Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "passed"

 

"passed" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-59 z 656

passed {przymiotnik}

passed {przym.} [eduk.]

zaliczony (egzamin) {przym. m.} [eduk.]

pass {rzeczownik}

pass {rzecz.} (też: belt, poppy red, strip, strap)

pas {m.}

pass {rzecz.} [sport.] (też: serve)

podanie {n.} [sport.]

pass {rzecz.} (też: sally, raid, jaunt)

wypad {m.}

pass {rzecz.} (też: leave)

pass {rzecz.}

przepust (otwór w przedmiocie) {m.}

pass {rzecz.} (też: narrows)

przesmyk {m.}

pass {rzecz.} (też: season ticket)

sieciówka (bilet) {f.} [pot.]

pass {rzecz.} (też: mountain pass, defile, gap)

pass {rzecz.} (też: entry pass, ticket)

pass {rzecz.} (też: standing ticket, entrance ticket)

  wejściówka {f.} [pot.]

to pass {czasownik}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to give, to convey, to hand, to hand over)

przekazać {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to realize)

zdać {czas.}

to pass [passed|passed] (time) {czas.} (też: to spend, to chase off, to round up, to live out)

spędzić {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to spend)

spędzać {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to flow, to sail, to swim, to go by)

płynąć {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to suit, to fit, to fold, to fit in)

pasować {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to enact)

uchwalić {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to overtake, to avoid)

wyminąć {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to pass up, to miss)

przepuścić {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to go by, to elapse)

przemijać {czas.}
ferować {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to become passé)

  przebrzmiewać {czas.} [przen.]

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to become passé)

  przebrzmieć {czas.} [przen.]

to pass [passed|passed] {czas.} (też: to enact)

uchwalać {czas.}

to pass [passed|passed] {czas.} [sport.] (też: to play)

nagrywać {czas.} [sport.]

to pass [passed|passed] {czas.} [sport.] (też: to play)

nagrać {czas.} [sport.]
pasować (w brydżu) {czas.}
spasować (w brydżu) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pass":

 

Podobne tłumaczenia

"passed" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "passed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The profits then made are, however, no longer passed on to the national economy.

Jednakże zyski w ten sposób wygenerowane już nie powracają do gospodarki krajowej.

Despite the fact that the ECB has capitalised the banks, it is not being passed on.

Pomimo dokapitalizowania banków przez EBC, pomoc ta nie jest przekazywana dalej.

However, although more than 30 years have passed, the situation has not changed.

Jednak, chociaż upłynęło ponad trzydzieści lat, sytuacja nie uległa zmianie.

The amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.

W 2009 roku kwota grzywien nałożonych przez Komisję przekroczyła 2 miliardy euro.

And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ha!

A ci, którzy mimo chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami swemi a mówiąc: Ehej!

If this amendment is passed, we will be voting against the report tomorrow.

Jeśli ta poprawka zostanie przyjęta, zagłosujemy jutro za odrzuceniem sprawozdania.

(Applause) Those last few pictures were of Ray Hicks, who just passed away last year.

(Oklaski) Na ostatnich kilku zdjęciach był Ray Hicks, który zmarł w zeszłym roku.

We have not achieved this objective and passed the 20% point for several years.

Nie udawało nam się osiągnąć tego celu i przez wiele lat przekraczaliśmy poziom 20 %.

Now it is September 2008, and I do not think that the time has passed in vain.

Teraz jest już wrzesień 2008 r. i myślę, że ten czas nie został zmarnowany.

These antibodies are then passed on to the breeder's offspring through the eggs.

Przeciwciała te są następnie przekazywane potomstwu reproduktora w jajach.

It was on my fourth trip to Everest that a comet passed over the mountain.

W trakcie mojej czwartej wyprawy na Everest kometa Hyakutake przeleciała nad górą.

Why have things changed since the Trade Committee passed its resolution in 2007?

Dlaczego tak zmienił się stan rzeczy po przyjęciu rezolucji Komisji Handlu w 2007 roku?

Why have you not spoken of the costs that will be passed on to consumers?

Dlaczego nie odnosi się Pan do kosztów, które zostaną przerzucone na konsumenta?

This medicine has been prescribed for your child and should not be passed on to others.

Lek ten został przepisany określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.

This medicine has been prescribed for your baby and should not be passed on to others.

Lek ten został przepisany dla chorego dziecka i nie należy go przekazywać innym osobom.

Lucky that you remembered to do this before the day had actually passed.

Na szczęście pamiętała Pani, żeby to zrobić zanim ten dzień faktycznie minął.

For thou shalt forget thy misery; Thou shalt remember it as waters that are passed away,

Albowiem zapomnisz kłopotu, a jako wody, które pominęły, wspominać go będziesz.

But one passed by, and, lo, he was not: Yea, I sought him, but he could not be found.

Ale przeminął, a oto go nie było; szukałem go, alem go znaleść nie mógł.

no matter how much misunderstanding and pain had passed between you by then.

bez względu na nieporozumienia i ból, które przeszły dotąd między wami.

As price inputs rise, the cost is inevitably passed on to the consumer.

W przypadku wzrostu cen nakładów, kosztami obciążani są właśnie konsumenci.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić, orzekać

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.