Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "plate"

 

"plate" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-46 z 151

plate {rzeczownik}

plate {rzecz.}

talerz {m.}

PM: So he's just spilled a plate of sausages on the floor, on the brand-new carpet.

PM: Właśnie zrzucił talerz parówek PM: Właśnie zrzucił talerz parówek na nowy dywan.

And now he's going to turn around, close his eyes, and find a plate on the ground with his eyes closed.

I teraz on się obróci, zamknie oczy, i znajdzie talerz leżący na podłodze, z zamkniętymi oczami.

Well the same plate shows up a whole bunch of times.

Cały czas pojawia się ten sam talerz.

You'd have a plate of spaghetti, and you would pour it on, right?

Polewano sosem talerz makaronu.

Today the East Slovak Lowland is like a hot plate, forcing clouds to the cooler Carpathian Mountains, where large floods originate.

Dzisiaj Nizina Wschodniosłowacka przypomina parujący talerz: wymusza przepływ chmur w kierunku chłodniejszych Karpat, gdzie powstają ogromne powodzie.

plate {rzecz.} (też: sign, bar, slate)

tabliczka {f.}

plate {rzecz.} [art.] (też: plaque, badge)

plakietka (metalowa) {f.} [art.]

plate {rzecz.}

klisza {f.}

plate {rzecz.}

plater {m.}

plate (piano) {rzecz.} [muz.]

rama żeliwna (fortepian) {f.} [muz.]

to plate {czasownik}

platerować {czas.}

to plate [plated|plated] {czas.} (też: to nickel)

niklować {czas.}

płat {rzeczownik}

piece {rzecz.}

płat {m.} (też: sztuka, kawałek, utwór, kawał)

patch {rzecz.}

płat {m.} (też: skrawek, grzęda, łata, łatka)

lobe {rzecz.} [anat.]

płat {m.} [anat.]

flap (of skin) {rzecz.}

płat {m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "plate":

Synonimy (polski) dla "płat":

 

Podobne tłumaczenia

"plate" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "plate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

and onyx stones, and stones to be set, for the ephod, and for the breastplate.

I rzekł do ludu swego: Oto lud synów Izraelskich wielki, i możniejszy nad nas.

Mountain ranges, plate tectonics, moves the continents around, forms ore deposits.

Łańcuch górskie, tektonika płyt przemieszcza kontynenty, tworzy złoża rud.

And they didn't really have gold jewelry -- they had gold-plated jewelry.

Wydając pieniądze, zadłużał się u gangu. ~~~ Zostawał służącym - czeladnikiem.

But I was enraptured, and in my graduate years was the dawn of plate tectonics.

Człowiekowi bardzo trudno dostać się na dno. ~~~ Ale połknąłem bakcyla.

Elevator music, a nigger in a kilt, and a chick with a nickel-plated nine.

Muzyka w windzie, czarnuch w kilcie, i panienka z niklowaną dziewiątką.

They are anchored to large node points; the first joint plate was installed in July 2011.

Wiązary dostarcza się na plac budowy w częściach i zestawia w atrium.

And they made upon the breastplate chains like cords, of wreathen work of pure gold.

I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;

There's a funny kind of hot plate here, with vent water coming out of it.

Mieszkają tutaj rurkoczułkowce. ~~~ To zbliżenie na tę społeczność.

Vehicles with a Polish registration plate are being subjected to checks lasting several hours.

Samochody z polską rejestracją poddawane są parogodzinnym kontrolom.

There are things like silver-plated thalis. ~~~ And there is solid silver thalis.

Są takie rzeczy jak posrebrzane thali i są masywne, srebrne thali.

The most prominent effect of somatropin is that it stimulates the growth plates of long bones.

Najbardziej wydatnym działaniem somatropiny jest pobudzanie płytek wzrostowych kości długich.

You can't pick individual sheep, but you can buy a single plate block of stamps as a commodity.

Nie możecie wybrać indywidualnej owcy, ale możecie kupić blok znaczków jako artykuł.

You should obtain your car's permanent number plate in the country where you register your car.

W kraju, w którym zarejestrujesz pojazd, powinieneś wyrobić stałe tablice rejestracyjne.

As the frequencies increase, so do the complexities of the patterns that appear on the plate.

W miarę wzrostu częstotliwości, wzory, które pojawiają się na płytce stają się bardziej złożone.

The European consumer has no wish to see such food on his plate.

Europejski konsument nie chce widzieć takiej żywności na swoim talerzu.

Because it's along the axis of the mid-ocean ridge where the great crustal plates are separating.

Ponieważ to właśnie wzdłuż osi Grzbietu rozsuwają się wielkie płyty tektoniczne.

Rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles (vote)

Tablica rejestracyjna dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) (głosowanie)

For license plate identification, 150 lux may be sufficient.

Do identyfikacji tablic rejestracyjnych wystarcza światło o natężeniu 150 luksów.

We plate them into dishes that we sometimes call petri dishes.

Odżywiamy je, oczywiście sterylnie, podłożami hodowlanymi...

One of the ones I'm passing around is climbing up this vertical surface that's a smooth metal plate.

To, które pokazuję, wspina się właśnie po pionowej powierzchni - gładkiej metalowej płycie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.