczekaj dzień lub dwa i sprawdź ponownie.

Give them a preview.

Otwartymi rękami.

And before I launch into the display of some of the slides and into the preview, I would like to point out this beautiful detail about scientists and design.

Zanim rozpocznę pokaz zdjęć, chciałabym podkreślić, ten piękny szczegół dotyczący nauki i designu.

For some previews, highly relevant parts of the page will appear in text call-out boxes over the preview image to help you see where your query appears on the page.

Na niektórych podglądach fragmenty strony z tekstem o dużej trafności są specjalnie oznaczone, aby pomóc w zlokalizowaniu wyszukiwanego hasła na stronie.

You have just seen a preview of the marvelous fight to come... between " Malevolent " Marvin Shabazz... and James " The Grip Reaper " Roper!

Widzieliście właśnie pokaz wspaniałej walki, która odbędzie się niebawem... pomiędzy " Malevolent " Marvin' em Shabazz' em... i James' em " The Grip Reaper " Roper' em!

If you're unsure about what information you're providing, you can see a preview of your data before it's entered in theform by hovering your cursor over the AutoFill button or one of your profiles.

Oprócz zapisania swoich danych kontaktowych w profilu funkcji Autouzupełnianie można także zapisać dane karty kredytowej i zabezpieczyć je hasłem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

pretty · pretzel · prev. · prevailing · prevalence · prevalent · prevarication · prevention · preventive · preventorium · preview · previous · previously · prevision · prevue · prewar · prexy · prey · prezzie · prezzies · PRI

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.