Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "plate"

 

"plate" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-49 z 159

plate {rzeczownik}

plate {rzecz.}

talerz {m.}

And if someone happened to be missing, we would have to, we say, "Fix a plate" for that person, put it in the oven, then we could say grace, and we could eat.

A jeśli kogoś akurat brakowało, mieliśmy, jak to mówimy, załatwić talerz dla tej osoby, i włożyć go do piekarnika, wtedy dopiero mogliśmy odmówić modlitwę i zjeść.

This resolution does not come down to banning the fishing of bluefin tuna entirely, nor to letting it disappear from our plates.

Przedmiotowa rezolucja nie sprowadza się do całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnopłetwego, ani do tego, aby zniknął on z naszych talerzy.

A few of the strategies we observed: they eat off of smaller plates, so they tend to eat fewer calories at every sitting.

Oto jakie sposoby podpatrzyliśmy : jedzą z małych talerzy, więc mają tendencje do spożywania mniejszej ilości kalorii podczas pojedynczego posiłku.

plate {rzecz.} (też: sign, bar, slate, tablet)

tabliczka {f.}

plate {rzecz.}

plater {m.}

plate {rzecz.}

klisza {f.}

plate {rzecz.} [art.] (też: plaque, badge)

plakietka (metalowa) {f.} [art.]

plate (piano) {rzecz.} [muz.]

rama żeliwna (fortepian) {f.} [muz.]

plate {rzecz.} [druk.] (też: inset, paste, insert, interleaf)

  wklejka {f.} [druk.]

to plate {czasownik}

to plate [plated|plated] {czas.} (też: to nickel)

niklować {czas. ndk}
platerować {czas. ndk}

płat {rzeczownik}

patch {rzecz.}

płat {m.} (też: pole, plama, opatrunek, skrawek)

piece {rzecz.}

płat {m.} (też: sztuka, kawałek, utwór, kawał)

flap (of skin) {rzecz.}

płat {m.}

lobe {rzecz.} [anat.]

płat {m.} [anat.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "plate":

Synonimy (polski) dla "płat":

 

Podobne tłumaczenia

"plate" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "plate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mountain ranges, plate tectonics, moves the continents around, forms ore deposits.

Łańcuch górskie, tektonika płyt przemieszcza kontynenty, tworzy złoża rud.

We call on Belgrade to finally desist from issuing these licence plates for Kosovo.

Wzywamy Belgrad, by nareszcie przestał wydawać takie tablice dla Kosowa.

But I was enraptured, and in my graduate years was the dawn of plate tectonics.

Człowiekowi bardzo trudno dostać się na dno. ~~~ Ale połknąłem bakcyla.

Elevator music, a nigger in a kilt, and a chick with a nickel-plated nine.

Muzyka w windzie, czarnuch w kilcie, i panienka z niklowaną dziewiątką.

How long can you drive in another country with your home registration plates?

Jak długo możesz używać swojego auta w innym kraju, nie zmieniając tablic rejestracyjnych?

And they made upon the breastplate chains like cords, of wreathen work of pure gold.

I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;

The blue flag is already on all the bank notes and car number plates.

Niebieska flaga widnieje już na wszystkich banknotach i tablicach rejestracyjnych samochodów.

Vehicles with a Polish registration plate are being subjected to checks lasting several hours.

Samochody z polską rejestracją poddawane są parogodzinnym kontrolom.

The most prominent effect of somatropin is that it stimulates the growth plates of long bones.

Najbardziej wydatnym działaniem somatropiny jest pobudzanie płytek wzrostowych kości długich.

There are things like silver-plated thalis. ~~~ And there is solid silver thalis.

Są takie rzeczy jak posrebrzane thali i są masywne, srebrne thali.

The abbreviations for countries are those used on nationality plates on cars.

Skróty nazw krajów są zgodne z oznaczeniami stosowanymi na tablicach rejestracyjnych pojazdów.

The European consumer has no wish to see such food on his plate.

Europejski konsument nie chce widzieć takiej żywności na swoim talerzu.

As the frequencies increase, so do the complexities of the patterns that appear on the plate.

W miarę wzrostu częstotliwości, wzory, które pojawiają się na płytce stają się bardziej złożone.

Because it's along the axis of the mid-ocean ridge where the great crustal plates are separating.

Ponieważ to właśnie wzdłuż osi Grzbietu rozsuwają się wielkie płyty tektoniczne.

Then they will not have to endlessly look on with an empty stomach as plates of plenty go by.

Wówczas nie będą musiały wiecznie cierpieć niedostatku, kiedy obfitość jest na wyciągnięcie ręki.

Rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles (vote)

Tablica rejestracyjna dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) (głosowanie)

For license plate identification, 150 lux may be sufficient.

Do identyfikacji tablic rejestracyjnych wystarcza światło o natężeniu 150 luksów.

We plate them into dishes that we sometimes call petri dishes.

Odżywiamy je, oczywiście sterylnie, podłożami hodowlanymi...

One of the ones I'm passing around is climbing up this vertical surface that's a smooth metal plate.

To, które pokazuję, wspina się właśnie po pionowej powierzchni - gładkiej metalowej płycie.

In fact, it hands international and domestic road transport over to the large monopolies on a plate.

W rzeczywistości podaje międzynarodowy i krajowy transport drogowy na tacy wielkim monopolistom.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.