"plate" po polsku

EN

"plate" - polskie tłumaczenie

volume_up
plate {rzecz.}
PL

"płat" - angielskie tłumaczenie

EN plate
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Sztuka
  3. Muzyka
  4. Drukarstwo

1. ogólne

plate
We also learned at this time that you could eat an oyster about the size of a dinner plate in the Gowanus Canal itself.
Wtedy pojęliśmy, że można było wyłowić i zjeść ostrygę wielkości talerza z samego Kanału Gowanus.
And if someone happened to be missing, we would have to, we say, "Fix a plate" for that person, put it in the oven, then we could say grace, and we could eat.
A jeśli kogoś akurat brakowało, mieliśmy, jak to mówimy, załatwić talerz dla tej osoby, i włożyć go do piekarnika, wtedy dopiero mogliśmy odmówić modlitwę i zjeść.
We were reluctant to believe it, but it later transpired that they were referring to a very simple little plate capable of heating a jug of water in half an hour.
Trudno nam było w to uwierzyć, ale później okazało się, że odnoszą się oni do bardzo prostego, małego talerza, który w ciągu półgodziny może ogrzać dzbanek wody.
plate (też: sign, tablet, slate, bar)
plate
plate

2. Sztuka

plate (też: badge, plaque)
volume_up
plakietka {f.} [art.] (metalowa)

3. Muzyka

trending_flat
"piano"

plate
volume_up
rama żeliwna {f.} [muz.] (fortepian)

4. Drukarstwo

plate (też: insert, inset, interleaf, paste)
volume_up
wklejka {f.} [druk.]

Synonimy (angielski) dla "plate":

plate

Synonimy (polski) dla "płat":

płat
Polish

Przykłady użycia - "plate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto step up to the plate
Englishto give sth to sb on a plate
Englishto hand sth to sb on a plate
EnglishMountain ranges, plate tectonics, moves the continents around, forms ore deposits.
Łańcuch górskie, tektonika płyt przemieszcza kontynenty, tworzy złoża rud.
EnglishBut I was enraptured, and in my graduate years was the dawn of plate tectonics.
Człowiekowi bardzo trudno dostać się na dno. ~~~ Ale połknąłem bakcyla.
EnglishFor license plate identification, 150 lux may be sufficient.
Do identyfikacji tablic rejestracyjnych wystarcza światło o natężeniu 150 luksów.
EnglishOur culture needs to encourage men to step up to the plate.
Nasza kultura musi zachęcać mężczyzn do brania odpowiedzialności za tę sferę.
EnglishThe European consumer has no wish to see such food on his plate.
Europejski konsument nie chce widzieć takiej żywności na swoim talerzu.
EnglishIn contrast, I took a plate with six one-dollar bills, and I left those plates in the same refrigerators.
Dla porównania, w tych samych lodówkach zostawiałem tacki z 6 jednodolarówkami.
EnglishVehicles with a Polish registration plate are being subjected to checks lasting several hours.
Samochody z polską rejestracją poddawane są parogodzinnym kontrolom.
EnglishI'm like, "But you have two cars and they don't have license plate protectors."
Ja na to: "Macie dwa samochody bez osłon." Przytaknął.
EnglishAs the frequencies increase, so do the complexities of the patterns that appear on the plate.
W miarę wzrostu częstotliwości, wzory, które pojawiają się na płytce stają się bardziej złożone.
EnglishEurope will have to step up to the plate even if it is painful for our fellow citizens.
Europa będzie musiała stanąć na wysokości zadania, nawet jeżeli będzie to bolesne dla naszych obywateli.
EnglishOne of the ones I'm passing around is climbing up this vertical surface that's a smooth metal plate.
To, które pokazuję, wspina się właśnie po pionowej powierzchni - gładkiej metalowej płycie.
EnglishRear registration plate of two or three-wheel motor vehicles (vote)
Tablica rejestracyjna dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
EnglishHere is a case which is being handed to you on a plate.
Mamy tu do czynienia z przypadkiem, który jest państwu podany na talerzu.
EnglishAnd if you actually take a look at the scene picture, you can see that the plate of the Mercedes is O600KO78RUS.
Przyjrzyjcie się zdjęciu tej sceny, jest rejestracja Mercedesa, to O600KO78RUS.
EnglishWe have a license-plate number, but we 're not sure of the accuracy.
Mamy numer tablicy rejestracyjnej, ale nie jesteśmy pewni.
EnglishBut it turns out to be illegal to print a child's drawing of Micky Mouse onto a plate of sugar.
Okazuje się, że to nielegalne, by przerysować rysunek Myszki Miki, wykonany przez dziecko, na torcie.
EnglishAnd you can actually see that the license plate of the Samara ends in 78RUS.
Widać numer rejestracyjny kończący się na 78RUS.