"planning" po polsku

EN

"planning" - polskie tłumaczenie

EN planning
volume_up
{rzeczownik}

planning (też: scheduling)
It is vital that urban planning is efficient and carefully thought out.
Ważne jest, aby planowanie przestrzenne było przemyślane i wydajne.
If it existed, it would change all future spacecraft design and space mission planning.
Gdyby istniała, zmieniłaby projekt pojazdów kosmicznych i planowanie misji.
Budgetary planning must be founded on a realistic scenario.
Planowanie budżetowe musi bazować na realistycznym scenariuszu.

Synonimy (angielski) dla "planning":

planning

Przykłady użycia - "planning" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishInternet Engineering and Planning Group
Internetowa Grupa ds. Technicznych i Logistycznych
EnglishAlways tell your doctor if you are pregnant or planning to become pregnant.
Należy zawsze poinformować lekarza prowadzącego o ciąży lub planach zajścia w ciążę.
EnglishThe architects and planners will commence the execution planning in January 2009.
Architekci i planiści przystąpią do opracowania planów wykonawczych w styczniu 2009 roku.
EnglishOnce we realized that, we decided it was time to do our own planning.
Gdy tylko zdaliśmy sobie z tego sprawę, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce.
EnglishUnfortunately, many aspects relating thereto remain at the planning stage.
Niestety wiele aspektów z nimi związanych pozostaje nadal w sferze planów.
EnglishInform your doctor if you are planning to become pregnant, or if you are already pregnant.
Należy poinformować lekarza o zamiarze zajścia w ciążę lub o istniejącej już ciąży.
EnglishIt would be worth considering, assessing and planning pan-European cooperation in this field.
Warto rozważyć, ocenić i zaplanować paneuropejską współpracę w tej dziedzinie.
EnglishPlease consult your doctor for advice if you are pregnant or planning to become pregnant.
W przypadku zajścia w ciążę lub zamiaru zajścia w ciążę należy zasięgnąć rady lekarza.
EnglishWe are not the determined product of billions of years of evolutionary plotting and planning.
Ewolucja przez miliardy lat... ...nie dążyła wcale do tego, by nas stworzyć.
EnglishPlanning when to take Bondenza with peel-off stickers for your personal calendar 1.
Jak zaplanować przyjmowanie leku Bondenza za pomocą zdzieranych nalepek w osobistym kalendarzu.
EnglishIt is time for Europe to develop a common vision and strategic planning for space exploration.
Czas już, aby Europa wypracowała wspólną wizję i strategiczny plan badań w kosmosie.
EnglishRules of Thumb on what to Consider when planning your Contact Centre 
Podstawowe czynniki, które warto wziąć pod uwagę, organizując pracę centrum kontaktowego
EnglishSo we are now able to make very sophisticated motor planning, things like that.
Więc dzięki temu możemy wykonywać bardzo skomplikowane ruchy.
EnglishInform your doctor if you are planning to become pregnant, or if you are already pregnant.
nietypowe leki przeciwpsychotyczne (takie jak olanzapina, klozapina),
EnglishResearch & Institutional Planning Office, University of Nicosia,46 Makedonitissas Av., P.O.
Research & Institutional Planning Office, University of Nicosia,46 Makedonitissas Av., P.O.
EnglishNevertheless, it does not apply to urban planning regulations for new constructions.
Jednakże norma ta nie ma zastosowania do przepisów urbanistycznych dotyczących nowych konstrukcji.
EnglishI will be more than happy to report back to you after our next meeting on what we are planning.
Po kolejnym spotkaniu z przyjemnością złożę państwu sprawozdanie na temat naszych planów.
EnglishTell your doctor if you are breast-feeding or if you are planning to breast-feed your baby.
Pacjentki karmiące piersią lub planujące karmienie piersią powinny poinformować o tym lekarza.