Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "poster"

 

"poster" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 45

poster {rzeczownik}

poster {rzecz.} (też: placard)

plakat {m.}

So here, if you look at this poster, it has all the trappings of Western culture.

Gdy spojrzymy na ten plakat, to widzimy wszystkie przywileje kultury zachodu.

When it started, a large cinema poster descended from the roof.

Gdy ta historia się rozpoczyna, z sufitu spływa w dół wielki plakat kinowy.

Poster for Atlantic Center for the Arts, a school in Florida.

Plakat dla szkoły na Florydzie o nazwie Atlantic Center for the Arts.

This is actually a poster of Notre Dame that registered correctly.

To jest właściwie plakat Notre Dame dobrze zarejestrowany.

It's this poster with all these reasons why beer is better than a woman.

To ten plakat o tym, dlaczego piwo jest lepsze od kobiet.

poster {rzecz.} (też: playbill, placard)

afisz {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "poster":

 

Podobne tłumaczenia

"poster" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "poster" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Thank you very much, Mr Batten, for drawing my attention to the posters.

Panie Pośle Batten! Bardzo dziękuję za zwrócenie mojej uwagi na plakaty.

Like this Donna Toney poster, or Chopin, or Mozart, or La Monte Young.

Jak przy tym plakacie Donny Toney czy Chopina, czy Mozarta, czy La Monte Young.

It has neon concert posters, a bar and, of course, the leg lamp, which is very important.

Mamy neony, plakaty koncertów, bar, i oczywiście lampę w kształcie nogi; kluczowy element.

I put these words out there for those who have ears to hear, and for posterity.

Słowa te kieruję zarówno do wszystkich słuchaczy, jak i do potomności.

You can see here, in the different EU languages, some of the posters that feature this motto.

Tutaj można zobaczyć plakaty ilustrujące hasło w różnych językach UE.

Posters from the Euro 2002 Information Campaign at Dublin Airport

Plakaty wykorzystane w kampanii informacyjnej EURO 2002 na lotnisku w Dublinie.

Disciplinary action is not being taken because they held up posters and banners.

Działania dyscyplinarne nie zostały podjęte, ponieważ posłowie trzymali plakaty i transparenty.

Why do we not have a poster in all our constituency office windows advertising SOLVIT?

Dlaczego we wszystkich oknach naszych biur poselskich nie mamy plakatów promujących sieć SOLVIT?

" The Poster Child for Abortion " or " The Girl with the Vertical Smile ".

" dziecko po aborcii " czy " Dziewczyna z pionowym uśmiechem ".

Let his posterity be cut off; In the generation following let their name be blotted out.

Potomkowie jego niech z korzenia wycięci będą; w drugiem pokoleniu niech będzie wygładzone imię ich.

And so that ingenuity is inspiring. ~~~ We also have Dave Hackenberg, who is the poster child of CCD.

Jest też Dave Hackenberg, który zidentyfikował zespół masowego ginięcia i zaczął bić na alarm.

And they had the farmers -- there is posters they put in the barn, and they have a DVD.

W chlewach rozwieszono plakaty informacyjne, wydano DVD.

They had no logo and no identity, but they had these very iconic posters painted by Paul Davis.

Nie mieli logo ani identyfikacji graficznej, ale mieli te kultowe wprost plakaty autorstwa Paula Davisa.

These websites, brochures, books, maps and posters explain what the EU is and what it does.

Strony internetowe, broszury, książki, mapy i plakaty wyjaśniają, czym jest Unia i jakie są jej zadania.

Education, however, must not be confined to poster campaigns or visits to schools by government ministers.

Jednak edukacja nie może się ograniczać do kampanii plakatowej lub wizyt ministrów w szkołach.

Why isn't it on every poster across the third world?

Dlaczego nie piszą o tym na każdym plakacie w krajach trzeciego świata?

But then again, it's on my list of didactic posters.

Tak jak poprzednie i ten znalazł się na liście plakatów pouczających.

But traditional publications including posters, postcards and outdoor installations are also being prepared.

Opracowywane są również tradycyjne publikacje, np. plakaty, pocztówki i instalacje zewnętrzne.

This is something I want to say very clearly at this point, so that it is retained and remains for posterity!

Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć w tym momencie, by zostało zachowane i pozostało dla potomności!

There are posters up all over Benghazi saying so.

W całym Benghazi można zobaczyć plakaty o takiej treści.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.