Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "outfit"

 

"outfit" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 24

outfit {rzeczownik}

outfit {rzecz.} (też: equipment, rig, tackle, utensil)

sprzęt {m.}

outfit {rzecz.} (też: apparel, attire, dress, costume)

strój {m.}

We must ask the Commission to don its referee's outfit and take off the Council shirt that it has been wearing these last three years.

Musimy zaapelować do Komisji, aby przywdziała strój sędziego i zdjęła koszulkę Rady, w której paraduje już od trzech lat.

outfit {rzecz.} (też: full set, set)

komplet {m.}

outfit {rzecz.} (też: ensemble)

kreacja (z dodatkami) {f.}

outfit {rzecz.} (też: suit, costume, fancy dress)

kostium {m.}

It was not the kind of outfit that I normally wear, but it was far from the Michelin Man suit that I had anticipated.

To nie był kostium, który bym normalnie ubrała, na szczęście zupełnie nie przypominał ubioru ludzika Michelin, którego się spodziewałam.

outfit {rzecz.} (też: clothes, article of clothing, garment, clothing)

ubranie {n.}

to outfit {czasownik}

to outfit (with sth) {czas.} (też: to equip)

  ekwipować (w coś) {czas. ndk}

to outfit (with sth) {czas.} (też: to equip)

  wyekwipować (w coś) {czas. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "outfit":

 

Podobne tłumaczenia

"outfit" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "outfit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They made his silly outfits, like this, (Laughter) and they did his silly hairstyles, or whatever.

Robili jego głupkowate ubrania, jak to. ~~~ (Śmiech) I jego idiotyczne fryzury itd.

We copy this in the lab by outfitting cell culture systems with electrodes.

Odtwarzamy to w laboratorium poprzez dodawanie elektrod.

She was a homemaker, but she and I didn't go out and do girlie things together, and she didn't buy me pink outfits.

Chociaż była gospodynią domową, nigdy nie robiliśmy kobiecych rzeczy razem. ~~~ Nie kupowała mi różowych ubranek.

And I'd really love to show you my week's worth of outfits right now.

Chętnie pokażę ubrania na cały tydzień.

, in writing. - The 'European Cities Guide' and similar outfits are fraudulent operations which specifically target SMEs.

, na piśmie. "European Cities Guide” i podobne publikacje to przykład oszukańczych praktyk, wymierzonych w MŚP.

I mean, what does somebody with all these outfits bring with her?

Co przywozi właścicielka tylu ubrań?

I love finding, wearing, and more recently, photographing and blogging a different, colorful, crazy outfit for every single occasion.

Uwielbiam znajdować, nosić, a ostatnio także fotografować i blogować o różnokolorowych, zwariowanych ciuchach na każdą okazję.

What that means is prepping my outfit, (Laughter) prepping options, trying to figure out what I'm coming behind and going in front of.

(Śmiech) przygotowuje możliwości, próbuje ustalić skąd wychodzę, i dokąd idę.

And are we really happy that somebody who will be in charge of our overseas security policy was an activist a few years ago in an outfit like CND?

I czy rzeczywiście cieszymy się z tego, że osobą odpowiedzialną za naszą politykę zagraniczną będzie ktoś kto kilka lat temu był aktywistą takiej organizacji jak CND?
 

Wyniki z forum

"outfit" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.