Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "poster"

 

"poster" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 36

poster {rzeczownik}

poster {rzecz.} (też: placard)

plakat {m.}

So here, if you look at this poster, it has all the trappings of Western culture.

Gdy spojrzymy na ten plakat, to widzimy wszystkie przywileje kultury zachodu.

When it started, a large cinema poster descended from the roof.

Gdy ta historia się rozpoczyna, z sufitu spływa w dół wielki plakat kinowy.

Poster for Atlantic Center for the Arts, a school in Florida.

Plakat dla szkoły na Florydzie o nazwie Atlantic Center for the Arts.

This is actually a poster of Notre Dame that registered correctly.

To jest właściwie plakat Notre Dame dobrze zarejestrowany.

It's this poster with all these reasons why beer is better than a woman.

To ten plakat o tym, dlaczego piwo jest lepsze od kobiet.

poster {rzecz.} (też: playbill, placard)

afisz {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "poster":

 

Podobne tłumaczenia

"poster" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "poster" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The streets of Turin were covered with red posters announcing the slogan of the Olympics.

Ulice Turynu były pokryte czerwonymi plakatami głoszącymi slogan olimpiady.

Like this Donna Toney poster, or Chopin, or Mozart, or La Monte Young.

Jak przy tym plakacie Donny Toney czy Chopina, czy Mozarta, czy La Monte Young.

It has neon concert posters, a bar and, of course, the leg lamp, which is very important.

Mamy neony, plakaty koncertów, bar, i oczywiście lampę w kształcie nogi; kluczowy element.

Posters from the Euro 2002 Information Campaign at Dublin Airport

Plakaty wykorzystane w kampanii informacyjnej EURO 2002 na lotnisku w Dublinie.

Why do we not have a poster in all our constituency office windows advertising SOLVIT?

Dlaczego we wszystkich oknach naszych biur poselskich nie mamy plakatów promujących sieć SOLVIT?

" The Poster Child for Abortion " or " The Girl with the Vertical Smile ".

" dziecko po aborcii " czy " Dziewczyna z pionowym uśmiechem ".

I just took a few photos of the kids, and the next day I came with the posters and we pasted them.

Zrobiłem kilka fotografii dziecięcych i następnego dnia rozklejałem już plakaty z nimi.

Let his posterity be cut off; In the generation following let their name be blotted out.

Potomkowie jego niech z korzenia wycięci będą; w drugiem pokoleniu niech będzie wygładzone imię ich.

And so that ingenuity is inspiring. ~~~ We also have Dave Hackenberg, who is the poster child of CCD.

Jest też Dave Hackenberg, który zidentyfikował zespół masowego ginięcia i zaczął bić na alarm.

And they had the farmers -- there is posters they put in the barn, and they have a DVD.

W chlewach rozwieszono plakaty informacyjne, wydano DVD.

They had no logo and no identity, but they had these very iconic posters painted by Paul Davis.

Nie mieli logo ani identyfikacji graficznej, ale mieli te kultowe wprost plakaty autorstwa Paula Davisa.

Education, however, must not be confined to poster campaigns or visits to schools by government ministers.

Jednak edukacja nie może się ograniczać do kampanii plakatowej lub wizyt ministrów w szkołach.

Why isn't it on every poster across the third world?

Dlaczego nie piszą o tym na każdym plakacie w krajach trzeciego świata?

But then again, it's on my list of didactic posters.

Tak jak poprzednie i ten znalazł się na liście plakatów pouczających.

So, I met the man, walked in his office, and saw these posters and magazine covers of people he has coached.

Spotkałam się z nim... ...zobaczyłam wszystkie te plakaty i okładki gazet z jego podopiecznymi.

"Instant Activities for Your Apple" -- ~~~ free poster in each book? ~~~ This was how computing began.

A czy ktoś pamięta ten podręcznik "Krótkie Ćwiczenia dla Twojego Apple'a" z darmowym plakatem w każdym egzemplarzu?

And I'm not here to be the poster girl for the homeless.

Człowiek pokona wszystko, gdy ma nadzieję.

Now, it doesn't look terribly interesting, but it does have something that distinguishes it from a lot of other posters.

Nie wygląda oszałamiająco, ale ma w sobie coś, co wyróżnia go spośród wielu innych plakatów.

This is a group in New York called the Coalition for a Smoke-free Environment -- asked me to do these posters.

To jest grupa z Nowego Jorku o nazwie Koalicja na rzecz Środowiska wolnego od Dymu; poprosili, abym zrobił dla nich plakaty.

I wanted to make posters, not newspapers.

Chciałem robić plakaty, nie gazety.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.