Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "passed"

 

"passed" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-64 z 529

passed {przymiotnik}

passed {przym.} [eduk.]

zaliczony (egzamin) {przym. m.} [eduk.]

pass {rzeczownik}

pass {rzecz.} (też: belt, poppy red, strip, strap)

pas {m.}

pass {rzecz.} [sport.] (też: serve)

podanie {n.} [sport.]

pass {rzecz.} (też: sally, raid, jaunt)

wypad {m.}

pass {rzecz.} (też: leave)

pass {rzecz.} (też: narrows)

przesmyk {m.}

pass {rzecz.}

przepust (otwór w przedmiocie) {m.}

pass {rzecz.} (też: mountain pass, defile, gap)

pass {rzecz.} (też: season ticket)

sieciówka (bilet) {f.} [pot.]

pass {rzecz.} (też: standing ticket, entrance ticket)

  wejściówka {f.} [pot.]

pass {rzecz.} (też: entry pass, ticket)

to pass {czasownik}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to give, to convey, to hand, to hand over)

przekazać {czas. dk}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to realize, to graduate)

zdać {czas. dk}

I passed (Simple past)

ja (m) zdałem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) zdałeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on zdał (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) zdaliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) zdaliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni zdali (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) zdałam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) zdałaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona zdała (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) zdałyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) zdałyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one zdały (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono zdało (Czas przeszły)

passed (Past participle)

zdany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pass [passed|passed] (time) {czas.} (też: to spend, to round up, to live out)

spędzić {czas.}

I passed (Simple past)

ja (m) spędziłem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) spędziłeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on spędził (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) spędziliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) spędziliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni spędzili (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) spędziłam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) spędziłaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona spędziła (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) spędziłyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) spędziłyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one spędziły (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono spędziło (Czas przeszły)

passed (Past participle)

spędzony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to suit, to fit, to fold, to fit in)

pasować [pasuję|pasował] {czas. ndk}

I passed (Simple past)

ja (m) pasowałem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) pasowałeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on pasował (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) pasowaliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) pasowaliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni pasowali (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) pasowałam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) pasowałaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona pasowała (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) pasowałyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) pasowałyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one pasowały (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono pasowało (Czas przeszły)

passed (Past participle)

pasowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to spend)

I passed (Simple past)

ja (m) spędzałem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) spędzałeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on spędzał (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) spędzaliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) spędzaliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni spędzali (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) spędzałam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) spędzałaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona spędzała (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) spędzałyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) spędzałyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one spędzały (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono spędzało (Czas przeszły)

passed (Past participle)

spędzany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to flow, to sail, to swim, to go by)

I passed (Simple past)

ja (m) płynąłem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) płynąłeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on płynął (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) płynęliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) płynęliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni płynęli (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) płynęłam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) płynęłaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona płynęła (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) płynęłyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) płynęłyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one płynęły (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono płynęło (Czas przeszły)

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to enact)

uchwalić {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to pass up, to miss)

przepuścić {czas.}

I passed (Simple past)

ja (m) przepuściłem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) przepuściłeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on przepuścił (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) przepuściliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) przepuściliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni przepuścili (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) przepuściłam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) przepuściłaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona przepuściła (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) przepuściłyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) przepuściłyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one przepuściły (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono przepuściło (Czas przeszły)

passed (Past participle)

przepuszczony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to overtake, to avoid)

wyminąć {czas. dk}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to go by, to elapse)

przemijać {czas. ndk}
ferować {czas. ndk}
spasować (w brydżu) {czas. dk}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to go by, to recede, to elapse, to overshoot)

minąć {czas.}

I passed (Simple past)

ja (m) minąłem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) minąłeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on minął (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) minęliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) minęliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni minęli (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) minęłam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) minęłaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona minęła (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) minęłyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) minęłyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one minęły (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono minęło (Czas przeszły)
  przebrzmieć {czas. dk} [przen.]

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to pass by, to go by, to elapse, to overshoot)

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk}

I passed (Simple past)

ja (m) mijałem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) mijałeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on mijał (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) mijaliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) mijaliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni mijali (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) mijałam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) mijałaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona mijała (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) mijałyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) mijałyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one mijały (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono mijało (Czas przeszły)

passed (Past participle)

mijany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pass [passed|passed] {czas.} [sport.] (też: to play)

nagrać {czas. dk} [sport.]

I passed (Simple past)

ja (m) nagrałem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) nagrałeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on nagrał (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) nagraliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) nagraliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni nagrali (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) nagrałam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) nagrałaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona nagrała (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) nagrałyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) nagrałyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one nagrały (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono nagrało (Czas przeszły)

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to enact)

uchwalać {czas. ndk}

to pass [passed|passed] {czas.} [sport.] (też: to play)

nagrywać [nagrywam|nagrywał] {czas. ndk} [sport.]

