Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "person"

 

"person" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 8476

person {rzeczownik}

person {rzecz.}

osoba {f.}

And, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.

I ponownie osoba standardowych rozmiarów unijnych, aby mieć wyobrażenie skali.

Oh, what a joy it has been to be a person seeking to tangibilitate compassion.

oh, jaka to było radością bycie osobą ubiegającą się o odczuwanie miłosierdzia.

A wise person knows how to use these moral skills in the service of the right aims.

Mądra osoba wie, jak używać tych zdolności moralnych w służbie właściwym celom.

So this person is a key link in connecting mass media and social media together.

Osoba ta jest głównym ogniwem łączącym ze sobą mass media i media społeczne.

Is the person going to the phone as quickly, when it rings, as they used to?

Czy ta osoba odbiera telefon tak szybko, kiedy dzwoni, tak jak to robiła wcześniej.

person {rzecz.} (też: man, human, human being, mayne)

człowiek {m.}

So how does a place cell know where the rat or person is within its environment?

Jak komórka miejsca wie, gdzie w swoim otoczeniu znajduje się szczur lub człowiek?

I believe that no person has the right to take another human being's life.

Uważam, że żaden człowiek nie ma prawa odbierać życia drugiej istocie ludzkiej.

This is a structural problem and it is caused by one person: Mr Zapatero.

To problem strukturalny i spowodował go jeden człowiek: premier Zapatero.

There must be one objective for 2020: every young person must have a job.

Trzeba sobie wyznaczyć jeden cel na 2020 rok: każdy młody człowiek musi mieć pracę.

First, does one person have the right to decide about another person's life?

Po pierwszy, czy człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka?

person {rzecz.} (też: chap, fellow, guy, character)

osobnik {m.}

person {rzecz.}

zjadacz {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "person":

 

Podobne tłumaczenia

"person" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "person" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(Laughter) Yeah, maybe you're asking yourselves where old Bruegel's people went?

(Śmiech) Tak, może zadajecie sobie pytanie, gdzie poszli ludzie starego Bruegla?

And, if you're going to make a personal opera, what about a personal instrument?

A jeśli zamierzacie stworzyć osobistą operę, co powiecie na osobisty instrument?

The story starts with just a single person, a child, behaving a little strangely.

Historia zaczyna się od jednej osoby - dziecka zachowującego się trochę dziwnie.

Very commonly reported side effects, likely to affect more than 10 in 100 people:

Bardzo częste działania niepożądane występujące u więcej niż 10 pacjentów na 100:

Every year a million and a half people die of a completely preventable disease.

Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.

And a lot of people, when they think about the future, think about it linearly.

Mamy też teorię wyjaśniającą czemu technologia rozwija się w ten właśnie sposób.

It's being able to do something that other people can't do or can't understand.

Jest to zdolność do wykonywania czegoś reszta ludzi nie potrafi, lub nie rozumie.

Persons who are breast-feeding or intend to breast-feed should tell the doctor.

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.

And the people said unto Samuel, Who is he that said, Shall Saul reign over us?

I rzekł lud do Samuela: Któż jest ten, co mówił: Saulże będzie królował nad nami?

Do you believe the people who tell you that all we need to do is to spend money?

Czy wierzycie, że wystarcza pieniądze? ~~~ Czy wierzycie, że wystarczą pieniądze?

And the informal level -- I learned about people, and what we do and how we are.

A na poziomie nieoficjalnym -- Uczyłem się o ludziach, co robimy i jacy jesteśmy.

And people often say to me, "You know, this is great, but it's wildly idealistic.

Często ludzie mi powtarzają: "Wiesz co, to wspaniałe, ale dalece idealistyczne.

There's stories that you may tell in a small group of people with some good wine.

Są też takie, które opowiada się w niewielkim gronie przy butelce dobrego wina.

And if we show that to people, then we can also promote some behavioral change.

A jeśli pokażemy to ludziom, możemy przyczyniać się do zmiany w ich zachowaniu.

That is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.

Dlatego popieram załogowe misje kosmiczne, dla poprawności dodam, ludzi obu płci.

I sail the world. ~~~ I freedive. ~~~ After many people said I couldn't do that.

I myślę, że udało mi się dzięki połączeniu z naturą, ze źródłem życiowej energii.

People like that should be specially trained to prep them for these assignments.

Tacy pracownicy powinni być szkoleni i przygotowywani do realizacji tych zadań.

Our stories make us the people we are and, sometimes, the people we want to be.

Nasze opowieści tworzą nas samych, a czasami tworzą postacie, którymi chcemy być.

They are all people who demonstrate advanced ability in maths and the sciences.

Wszyscy są ludźmi, którzy wykazują zaawansowane zdolnośći matematyczne i naukowe.

And what is interesting is that this is hugely popular by the people who use it.

I co ciekawe ten budynek jest niezwykle lubiany przez ludzi, którzy go używają.
 

Wyniki z forum

"person" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.