angielsko-polskie tłumaczenie słowa "poster"

EN poster angielskie tłumaczenie

poster {rzecz.}

EN poster
play_circle_outline
{rzeczownik}

poster (też: placard)
This is actually a poster of Notre Dame that registered correctly.
To jest właściwie plakat Notre Dame dobrze zarejestrowany.
Poster for Atlantic Center for the Arts, a school in Florida.
Plakat dla szkoły na Florydzie o nazwie Atlantic Center for the Arts.
Or a jazz poster with a happy face and a more aggressive face.
Albo jazzowy plakat z buźką wesołą... i groźną.
poster (też: placard, playbill)

Synonimy (angielski) dla "poster":

poster

Przykłady użycia - "poster" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLike this Donna Toney poster, or Chopin, or Mozart, or La Monte Young.
Jak przy tym plakacie Donny Toney czy Chopina, czy Mozarta, czy La Monte Young.
EnglishWhy do we not have a poster in all our constituency office windows advertising SOLVIT?
Dlaczego we wszystkich oknach naszych biur poselskich nie mamy plakatów promujących sieć SOLVIT?
English. ~~~ We also have Dave Hackenberg, who is the poster child of CCD.
Jest też Dave Hackenberg, który zidentyfikował zespół masowego ginięcia i zaczął bić na alarm.
EnglishWhy isn't it on every poster across the third world?
Dlaczego nie piszą o tym na każdym plakacie w krajach trzeciego świata?
English"Instant Activities for Your Apple" -- ~~~ free poster in each book? ~~~ This was how computing began.
A czy ktoś pamięta ten podręcznik "Krótkie Ćwiczenia dla Twojego Apple'a" z darmowym plakatem w każdym egzemplarzu?
EnglishAnd I'm not here to be the poster girl for the homeless.
EnglishHe had misheard me and thought I was coming up because I was trying to make a poster, and so wasn't prepared to take me into the mines.
Myślał, że przygotowywałem poster, i nie był gotowy zabrać mnie do kopalni. ~~~ Dał się jednak przekonać.
EnglishWhich, when you actually have to design a Beethoven poster, comes in handy, because the visual information of the logo and the actual poster is exactly the same.
Co bardzo przydaje się dzięki graficznym właściwościom, kiedy chcesz zaprojektować poster Beethovena. ~~~ Poster jest identyczny.
EnglishThe German mark, on the other hand, which was always held up as a poster child for stability, had a mean inflation rate of 3% over its 50 years of existence.
Z kolei niemiecka marka, która zawsze podawana była jako modelowy przykład stabilności, odnotowała w ciągu 50 lat swego istnienia średnią stopę inflacji w wysokości 3%.