Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "poster"

 

"poster" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 47

poster {rzeczownik}

poster {rzecz.} (też: placard)

plakat {m.}

Poster for Atlantic Center for the Arts, a school in Florida.

Plakat dla szkoły na Florydzie o nazwie Atlantic Center for the Arts.

This is actually a poster of Notre Dame that registered correctly.

To jest właściwie plakat Notre Dame dobrze zarejestrowany.

It's this poster with all these reasons why beer is better than a woman.

To ten plakat o tym, dlaczego piwo jest lepsze od kobiet.

And here's just a series of experiments where I ask the question of -- does a poster have to be square?

Przedstwię wam serię eksperymentów, w których przewija się pytanie, "Czy plakat musi być kwadratowy?".

My intent is to have a literary accompaniment that explains the poster, in case you don't get it.

Moim celem jest posiadać pisemnego odniesienia, które wyjaśnia plakat, w razie gdybyście go nie zrozumieli.

poster {rzecz.} (też: playbill, placard)

afisz {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "poster":

 

Podobne tłumaczenia

"poster" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "poster" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Thank you very much, Mr Batten, for drawing my attention to the posters.

Panie Pośle Batten! Bardzo dziękuję za zwrócenie mojej uwagi na plakaty.

Like this Donna Toney poster, or Chopin, or Mozart, or La Monte Young.

Jak przy tym plakacie Donny Toney czy Chopina, czy Mozarta, czy La Monte Young.

I put these words out there for those who have ears to hear, and for posterity.

Słowa te kieruję zarówno do wszystkich słuchaczy, jak i do potomności.

You can see here, in the different EU languages, some of the posters that feature this motto.

Tutaj można zobaczyć plakaty ilustrujące hasło w różnych językach UE.

Posters from the Euro 2002 Information Campaign at Dublin Airport

Plakaty wykorzystane w kampanii informacyjnej EURO 2002 na lotnisku w Dublinie.

Disciplinary action is not being taken because they held up posters and banners.

Działania dyscyplinarne nie zostały podjęte, ponieważ posłowie trzymali plakaty i transparenty.

Why do we not have a poster in all our constituency office windows advertising SOLVIT?

Dlaczego we wszystkich oknach naszych biur poselskich nie mamy plakatów promujących sieć SOLVIT?

Let his posterity be cut off; In the generation following let their name be blotted out.

Potomkowie jego niech z korzenia wycięci będą; w drugiem pokoleniu niech będzie wygładzone imię ich.

And so that ingenuity is inspiring. ~~~ We also have Dave Hackenberg, who is the poster child of CCD.

Jest też Dave Hackenberg, który zidentyfikował zespół masowego ginięcia i zaczął bić na alarm.

And they had the farmers -- there is posters they put in the barn, and they have a DVD.

W chlewach rozwieszono plakaty informacyjne, wydano DVD.

They had no logo and no identity, but they had these very iconic posters painted by Paul Davis.

Nie mieli logo ani identyfikacji graficznej, ale mieli te kultowe wprost plakaty autorstwa Paula Davisa.

These websites, brochures, books, maps and posters explain what the EU is and what it does.

Strony internetowe, broszury, książki, mapy i plakaty wyjaśniają, czym jest Unia i jakie są jej zadania.

Why isn't it on every poster across the third world?

Dlaczego nie piszą o tym na każdym plakacie w krajach trzeciego świata?

But then again, it's on my list of didactic posters.

Tak jak poprzednie i ten znalazł się na liście plakatów pouczających.

But traditional publications including posters, postcards and outdoor installations are also being prepared.

Opracowywane są również tradycyjne publikacje, np. plakaty, pocztówki i instalacje zewnętrzne.

This is something I want to say very clearly at this point, so that it is retained and remains for posterity!

Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć w tym momencie, by zostało zachowane i pozostało dla potomności!

There are posters up all over Benghazi saying so.

W całym Benghazi można zobaczyć plakaty o takiej treści.

We are also accustomed to seeing posters and T-shirts and to everyone being free to express their opinion here.

Nie dziwi nas już widok plakatów i koszulek ani fakt, że każdy w Parlamencie może swobodnie wyrazić swoje zdanie.

"Instant Activities for Your Apple" -- ~~~ free poster in each book? ~~~ This was how computing began.

A czy ktoś pamięta ten podręcznik "Krótkie Ćwiczenia dla Twojego Apple'a" z darmowym plakatem w każdym egzemplarzu?

I therefore ask Members please to remove immediately the T-shirts that are being displayed as if they were posters.

Dlatego też proszę posłów o natychmiastowe usunięcie koszulek, które są wystawiane na pokaz, jakby były plakatami.
 

Wyniki z forum

"poster" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.