angielsko-polskie tłumaczenie słowa "person"

EN person angielskie tłumaczenie

person {rzecz.}

EN person
volume_up
{rzeczownik}

person
" The person that really loves me will be the one to help me "
" Osoba która mnie kocha, to ta osoba, która mi pomoże "
There must be something about that particular person that places that person in jeopardy.
Dana osoba musi mieć określone powody, by czuć się w niebezpieczeństwie.
The person lodging the complaint shall be informed of the outcome of such inquiries.
Osoba, która złożyła skargę, jest informowana o wyniku dochodzeń.
person (też: human, human being, man, mayne)
This is a structural problem and it is caused by one person: Mr Zapatero.
To problem strukturalny i spowodował go jeden człowiek: premier Zapatero.
First, does one person have the right to decide about another person's life?
Po pierwszy, czy człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka?
A person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
Co sekundę jeden człowiek gdzieś na świecie zaraża się gruźlicą.
person (też: character, fellow, guy, chap)

Synonimy (angielski) dla "person":

person

Przykłady użycia - "person" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishsecond-person virtual reality
Englisha guilty person never behaves naturally
EnglishSo for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
Tak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.
EnglishThe rich natural heritage provides lots of opportunities for the “outdoor person”.
Jej bogactwo naturalne ma wiele do zaoferowanie amatorom aktywnego wypoczynku.
EnglishFor this, we're showing a simulator, a blind person driving using the AirPix.
Niewidomy korzysta z symulatora i kieruje samochodem za pomocą urządzenia AirPix.
EnglishPopulation growth's important, but it's also about how much each person consumes.
Wzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.
EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Onsenal w przypadku wystąpienia:
EnglishData must always be retained with an objective and in relation to a specific person.
Dane zawsze muszą być przechowywane w określonym celu i dotyczyć konkretnej osoby.
EnglishCurrently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.
Obecnie, podatnicy wydają około 60 000 dolarów rocznie wysyłając osobę do więzienia.
EnglishWhat are the special precautions to be taken by the person administering Masivet?
Jakie są specjalne środki ostrożności dla osoby podającej preparat Masivet?
Englishperson with cancer or who is taking medicines that may weaken the immune system.
nowotworową lub przyjmującą leki, które mogą osłabić układ immunologiczny.
EnglishThere is not a single person present, and we should try to correct that for next year.
Nie ma tu ani jednej osoby i powinniśmy postarać się to zmienić w przyszłym roku.
EnglishWe need to ensure that the fundamental rights of each person can become a reality.
Musimy zapewnić, by podstawowe prawa każdej osoby mogły się urzeczywistnić.
EnglishOf course, that was in the previous Parliament, but it is still the same person.
Oczywiście skład Parlamentu był inny, lecz zasiadają w nim te same osoby.
EnglishI will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
Tym razem przychód na osobę dałem na tej osi, biedni tu na dole, bogaci tam na górze.
EnglishHe is not an easy person to deal with and abuse in Eritrea is widespread.
Nie jest łatwo się z nim porozumieć, a przemoc w Erytrei jest bardzo powszechna.
EnglishOne in four families has a person with disabilities among its family members.
Jedna rodzina na cztery ma wśród swoich członków osobę dotkniętą niepełnosprawnością.
EnglishHere you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.
Tutaj można zobaczyć kulę, która utknęła tuż przy kręgosłupie tej osoby.
EnglishWhat you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent.
Widzieliście osobę, pełną szczególnego poświęcenia temu co robi, która odnalazła talent.