I passed (Simple past)

ja (m) nagrywałem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) nagrywałeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on nagrywał (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) nagrywaliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) nagrywaliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni nagrywali (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) nagrywałam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) nagrywałaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona nagrywała (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) nagrywałyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) nagrywałyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one nagrywały (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono nagrywało (Czas przeszły)

passed (Past participle)

nagrywany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to hand, to hand over, to proffer, to dish up)

podawać [podaję|podawał] {czas. ndk}

I passed (Simple past)

ja (m) podawałem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) podawałeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on podawał (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) podawaliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) podawaliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni podawali (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) podawałam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) podawałaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona podawała (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) podawałyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) podawałyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one podawały (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono podawało (Czas przeszły)

passed (Past participle)

podawany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to hand, to serve, to proffer, to dish up)

podać {czas. dk}

I passed (Simple past)

ja (m) podałem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) podałeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on podał (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) podaliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) podaliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni podali (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) podałam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) podałaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona podała (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) podałyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) podałyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one podały (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono podało (Czas przeszły)

passed (Past participle)

podany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to become passé)

  przebrzmiewać {czas. ndk} [przen.]

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to go beyond, to transfer, to go, to undergo)

przejść {czas.}

I passed (Simple past)

ja (m) przeszedłem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) przeszedłeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on przeszedł (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) przeszliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) przeszliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni przeszli (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) przeszłam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) przeszłaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona przeszła (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) przeszłyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) przeszłyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one przeszły (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono przeszło (Czas przeszły)
pasować [pasuję|pasował] (w brydżu) {czas. ndk}

I passed (Simple past)

ja (m) pasowałem (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (m) pasowałeś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

on pasował (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (m) pasowaliśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (m) pasowaliście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

oni pasowali (Czas przeszły)

I passed (Simple past)

ja (f) pasowałam (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

ty (f) pasowałaś (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ona pasowała (Czas przeszły)

we passed (Simple past)

my (f) pasowałyśmy (Czas przeszły)

you passed (Simple past)

wy (f) pasowałyście (Czas przeszły)

they passed (Simple past)

one pasowały (Czas przeszły)

he/she/it passed (Simple past)

ono pasowało (Czas przeszły)

passed (Past participle)

pasowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pass":

 

Podobne tłumaczenia

"passed" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "passed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Despite the fact that the ECB has capitalised the banks, it is not being passed on.

Pomimo dokapitalizowania banków przez EBC, pomoc ta nie jest przekazywana dalej.

The amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.

W 2009 roku kwota grzywien nałożonych przez Komisję przekroczyła 2 miliardy euro.

If this amendment is passed, we will be voting against the report tomorrow.

Jeśli ta poprawka zostanie przyjęta, zagłosujemy jutro za odrzuceniem sprawozdania.

We have not achieved this objective and passed the 20% point for several years.

Nie udawało nam się osiągnąć tego celu i przez wiele lat przekraczaliśmy poziom 20 %.

It was on my fourth trip to Everest that a comet passed over the mountain.

W trakcie mojej czwartej wyprawy na Everest kometa Hyakutake przeleciała nad górą.

Why have you not spoken of the costs that will be passed on to consumers?

Dlaczego nie odnosi się Pan do kosztów, które zostaną przerzucone na konsumenta?

This medicine has been prescribed for your child and should not be passed on to others.

Lek ten został przepisany określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.

This medicine has been prescribed for your baby and should not be passed on to others.

Lek ten został przepisany dla chorego dziecka i nie należy go przekazywać innym osobom.

For thou shalt forget thy misery; Thou shalt remember it as waters that are passed away,

Albowiem zapomnisz kłopotu, a jako wody, które pominęły, wspominać go będziesz.

But one passed by, and, lo, he was not: Yea, I sought him, but he could not be found.

Ale przeminął, a oto go nie było; szukałem go, alem go znaleść nie mógł.

no matter how much misunderstanding and pain had passed between you by then.

bez względu na nieporozumienia i ból, które przeszły dotąd między wami.

As price inputs rise, the cost is inevitably passed on to the consumer.

W przypadku wzrostu cen nakładów, kosztami obciążani są właśnie konsumenci.

The costs involved are then actually to be passed on to the applicants.

Związane z tym koszty zostaną wtedy praktycznie przeniesione na składających wniosek.

Same thing happens to our DNA as it's being passed on through the generations.

To samo dzieje się z naszym DNA, gdy przekazywane jest przez pokolenia.

The train of events has passed very quickly over recent days and hours.

W ostatnich dniach i godzinach wydarzenia przybierają bardzo szybki obrót.

increased need to pass urine, increased volume of urine passed, delayed

wzmożone parcie na oddawanie moczu, zwiększona ilość oddawanego moczu,

A former minister George Thomson passed away last week at the age of 87.

Były minister George Thomson zmarł w ubiegłym tygodniu w wieku 87 lat.

However, four years have passed since our accession and nothing has happened so far.

Jednakże upłynęły cztery lata od naszego przystąpienia i nic się dotychczas nie wydarzyło.

Madam President, I fully support the resolution passed by Parliament.

Pani przewodnicząca! W pełni popieram rezolucję przyjętą przez Parlament.

This procedure has passed through two Commissioners and four presidencies.

Przez procedurę przetoczyło się dwóch komisarzy i cztery prezydencje.
 

Wyniki z forum

"passed" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.