Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "person"

 

"person" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 19165

person {rzeczownik}

person {rzecz.}

osoba {f.}

And, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.

I ponownie osoba standardowych rozmiarów unijnych, aby mieć wyobrażenie skali.

Oh, what a joy it has been to be a person seeking to tangibilitate compassion.

oh, jaka to było radością bycie osobą ubiegającą się o odczuwanie miłosierdzia.

A wise person knows how to use these moral skills in the service of the right aims.

Mądra osoba wie, jak używać tych zdolności moralnych w służbie właściwym celom.

So this person is a key link in connecting mass media and social media together.

Osoba ta jest głównym ogniwem łączącym ze sobą mass media i media społeczne.

Is the person going to the phone as quickly, when it rings, as they used to?

Czy ta osoba odbiera telefon tak szybko, kiedy dzwoni, tak jak to robiła wcześniej.

person {rzecz.} (też: man, human, human being, mayne)

człowiek {m.}

I believe that no person has the right to take another human being's life.

Uważam, że żaden człowiek nie ma prawa odbierać życia drugiej istocie ludzkiej.

This is a structural problem and it is caused by one person: Mr Zapatero.

To problem strukturalny i spowodował go jeden człowiek: premier Zapatero.

There must be one objective for 2020: every young person must have a job.

Trzeba sobie wyznaczyć jeden cel na 2020 rok: każdy młody człowiek musi mieć pracę.

First, does one person have the right to decide about another person's life?

Po pierwszy, czy człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka?

Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it.

Ponieważ, kiedy wino jest dobre, a w pobliżu jest człowiek, otwieram je.

person {rzecz.} (też: chap, fellow, guy, character)

osobnik {m.}

person {rzecz.}

zjadacz {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "person":

 

Podobne tłumaczenia

"person" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "person" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Are the Eurocrats actually afraid of democracy, afraid of consulting the people?

Czy eurokraci rzeczywiście obawiają się demokracji, konsultowania z obywatelami?

Personally I think that almost everything the report says is on the right track.

Osobiście sądzę, iż niemal wszystko, o czym mówi, zamierza we właściwym kierunku.

Very commonly reported side effects, likely to affect more than 10 in 100 people:

Bardzo częste działania niepożądane występujące u więcej niż 10 pacjentów na 100:

Every year a million and a half people die of a completely preventable disease.

Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.

And a lot of people, when they think about the future, think about it linearly.

Mamy też teorię wyjaśniającą czemu technologia rozwija się w ten właśnie sposób.

Let us act to eliminate this necessity and transform it into a personal choice.

Działajmy tak, aby wyeliminować tę konieczność i przemienić ją w osobisty wybór.

When 400 000 people travel from Libya to Tunisia, that is a crisis for Tunisia.

Gdy 400 tysięcy ludzi z Libii trafia do Tunezji, to jest to kryzys dla Tunezji.

According to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.

Według ONZ prawie pięć milionów tamtejszych obywateli potrzebuje doraźnej pomocy.

If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.

Jeśli obywatele szwedzcy zmienia zdanie, kwestia może być ponownie podniesiona.

At the same time the Greek people elect their members to the European parliament.

Równocześnie Grecy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

Because of the shortage of organs, some people are quick to use criminal methods.

Ze względu na niedobór narządów, niektórzy chętnie sięgają po metody przestępcze.

Persons who are breast-feeding or intend to breast-feed should tell the doctor.

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.

Do you believe the people who tell you that all we need to do is to spend money?

Czy wierzycie, że wystarcza pieniądze? ~~~ Czy wierzycie, że wystarczą pieniądze?

And the informal level -- I learned about people, and what we do and how we are.

A na poziomie nieoficjalnym -- Uczyłem się o ludziach, co robimy i jacy jesteśmy.

Our stories make us the people we are and, sometimes, the people we want to be.

Nasze opowieści tworzą nas samych, a czasami tworzą postacie, którymi chcemy być.

They are all people who demonstrate advanced ability in maths and the sciences.

Wszyscy są ludźmi, którzy wykazują zaawansowane zdolnośći matematyczne i naukowe.

And if we show that to people, then we can also promote some behavioral change.

A jeśli pokażemy to ludziom, możemy przyczyniać się do zmiany w ich zachowaniu.

People like that should be specially trained to prep them for these assignments.

Tacy pracownicy powinni być szkoleni i przygotowywani do realizacji tych zadań.

People must be allowed to grow, and education is just one part of that process.

Ludziom należy pozwolić dorosnąć, a kształcenie jest tylko częścią tego procesu.

Personally, I will be thinking of all the prisoners rotting in Chinese prisons.

Osobiście będę myślał o wszystkich więźniach gnijących w chińskich więzieniach.
 

Wyniki z forum

"person" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.